Forex a CFD – co łączy kontrakty na różnice kursowe z Forex

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) i Forex mają istotne podobieństwa i różnice, o których inwestorzy powinni wiedzieć. Oba te rozwiązania mogą być bardzo pomocne w celach spekulacyjnych, a dowiedziawszy się o nich więcej, traderzy mogą wybrać, który z nich najlepiej odpowiada ich potrzebom. W niektórych przypadkach inwestorzy decydują się na wykorzystanie obu, zależnie od sytuacji.

Podstawowe informacje o CFD i Forex

Kontrakty CFD są kontraktami pomiędzy inwestorami i brokerami, w których zgadzają się wymieniać różnice pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży aktywów bazowych. Chociaż kontakty te mogą być wykorzystywane do spekulacji na rynkach walutowych, mogą być również stosowane do zawierania transakcji na aktywach takich jak metale szlachetne czy ropa naftowa, a także indeksy, akcje.

Handlując kontraktami CFD inwestorzy mają dużą elastyczność w wyborze zarówno walut którymi handlują, jak i wartości dźwigni, którą chcą wykorzystać. Zysk lub strata, którą osiągają dzięki tym mechanizmom obliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy ceną początkową i końcową oraz poprzez pomnożenie tej liczby przez ilość jednostek CFD.

Forex, który obejmuje handel różnymi walutami między sobą jest nieco prostszy. Jest to również jeden z najbardziej dostępnych dla inwestorów giełd, a jej dzienny wolumen obrotu wynosi ponad 5 bilionów USD (3,8 biliona GBP).

Podobieństwa CFD i Forex

Handel CFD i Forex ma wiele cech wspólnych.

Po pierwsze – oba rodzaje obrotu wiążą się z podobnym procesem realizacji transakcji. Inwestorzy mogą łatwo wejść lub wyjść z rynku zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych.

Po drugie – zarówno transakcje CFD jak i operacje Forex są realizowane na tej samej platformie przy użyciu podobnie wyglądających wykresów i metod wyceny. W obu przypadkach transakcje są realizowane na rynku pozagiełdowym (OTC), który jest prowadzony całkowicie elektronicznie w ramach sieci banków bez fizycznej lokalizacji lub centralnej wymiany.

Po trzecie – podobieństwem pomiędzy CFD i Forex jest to, że ich koszty transakcyjne są przynajmniej częściowo oparte na spreadzie, który jest różnicą pomiędzy punktami wejścia i wyjścia. W przeciwieństwie do innych rodzajów instrumentów (domy maklerskie), które pobierają prowizje i inne opłaty.

Głównym podobieństwem między handlem kontraktami CFD i Forex jest to, że inwestor nie posiada prawa własności aktywów bazowych. Kiedy na przykład nabywa się EUR/AUD, nie kupuje się euro i sprzedaje australijskie dolary, lecz inwestor zwyczajnie spekuluje na kursach walutowych. Podobnie, kiedy inwestor kupuje kontrakt CFD na FTSE 100 nie jest on właścicielem akcji w indeksie FTSE, ale jedynie spekuluje ceną bazową. Pod wieloma względami forex jest po prostu innym rodzajem CFD.

Jeśli chodzi o dostęp do dźwigni finansowej to CFD i forex oferują możliwość skorzystania z depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający jaki inwestorzy mogą wykorzystać w handlu kontraktami CFD jest na ogół określany jako stały procent. Na przykład, jeśli kontrakt ma depozyt zabezpieczający w wysokości 10% oznacza to, że inwestor może wpłacić 10% całkowitej wartości pozycji kontraktu i pożyczyć pozostałą część.

Depozyt zabezpieczający stosowany w handlu na rynku Forex jest zazwyczaj podobny i stosowany jako współczynnik, np. 1:5 lub 1:10. Dla przykładu, jeśli inwestor ma dźwignię 1:5, może zawrzeć transakcje o wartości £5 za każde £1 na jego rachunku.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Różnice pomiędzy kontraktami CFD i Forex

Istnieje kilka znaczących różnic pomiędzy CFD i forex. Jak już wspomniano wcześniej kontrakty CFD oferują nieco większą elastyczność oferując szeroki zakres kontraktów z różnymi walutami.

Główną różnicą pomiędzy CFD a Forex jest to, że handel kontraktami CFD obejmuje różne rodzaje kontraktów obejmujących różne grupy rynków, takie jak indeksy, energia i metale, podczas gdy Forex oferuje czysty handel walutami.

Inną istotną różnicą pomiędzy nimi są kluczowe uwarunkowania cenowe. Cena CFD dla przykładu, zależy w dużej mierze od podaży i popytu na aktywa bazowe będące przedmiotem handlu. Z drugiej strony wartość walut opiera się w znacznie większym stopniu na czynnikach fundamentalnych. Mogą one obejmować m.in. siłę kluczowych wskaźników ekonomicznych i wszelkich uwarunkowań politycznych.

Ponadto rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu oferując inwestorom na całym świecie dostęp do handlu w dowolnej chwili. Czasy handlu kontraktami CFD różnią się w zależności od rynku bazowego towaru lub instrumentu. Więcej informacji na temat czasu handlu można znaleźć w przewodniku tutaj.

Ostateczna różnica pomiędzy handlem kontraktami CFD a handlem na rynku Forex odnosi się do ogólnych czynników, które mają tendencję do wpływania na różne rynki. Handel kontraktami CFD zależy głównie od specyficznych uwarunkowań takich jak podaż i popyt na dany towar lub zmiany trendów związanych z sektorami biznesowymi. Z drugiej strony handel na Forex jest napędzany głównie przez wydarzenia globalne jak duże zmiany w obszarze zatrudnienia lub światowe zmiany polityki.

Forex czy CFD – który wybrać?

Dwa z najbardziej popularnych rozwiązań dla nowych inwestorów rozważających zaangażowanie się na rynkach finansowych to teraz Forex i kontrakty na różnice kursowe, czyli w skrócie CFD. Oba są potencjalnie bardzo dochodowe, ale i niosą ze sobą znaczne ryzyko. Niektórzy traderzy faworyzują jednego lub drugiego z wielu powodów. Dla celów porównawczych warto przyjrzeć się cechom każdego z tych modeli inwestowania, aby sprawdzić w jakim stopniu jeden z nich jest lepszy od drugiego.

Porównanie #1: Dźwignia finansowa

Jeśli chodzi o sedno sprawy to dźwignia finansowa jest tym, o co w tym wszystkim chodzi. Aby zapewnić sobie wysokie zwroty, o których wiemy, że są możliwe- potrzebujemy dźwigni finansowej. Zarówno na rynku Forex, jak i na kontraktach CFD. Pod wieloma względami dźwignia finansowa jest potrzebna, żeby utrzymać się na płynnym, wysoko zbywalnym rynku. Jednak jeśli chodzi o stopień wykorzystania dźwigni finansowej, to rynek Forex jest po prostu o wiele bardziej rozwinięty. Na rynku CFD, współczynnik 20:1 byłby uważany za wysoce lewarowany – czyli mówimy tu o możliwym rozmiarze transakcji 2000 USD za każde 100 USD zainwestowanego kapitału. Na rynku walutowym wartość ta wynosi zwykle 500:1 – czyli 50 000 USD za każde 100 USD zainwestowanego kapitału. Oznacza to, że w handlu na rynku Forex znacznie mniejsze ruchy przyniosą większy zysk, a w rezultacie pozycje CFD muszą pracować ciężej, by zapewnić ten sam stopień korzyści. Oczywiście działa to w obie strony.

Porównanie #2: Zmienność

Rynki walutowe są notorycznie ospałe z punktu widzenia zmienności. Nie poruszają się z taką samą energią jak niektóre rynki na których odbywa się obrót kontraktami CFD. Dlatego też dźwignia finansowa jest tak ważną częścią gry na Forex. Bez niej, wahania samych kursów walut byłyby niewystarczające, by zaspokoić potrzeby inwestorów, którzy mogliby później przenieść swoje pieniądze na rynek alternatywny. Mogliby oni osiągnąć bardziej wartościowe zyski. Kontrakty CFD są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynkach o znacznie większej zmienności, w tym na wielu rynkach akcji. Dlatego też, przy naturalnej zmienności kursu kontrakty CFD mogą mieć przewagę.

Porównanie #3: Ryzyko

Podczas gdy niektórzy traderzy wplątują się w myślenie o zyskach, rozsądny trader myśli o ryzyku. Jakie jest ryzyko utraty kapitału? Zarówno kontrakty CFD jak i Forex stwarzają wysoki poziom ryzyka w porównaniu do standardowych typów inwestycji, a powody tego unikalnego dla każdego stylu handlu dają praktycznie taki sam wynik. Kiedy handlujesz na rynku Forex inwestowanie z dźwignią finansową w stosunku 500:1 zawsze będzie wiązało się ze znacznym ryzykiem. Jeśli rynki obrócą się przeciwko Tobie, to będzie to sytuacja, która szybko ukąsi. W przypadku kontraktów CFD wskaźnik dźwigni może wynosić tylko 30:1, ale rynki same w sobie mają znacznie bardziej realną szansę na silniejsze wahania w odwrotnym kierunku. Zatem oba rynki dają duże ryzyko związane z inwestowaniem.

Podsumowanie

Podczas gdy CFD i forex mają wiele cech wspólnych, to mają one również swoje zasadnicze różnice. Wiedząc co odróżnia te dwa pojęcia, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje i wybierać w jaki sposób najlepiej włączyć CFD i Forex do swojej strategii inwestycyjnej.