Czym są finanse i jakie jest ich znaczenie?

Z tego obszernego artykułu dowiesz się czym są finanse, jaka jest ich definicja i rola w społeczeństwie. Jest to świetny wstęp do nauki o pieniądzu, zarabianiu i inwestowaniu.

Z tego obszernego przewodnika dowiesz co to są finanse, jaka jest ich definicja i rola w społeczeństwie. Jest to świetny wstęp do nauki o pieniądzu, zarabianiu i inwestowaniu.

Definicja finansów

Finanse są częścią ekonomii, a ta gałąź opiera się na nauce o wypracowaniu i jasnym zarządzaniu pieniędzmi i kapitałem. Zasadniczo jest to nauka o zasobach finansowych.

Ta gałąź bada nie tylko środki finansowe, ale także ich oszczędzanie i inwestowanie. Eksperci w dziedzinie finansów, jak również wszyscy urzędnicy zajmujący się gospodarką (czy to w przedsiębiorstwach, rządach, czy rodzinach) zazwyczaj podejmują decyzje dotyczące wydatków, oszczędności i inwestycji, a wszystko to w warunkach niepewności.

Co ważne, podejmując decyzje urzędnicy ci mogą z łatwością wybierać różne rodzaje środków finansowych, najczęściej obligacje, akcje, pieniądze, a nawet instrumenty pochodne. Oczywiście dotyczy to także zakupu wszelkich dóbr, które są środkami kapitałowymi, czyli wielkich maszyn, budynków i różnych infrastruktur.

Etymologia finansów

Słowo finanse jest w użyciu od XIII wieku i powstało jako odmiana łacińskiego czasownika finer, który z kolei jest odmianą czasownika finir oznaczającego „kończyć”.

Słowo finir było używane przez średniowiecznych kupców i mnichów, by wyrazić, że „kończą” lub spłacają swoje długi. Mogło też oznaczać, że kończą płacenie okupu. Oba słowa finer i finir pochodzą od łacińskiego rdzenia „finis”, który oznacza koniec, zakończenie, zawieszenie lub zakończenie.

W tym sensie, kiedy mówimy o finansach mamy na myśli wszystkie zasoby, które pozwalają nam spłacić nasze zobowiązania, takie jak opłaty za media, pensje pracowników czy bardziej ogólne dobra i usługi. Z czasem przez finanse zaczęto rozumieć wszystko, co wiąże się z wymiernymi zasobami, które są przedmiotem transakcji ekonomicznych. Należą do nich aktywa, pieniądz fiat, obligacje dłużne, akcje i inne instrumenty finansowe.

Inwestycje i oszczędności

Oszczędzanie jest jednym z podstawowych elementów rozsądnego zarządzania finansami.

Ważne jest, by znać różnicę między tym, co jest inwestycją, a tym, co jest oszczędnością. Często używamy oszczędności i inwestycji jako swoistych synonimów, ale choć są one blisko spokrewnione istnieje między nimi duża różnica.

Tutaj najbardziej oczywistą i największą różnicą między tymi dwoma pojęciami jest definicja słowa „pieniądz”. Każde zgromadzone przez nas pieniądze, które chcemy wykorzystać w przyszłości nazywamy oszczędnościami.

Najczęściej spotykamy się z tym, że nie wydajemy ich łatwo. Trzymamy je w bezpiecznym miejscu, aby nie były narażone na niebezpieczeństwo, ale mimo to wzbudzają one zwykle pewne emocje, gdy mówimy o pieniądzach w gotówce.

Gdy mówimy o oszczędnościach przechowywanych na jakimś koncie cyfrowym, czy to bankowym, czy na lokacie również mówimy o nich jako o oszczędnościach.

Mówiąc o inwestowaniu mamy na myśli wszystkie pieniądze, które oddajemy i których nie wydajemy w danej chwili z myślą o tym, że w przyszłości mogą się one zwiększyć. Inwestowanie kojarzy nam się zazwyczaj z zakupem jakiegoś dobra lub po prostu z aktywami finansowymi.

Wszystko to jest robione po to, by osiągnąć jakiś zysk, który wygeneruje dodatkową sumę pieniędzy. Różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem jest taka, że kiedy decydujemy się na inwestowanie decydujemy się zaryzykować kapitał, który posiadamy.

Dlatego zwykle otrzymujemy jakieś dodatkowe wynagrodzenie. Możemy inwestować w najróżniejsze rzeczy, od czegoś niematerialnego po aktywa finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy obligacje.

Krótko mówiąc, główna różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem polega na tym, że w inwestowaniu po prostu rezygnujemy ze wszystkiego po to, by później osiągnąć dodatkowy zysk. Oddajemy te pieniądze po to, by uzyskać określony dochód, by zwiększyć wartość naszego pieniądza.

Kiedy mówimy o oszczędzaniu mówimy o czymś odwrotnym. Gdy stosujemy tę technikę zatrzymujemy wszystkie nasze pieniądze. Kiedy więc mówimy o oszczędzaniu, mamy na myśli fakt, że rezygnujemy z dodatkowych pieniędzy, ponieważ inwestycja jest zazwyczaj niepewna i w niektórych przypadkach możemy stracić wszystko.

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Spekulacje

Podobnie jak inwestowanie i oszczędzanie – spekulacja jest sposobem zarządzania pieniędzmi i zasobami w celu ich wzrostu lub utrzymania ich wartości. Na rynkach finansowych spekulacja to sposób, w jaki aktywa pieniężne są wykorzystywane do osiągania krótkoterminowych zysków lub do podejmowania ryzykownych zakładów, których wyników nie da się przewidzieć.

Podczas gdy w inwestowaniu oczekiwane rezultaty są zazwyczaj długoterminowe i przewidywalne, w spekulacji nie ma gwarancji ochrony pieniędzy lub majątku.

Wraz z pojawieniem się handlu, globalnych rynków finansowych w walutach i kryptowalutach, spekulacja staje się coraz ważniejszym elementem świata finansów.

Pośrednicy Finansowi

Banki są jednym z najważniejszych pośredników finansowych.

Kiedy mówimy o pośrednikach finansowych, mamy na myśli wszystkich tych pośredników, którzy w pełni poświęcają się kontaktom z obiema stronami finansów. Są nimi wszyscy oszczędzający i najwyraźniej wszyscy ci, którzy potrzebują jakiegoś finansowania. Pośrednictwo finansowe nie jest jednak ograniczone do pożyczek, ale obejmuje wszystkie ruchy majątkowe, które wymagają osób trzecich do ułatwienia handlu lub relacji finansowych między dwiema zainteresowanymi stronami.

Do najczęściej spotykanych pośredników finansowych należą:

 • Banki centralne: Są to podmioty odpowiedzialne za regulowanie polityki monetarnej kraju, emitowanie waluty i pożyczanie pieniędzy innym instytucjom finansowym na rynku, takim jak banki komercyjne i inwestycyjne.
 • Giełdy papierów wartościowych: Giełdy papierów wartościowych są miejscem, gdzie handluje się akcjami i instrumentami finansowymi największych firm na rynku. Firmy o dużej kapitalizacji rynkowej często zwracają się do tych podmiotów, aby pozyskać finansowanie dla swoich projektów.
 • Bankowość komercyjna zajmuje się pożyczaniem pieniędzy ogółowi społeczeństwa. Pod jego egidą występuje efekt mnożnika pieniądza, który prowadzi do tworzenia większej podaży po uruchomieniu operacji pożyczkowych.
 • Menedżerowie funduszy: Są to podmioty, które pozyskują pieniądze od społeczeństwa i podmiotów instytucjonalnych, takich jak duże korporacje, w celu zainwestowania ich m.in. w akcje, obligacje, towary, operacje walutowe.
 • Giełdy kryptowalutowe: Jako nowy gracz w systemie finansowym, giełdy kryptowalut, które dziś obejmują takie aktywa jak NFT, są przestrzenią, w której społeczeństwo i duzi inwestorzy mogą swobodnie sprzedawać i kupować kryptoaktywa.
 • Procesory płatności: Firmy zajmujące się przetwarzaniem płatności pomagają społeczeństwu i firmom dokonywać płatności i przesyłać środki. Do tej grupy należą takie firmy jak Visa, Mastercard, SumUp, Paypal, Square i inne. Dochody czerpią z opłat za transakcje finansowe, w których pośredniczą.
 • Banki Inwestycyjne Są to duże podmioty instytucjonalne, które ułatwiają pożyczanie i przepływ funduszy w celach inwestycyjnych. Są one przeznaczone dla dużych korporacji lub dużych inwestorów.
 • Bankowość detaliczna Instytucje bankowości detalicznej pozwalają drobnym oszczędzającym zarządzać swoimi funduszami poprzez spółdzielnie lub lokalne kasy oszczędnościowe.
 • Fundusze emerytalne: Zarządzają one aktywami osób w wieku produkcyjnym, które składają się na ich emerytury, a następnie zapewniają świadczenia emerytalne emerytom. Istnieją zarówno publiczne, jak i prywatne fundusze emerytalne.
 • Instytucje mikrofinansowe: Są to banki lub instytucje pożyczkowe, międzynarodowe lub krajowe, które pożyczają fundusze małym przedsiębiorcom, którzy często są odrzucani przez tradycyjne banki. Instytucje mikrofinansowe mogą również oferować usługi związane z kontami oszczędnościowymi, a ich celem nie jest generalnie zysk finansowy, ale raczej spełnianie funkcji społecznej, czyli finansowe upodmiotowienie osób wykluczonych z systemu finansowego. Z tego powodu instytucje mikrofinansowe bardzo często otrzymują fundusze od instytucji filantropijnych.
 • Brokerzy: Instytucje te pozwalają na zakup aktywów z giełd, rynków walutowych, towarów, indeksów i innych. Pozwalają one również na inwestowanie poprzez finansowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty na różnice kursowe. Najpopularniejsi brokerzy to brokerzy forex, tacy jak FBS lub brokerzy oferujący różne instrumenty.
 • Kantory wymiany walut: są to placówki kantorowe, z których turyści zazwyczaj korzystają, by kupić lokalną walutę kraju, w którym zamierzają zrobić zakupy.

Znaczenie finansów

Ważną rzeczą w finansach jest to, że pomagają nam one mieć dużo lepszą kontrolę nad wszystkimi wydatkami i dochodami, jakie możemy ponieść. Odnosi się to do wszystkich, tzn. do rządu, firm i do każdego z nas z osobna.

Jeśli będziemy mieli odpowiednią kontrolę nad finansami, będziemy w stanie o wiele lepiej zarządzać zasobami. Poznamy jasno wszystkie rodzaje ryzyka, na które jesteśmy narażeni, a więc będziemy znali o wiele bardziej szczegółowo wszystkie nasze przychody i wydatki, co pozwoli nam oczywiście lepiej je kontrolować.

Studium Finansów

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że to, co nazywamy działalnością finansową zazwyczaj obejmuje i bada bardzo szeroki zakres transakcji, które będą związane z zarządzaniem wszelkimi zasobami finansowymi. Jeśli przestudiujemy ich zakresy, to możemy wyciągnąć wnioski:

Po pierwsze, badany jest zwrot z inwestycji – czyli mówimy o opłacalności lub niekorzyściach wynikających z faktu inwestowania w jakiś projekt. To znaczy po prostu zastanawiamy się, jak wybrać jakiś projekt.

Musimy właściwie zarządzać naszymi zobowiązaniami. Powinniśmy utrzymywać je pod ścisłą kontrolą, abyśmy mogli lepiej wykorzystać wszystkie korzyści z nich płynące. Chcemy je wykorzystać w sposób, który będzie korzystny dla naszego przyszłego wzrostu.

Oczywiście, musimy mieć kontrolę nad fluktuacjami pieniądza w czasie, musimy być w stanie kontrolować utratę wartości pieniądza (inflacja).

Wreszcie musimy być w stanie wyceniać aktywa materialne i niematerialne. To właśnie tutaj wyceniamy wszystkie nasze aktywa pod względem ryzyka i wyraźnie oczekiwanej stopy zwrotu.

Kiedy mówimy o nauce finansów, mówimy o elementach, które są niezbędne do zrozumienia definicji tego czym jest ta dyscyplina i jakie są jej funkcje.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie niepewność. Możemy tu mieć do czynienia z rodzajem braku informacji, która pozwala nam przewidzieć jakiś wynik. Jest to zasadniczo rodzaj zmiennej, co do której nie wiemy czy jest korzystna czy nie.

Wyjaśniliśmy już, że finanse jako narzędzie są bardzo ważne i potrzebne. Dostarczają nam elementów niezbędnych do lepszego zarządzania wszystkimi naszymi zasobami, abyśmy mogli zapobiegać ryzyku i problemom w przyszłości.

Aby mieć jasny cel i w ten sposób móc podjąć jakąkolwiek decyzję, w tym przypadku najbardziej słuszną, dotyczącą wykorzystania naszych pieniędzy i aktywów, a tym samym móc mieć bardziej stabilną gospodarkę – musimy mieć bardzo jasny pomysł na wykorzystanie tego instrumentu.

Każda osoba, firma i oczywiście sektor publiczny muszą dobrze znać wszystkie sposoby, w jakie można ją wykorzystać (i wiedzieć, jak z niej korzystać) aby uzyskać dodatkowe korzyści.

Typy finansów

Możemy je podzielić na cztery duże grupy, które są jednocześnie podstawowymi kategoriami.

Finanse Przedsiębiorstw

Kiedy mówimy o finansach przedsiębiorstwa, mamy na myśli podejście do badania, pozyskiwania i oczywiście zarządzania tymi wszystkimi zasobami, które posiadają firmy.

Są one związane z głębszą analizą wszystkich zmiennych, które pozwalają nam maksymalizować wartość dla akcjonariuszy. Podejmujemy więc decyzje, które są bardziej ekonomiczne i dzięki temu, za pomocą różnych narzędzi, osiągamy prosty cel. Celem tym jest zdolność do generowania kapitału, do nabywania pewnych przedsięwzięć, a tym samym do znacznie większego wzrostu.

Są one zgodne ze stabilnością firmy i jej finansów. Tutaj w zasadzie badamy wszystkie te działania, które mogą mieć miejsce w firmie. Wszystko z myślą o przyszłości. Kiedy wiemy jaki cel firma chce osiągnąć, możemy skupić się na właściwym zarządzaniu podstawowymi nośnikami finansów przedsiębiorstwa, czyli zasadami finansowania, inwestowania i wynagradzania.

Te finanse zazwyczaj badają różne obszary, wśród których znajdziemy projekty, w które musimy zainwestować. Oczywiście muszą to być projekty produktywne, a także moment, w którym musimy wypłacić wszystkie nasze dywidendy i wreszcie optymalne rozwiązania finansowe.

Finanse Osobiste

Finanse osobiste odnoszą się do wszystkich zasobów, które są przedmiotem badań w związku z zaopatrzeniem i zarządzaniem rodzin lub osób. Skupiamy się tutaj na wiarygodności finansowej, gdzie od człowieka wymaga się by budżetował, oszczędzał i wydawał te zasoby, które są zasobami pieniężnymi w danym czasie.
Oczywiście, musimy brać pod uwagę wszystkie rodzaje ryzyka i zdarzeń finansowych, które napotykamy w naszym życiu. Oznacza to, między innymi zarządzanie wszystkimi naszymi pieniędzmi, wszystkimi dochodami, wydatkami, ubezpieczeniami, kredytami, funduszami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi, niektórymi dobrami materialnymi.

Aby właściwie zarządzać naszymi osobistymi finansami, musimy zredukować wszystkie zadłużenia. Ten aspekt jest dość istotny, jeśli chcemy zacząć kontrolować nasze finanse. Po wyeliminowaniu długów musimy zwiększyć stopę oszczędności. Gdy spłacimy wszystkie długi, będzie nam bardzo łatwo zacząć oszczędzać.

Jeżeli odpowiednio zbilansujemy wszystkie wydatki, dokładnie przemyślimy sposoby inwestowania i wyeliminujemy zbędne koszty, będziemy cieszyć się lepszym zapleczem finansowym. Obszary finansów osobistych obejmują także to, jak skutecznie dokonać wyboru dochodowej kariery lub zawodu.

Ponadto optymalnie zarządzamy zarobkami z pracy i oczywiście długami. Potrafimy też podejmować lepsze decyzje dotyczące oszczędności i inwestycji.

Dobre zarządzanie finansami osobistymi jest nie tylko kluczem do pokonania pułapek zadłużenia i ubóstwa, które uniemożliwiają wielu ludziom osiągnięcie stabilności finansowej, ale jest także kluczem do budowania wolności finansowej poprzez mądre długoterminowe inwestycje, które pozwalają ludziom żyć z pasywnego dochodu lub generować bogactwo. Dlatego z czasem mądre zarządzanie finansami osobistymi może umożliwić ludziom uzyskanie naprawdę znaczącego dochodu, niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego.

Finanse Publiczne

Kiedy mówimy o pozyskiwaniu i zarządzaniu tymi wszystkimi zasobami, które są własnością instytucji finansowych państwa, mówimy o finansach publicznych. Skupiamy się tutaj na mówieniu o roli rządu w gospodarce, na które zazwyczaj składają się wszystkie te strategie, które realizujemy w zakresie wydatków publicznych.

Gospodarka kraju wyraźnie zależy od tej relacji. Możemy tu zobaczyć jego przychody w kategoriach [deficytu] lub nadwyżki, możemy tu dostrzec studium pozyskiwania wszystkich zasobów poprzez podatki.

Ponadto uwzględnione tutaj zostaną wszystkie inwestycje w projekty publiczne, zarządzanie wszystkimi mechanizmami redystrybucji zasobów i wreszcie właściwe zarządzanie tym, o czym już mówiliśmy – czyli deficytem i nadwyżką finansów publicznych.

Finanse publiczne to zasadniczo dochody, wydatki i dług publiczny. Oprócz tego definiujemy pozycję fiskalną rozumianą jako wynik tych przepływów ekonomicznych sektora publicznego, które są wyraźnie rejestrowane w okresie mogącym wpłynąć na naszą sytuację finansową.

Rozważne zarządzanie finansami publicznymi jest kluczowe dla rządów w realizacji ich polityk gospodarczych. W tym sensie, im lepiej rząd zarządza funduszami publicznymi tym lepszy jest stan całej gospodarki. Umożliwia to przyciąganie bezpośrednich i pośrednich inwestycji zagranicznych, właściwe zarządzanie kursem walutowym, zwiększanie eksportu i importu, promowanie innowacji technologicznych, rozwijanie programów inwestycji społecznych i pomaganie najsłabszym w wychodzeniu z ubóstwa.

Aby efektywnie zarządzać funduszami publicznymi rząd musi: zbierać wystarczające podatki w strategiczny sposób (to znaczy, musi być w stanie zmaksymalizować opodatkowanie bez dławienia sektorów, które napędzają gospodarkę). Walczyć z korupcją, efektywnie wydawać wpływy z podatków i zachęcać do inwestowania w strategiczne aktywa, które wspierają rozwój kraju. Należą do nich: edukacja, zdrowie, infrastruktura, nauka, technologia, wojsko i sądownictwo. Rozsądne zarządzanie finansami publicznymi w połączeniu ze zdolnością przedsiębiorczości danego kraju, czynnikami demograficznymi, innowacyjnością i wpływami międzynarodowymi, może odegrać znaczącą rolę w rozwoju kraju, który może osiągnąć status gospodarki rozwiniętej.

Finanse Międzynarodowe

Wreszcie mamy naukę o transakcjach finansowych, które mają charakter międzynarodowy. Mowa tu o dobrze znanych finansach międzynarodowych, często określanych mianem międzynarodowej ekonomii monetarnej, która zajmuje się ekonomią finansową interakcji monetarnych i makroekonomicznych zachodzących pomiędzy dwoma lub więcej krajami.

Oczywiste jest, że musimy bardzo dobrze poznać ten aspekt, ponieważ jest on niezwykle ważny i pozwala nam zrozumieć w jaki sposób wszystkie wydarzenia międzynarodowe mogą wpłynąć na społeczeństwo. Powinniśmy podjąć odpowiednie kroki, aby uniknąć wszelkiego rodzaju ryzyka i wykorzystać wszystkie możliwości, które mogą nam przynieść zmiany w środowisku międzynarodowym.

Finanse międzynarodowe mają tendencję do występowania gdy środowisko, w którym się znajdują obejmuje przepływ pieniędzy, który zazwyczaj przekracza granice ekonomiczne państw i jest przez narażony na międzynarodowe zmienne ekonomiczne. Tutaj ważne jest, by wziąć pod uwagę zadłużenie zagraniczne.

Bierzemy również pod uwagę wszystkie skutki, takie jakie wahania kursów walutowych, wszystkie ruchy kapitału za granicą i wreszcie wszystkie nieodłączne ryzyka, które istnieją przy inwestowaniu w jakimkolwiek kraju.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Źródła finansowania

Wyraziłem się już jasno, że finanse muszą być przedmiotem analiz. Wiemy też, że istnieją różne narzędzia, które służą do zarządzania i analizowania wszystkich zasobów finansowych oraz do ich przejrzystego wykorzystywania. Niektóre z nich to:

Księgowość

Ten zasób jest bardzo ważny, ponieważ odpowiada za zarządzanie wszystkimi wydatkami i przychodami firmy. To niezwykle kluczowe narzędzie, bowiem dzięki niemu wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się firma.

Mając dokumentację możemy określić strategie konieczne do poprawy wyników ekonomicznych, możemy używać rachunkowości do zarządzania każdą grupą taką jak finanse korporacyjne, finanse publiczne, finanse osobiste czy wreszcie finanse międzynarodowe.

W tym tekście połączymy kilka ważnych funkcji, które mają jeden cel – a mianowicie możliwość znalezienia wszystkich obiektywnych i dokładnych informacji, jakie mogą istnieć na temat przyczyn tych zabiegów.

Mamy tu do czynienia z trzema bardzo podstawowymi aspektami. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo, następnie mamy gotówkę i wreszcie rozliczenia międzyokresowe. Te trzy aspekty są wykorzystywane w sprawozdaniach finansowych.

Istnieją trzy rodzaje sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i bilans. Funkcje, które spełniają, to zbieranie, rozpoznawanie, obliczanie, organizowanie, wycenianie, badanie, księgowanie, odraczanie, rejestrowanie, analizowanie, publikowanie sprawozdań i komunikowanie.

Tutaj zbadamy rozwój wszystkich działań podmiotu gospodarczego w sposób przejrzysty, kompletny.

Finanse behawioralne

Wszystkie finanse są tu analizowane z psychologicznego punktu widzenia. Przedstawione jest zachowanie ludzi i to, w jaki sposób są w stanie podejmować decyzje. To wynik połączenia tradycyjnej i nowej ekonomii, a więc mówimy, że jest to połączenie finansów i psychologii.

Zachowanie, które te finanse umożliwiają w podejmowaniu decyzji wiąże się z subtelnymi zmianami emocjonalnymi i poznawczymi. Możemy uznać, że wszystkie te decyzje mogą się zmieniać w zależności od sposobu, w jaki informacje są przedstawiane i oczywiście od wszystkich cech osób, które wchodzą w skład rynków.

To narzędzie jest w istocie nową dyscypliną, która stara się wypełnić lukę jaka istniała w świecie finansów. Nauka o finansach behawioralnych jest ważna, ponieważ dzięki niej możemy dokonać wielkich postępów w podejmowaniu decyzji.

Mikrofinansowanie behawioralne

Jasno wyrażają one, czym jest proces podejmowania decyzji, jaki cechuje wszystkie osoby.

Wiedza codzienna

Ważne jest, by dbać o nasze finanse każdego dnia. Nie co drugi dzień. Musimy wziąć pod uwagę zdobytą wcześniej wiedzę, której potrzebujemy, by lepiej zrozumieć otaczający nas świat finansów.

Wiedza finansowa nie jest tylko dla ludzi, którzy są ekonomistami i ekspertami w tej dziedzinie. Jest to narzędzie, z którego może korzystać każdy, nawet najbardziej niedoświadczony człowiek. Ważne jest, by wiedzieć, jak kształcić się w tym świecie.

Ludzie, którzy lubią oszczędzać będą bardzo zadowoleni z tego narzędzia, ponieważ ciągle stajesz w obliczu decyzji. Decyzji, które mogą wpłynąć na twoją osobistą gospodarkę i oczywiście, na gospodarkę twojej rodziny.

Jest to coś, do czego musimy podejść bardzo spokojnie. Dysponujemy wszystkimi informacjami, których potrzebujemy, aby móc poszerzyć naszą wiedzę finansową. Co więcej decyzje, które podejmiesz, będą najwłaściwsze i najbardziej skuteczne dla Ciebie i Twojego środowiska.

Spór jako fundament edukacji

Bardzo ważne jest to, by oszczędzać, by mieć w domu równowagę finansową. Oznacza to, że w miarę upływu miesięcy dochody muszą być w stanie pokryć wszystkie wydatki.

Musimy wziąć pod uwagę, że nie jest to coś, co można osiągnąć w krótkim czasie. Aby osiągnąć równowagę finansową musimy być cierpliwi, a raczej musimy być gotowi długo na nią czekać.

Musimy myśleć o absolutnie wszystkim, np. o jakimś niepowodzeniu, chorobie, wypadku, zbliżających się wakacjach, dziecku, nowym samochodzie, sprzęcie domowym itp.

Może się zdarzyć kilka rzeczy, więc musimy wziąć pod uwagę wydatki, które nie są typowe i tu mamy dwie duże możliwości.

Pierwszą opcją jest pożyczka – to jest coś, co zwykle zostawiamy na koniec. Korzystamy z niej w zasadzie wtedy, gdy mamy jakąś szczególną sytuację. Coś wyjątkowego, jakąś niespodziewaną wypłatę.

Inną opcją, którą mamy do dyspozycji jest oszczędzanie. To najlepsza z opcji, którą powinniśmy wykorzystać. Choć nie wielu ludzi z niej nie korzysta, oszczędzanie jest najlepszym sposobem na zachowanie równowagi finansowej w domu.

Ludzie, którzy oszczędzają mają podstawowe zasady: ile i jak długo oszczędzać, muszą planować wszystkie swoje wydatki tak, by móc trzymać się budżetu czy to tygodniowego, miesięcznego, czy po prostu wakacyjnego.

Innymi słowy – cały czas musimy podejmować decyzje finansowe. Nie ulega wątpliwości, że oszczędzanie jest niezbędnym wsparciem i ma fundamentalne znaczenie dla twojej finansowej stabilności.

Pieniądze są środkiem do osiągnięcia naszych celów. Wiele z finansowych niepowodzeń czy błędów, które popełniamy wynika z tego, że nie wiemy czego dokładnie chcemy. Nie mamy jasno sprecyzowanego celu.

Z tego powodu często mylone są priorytety pragnień i potrzeb. Zalecam więc, byś od początku jasno określił, czego chcesz. Kiedy korzystamy z wiedzy finansowej, zgadzamy się na oszczędzanie lub inwestowanie. To wszystko zależy od tego jakiej korzyści szukasz. Krótkoterminowej czy długoterminowej.

Wszyscy uczymy się od najmłodszych lat tego, co chcemy osiągnąć w najbliższej przyszłości. Tego, co jestem lub nie jestem w stanie zrobić i osiągnąć. Nie ma żadnych ograniczeń.

Ważną i kluczową rzeczą jest wyciągnięcie właściwych wniosków, by nie popełniać błędów, które mogą okazać się fatalne w skutkach i kosztowne. Oczywiście pieniądze odgrywają w tym wszystkim ważną rolę.

Pieniądz wykorzystywany jest do budowania wszystkiego, czego pragniemy, więc zarówno oszczędności, jak i inwestycje są ważne, a musimy też wziąć pod uwagę, że częścią tego wszystkiego, jak już mówiliśmy, jest nieposiadanie długów.

To bardzo złożony aspekt dla nas wszystkich, którzy nazywamy to osobistym zarządzaniem pieniędzmi. Z pozoru wygląda to prosto, ale tak naprawdę nie jest. Dlatego właśnie psychologia odgrywa w tym wszystkim ważną rolę. Jeżeli twój umysł nie jest skupiony, a ty nie jesteś strategiczny – nie osiągniesz żadnego ze swoich celów.

Kiedy mówimy o finansach osobistych, mówimy o narzędziu, którego możemy użyć, aby osiągnąć wszystko, czego potrzebujemy. Upływający czas ma zastosowanie do wielu rzeczy w naszym życiu osobistym i społecznym.

W tym wszystkim odbija się również technologia. Jest bardziej niż oczywiste, że bez niej bylibyśmy zupełnie zacofani.

Fintech

Technologia finansowa lub fintech jest jednym z kluczowych aspektów nowego zarządzania rzeczywistością finansową.

Kiedy mówimy o sektorze finansowym, mówimy o potrzebie zmiany wszystkich procesów na bardziej technologiczne środowisko i jesteśmy świadomi wszystkich korzyści jakie z tego wynikają.

Unowocześnienie sektora finansowego, zwłaszcza bankowego w obecnych ramach technologicznych nazywane jest fintech lub technologią finansową i polega zasadniczo na dostosowaniu całego sektora finansowego do nowych technologii: bankowości internetowej, cyfrowych systemów płatności, systemów Big Data, handlu elektronicznego, giełd internetowych i operacji maklerskich itp.

W tym kontekście mówimy także o nowych technologiach, które mają nadzieję zastąpić tradycyjną bankowość, takich jak neobanki, ale także o finansach zdecentralizowanych lub DeFi, które mają na celu stworzenie systemu finansowego niezależnego od organów regulacyjnych jak banki centralne i organy rządowe.

Równie ważne w tej części są takie elementy jak kryptowaluty w ekosystemach zdecentralizowanych i scentralizowanych, cyfrowe systemy i aplikacje płatnicze, a także wszystkie te innowacje technologiczne, które udostępniają społeczeństwu nowe formy finansowania, transakcje pieniężne, zakupy i sprzedaż.

Wnioski

Działalność finansowa ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i dla życia ludzkiego. Właściwe zarządzanie może oznaczać wielkie bogactwo, a złe zarządzanie może doprowadzić osobę, kraj, firmę lub jednostkę do ruiny. Dlatego też znajomość finansów pozwala nam uzyskać wskazówki dotyczące zarządzania pieniędzmi w wielu sytuacjach, zarówno w świecie korporacji, w państwie, w międzynarodowych relacjach biznesowych, jak i w zarządzaniu pieniędzmi osobistymi.

Z drugiej strony, świat finansów nie jest czymś co ulega stagnacji, lecz ewoluuje wraz z rozwojem nowych technologii. Świat fintech, czyli technologii finansowych, pozwala nam na ułatwienie wielu dzisiejszych transakcji i operacji finansowych. Pozwala na optymalizację naszego czasu, a także na stworzenie lepszej dostępności do środków finansowych w odległych zakątkach świata w realnym czasie.

Zarządzanie finansami jest czymś, czego ludzie nie mogą uniknąć ponieważ od czasu wynalezienia pieniądza i wyobrażenia, jakie wszyscy mamy o wartości pieniężnej, stało się ono dla wielu ludzi źródłem bezpieczeństwa w zrozumieniu wartości pracy i rzeczy, które otrzymuje się w zamian. Z czasem aktywa te ewoluowały i ustąpiły miejsca światu finansów, a wraz z nim finansom, które w dużej mierze decydują o dobrobycie narodów.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.