eToro – opłaty i prowizje „w pigułce”

W tym artykule skupimy się na opłatach i prowizjach, które eToro pobiera za swoje usługi i wyjaśnimy z czego składa się każda z nich.

W tym artykule skupimy się na opłatach i prowizjach, które eToro pobiera za swoje usługi i wyjaśnimy z czego składa się każda z nich.

eToro jest jednym z najbardziej popularnych brokerów online. Oprócz możliwości zwykłego handlu jak u każdego innego brokera (za pomocą walut, akcji, indeksów, towarów, ETF-ów) oferuje również możliwość wyszukiwania, śledzenia i kopiowania transakcji innych doświadczonych traderów. Aby osiągnąć zyski, możesz skorzystać z wiedzy i zwycięskich strategii innych inwestorów. Jest to tzw. „handel społecznościowy” i eToro oferuje swoim klientom najbardziej rozbudowaną sieć handlu społecznościowego dostępną obecnie na rynku.

Ponadto, eToro jest licencjonowanym brokerem CySEC (Cyprus Securities Exchange Commission) o numerze licencji 109/10, a także regulowanym przez FCA (Financial Conduct Authority of the United Kingdom) o numerze licencji FRN 583263. Możesz otworzyć konto i rozpocząć handel z depozytem w wysokości zaledwie 50$.

Prowizje eToro – ile wynoszą?

W eToro, podobnie jak u większości brokerów CFD nie ma opłat opłat za przechowywanie, opłat za pobieranie dywidendy, ani innych podobnych opłat wynikających z faktu, że obracamy kursem bazowych instrumentów finansowych, a nie fizycznie je nabywamy.

eToro pobiera następujące rodzaje opłat i prowizji:

  • Spread
  • Opłata nocna
  • Opłata za przewalutowanie
  • Opłata za wypłatę środków
  • Opłata za brak aktywności

Spready na eToro

Spready są rodzajem prowizji pobieranej przez brokera za otwarcie transakcji. Prowizja ta jest stosowana do każdego instrumentu finansowego poprzez różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży:

Spread jako rodzaj prowizji w etoro to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.
Prowizja w postaci spreadu w eToro to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

Jeśli spojrzysz na powyższy obrazek z platformy eToro, zobaczysz, że dla każdego instrumentu istnieją dwie ceny: jeden zakup i jedna sprzedaż.

Broker eToro korzysta z dwóch kwotowań. jeden kurs wykorzystywany do Twojego zakupu aktywów (zwykle nazywany „Sprzedaj”) i inny kurs do sprzedaży aktywów (zwykle nazywany „Kup”).

Pamiętaj, że podczas handlu kontraktami CFD jeśli uważasz, że cena instrumentu finansowego wzrośnie możesz zdecydować się na otwarcie transakcji kupna, a następnie zamknięcie jej transakcją sprzedaży (jest to tzw. „pozycja długa”). Natomiast, jeśli uważasz, że cena będzie spadać możesz otworzyć transakcję sprzedaży i zamknąć ją transakcją kupna (to się nazywa „krótka sprzedaż”). W ten sposób możesz potencjalnie zyskać zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych.

Jeśli uważamy, że cena pary walutowej EUR/USD wzrośnie, zaczniemy od kupowania po cenie „ask”, która będzie o kilka pipsów droższa niż cena „bid”, po której następnie sprzedamy. Z drugiej strony jeśli uważamy, że cena EUR/USD będzie spadać, najpierw dokonujemy sprzedaży po cenie „bid” i zamykamy ją zakupem po cenie „ask”.

Różnica pomiędzy tymi dwoma cenami nazywana jest spreadem i jest to koszt, który będziemy musieli ponieść, aby otworzyć transakcję. Wynika on z prowizji stosowanej przez brokera.

Większość brokerów online nalicza taki spread w momencie otwarcia transakcji. Z tego powodu pozycja rozpoczyna się od straty. Jednak eToro działa inaczej i odejmuje spread, gdy zamykamy transakcję.

Jeśli spojrzymy ponownie na powyższy obrazek możemy zobaczyć, że kurs Apple notowany jest na poziomie 156,92 USD jako cena sprzedaży przez eToro. W tym samym czasie pokazuje cenę kupna, która w momencie wykonania tego zdjęcia wynosiła 157,24 USD. W tym przypadku spread wynosi 32 centy. Jest to koszt, który będziemy musieli ponieść, aby handlować akcjami Apple, czyli kwota prowizji będzie tym wyższa, im większa będzie wielkość transakcji.

Proszę zauważyć, że spready dotyczą każdego instrumentu finansowego i różnią się w zależności od niego. Na przykład w instrumentach o większej płynności (w których jest więcej uczestników rynku takich jak para EUR/USD lub ogólnie wszystkie crossy walutowe względem euro) spread będzie niższy. Z drugiej strony, w instrumentach o mniejszej płynności spready będą wyższe, a zatem prowizja do będzie wyższa.

Możesz przejrzeć listę instrumentów eToro i ich spready na stronie eToro:

www.etoro.com/pl/oplaty

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Opłata nocna „Overnight Swap” na eToro

Swap ten jest również nazywany „roll over” lub „overnight rate”. Właściwie wszystkie trzy formy wyrażenia są poprawne.

Roll over, bierze się z tego, że jest to refinansowanie. Swap, ponieważ w rzeczywistości jest to swap na stopę procentową. Wreszcie, niektórzy określają go również jako overnight rate, ponieważ jest to opłata pobierana za pozostawienie otwartej transakcji na noc (znana również jako „overnight fee”).

Innymi słowy, refinansowanie ma miejsce w oparciu o swap procentowy i stanowi marżę za każdy dzień. Wyjaśnijmy to lepiej na przykładzie:

Jeśli otwieramy operację u brokera Forex lub CFD, zazwyczaj będzie to pozycja lewarowana, czyli z dźwignią. Możemy bowiem zainwestować kwotę kilkakrotnie wyższą niż kwota, którą wpłacamy jako zabezpieczenie przy otwieraniu operacji (Więcej informacji: Co to jest dźwignia finansowa).

Ta różnica środków byłaby w rzeczywistości pożyczona nam przez brokera. Ponieważ jest to pożyczka, podlega ona oprocentowaniu. Szczególnie jeśli pozycja jest otwarta do następnego dnia. Broker pożycza nam zatem pieniądze, ale tylko na ten jeden dzień handlowy. Kiedy dzień giełdowy się kończy, rachunki muszą zostać rozliczone.

Operacje te są rozliczane każdego dnia, po to aby nie musieć ich zamykać i spłacać pożyczki, która stanowi naszą dźwignię finansową. W rezultacie stawka (oprocentowanie rollover) będzie obowiązywać, gdy pozycja zostaje otwarta przez noc (overnight).

W rzeczywistości taryfa nocna jest naliczana o godzinie 17:00 EST (czas wschodniego wybrzeża USA, tj. czas nowojorski), ponieważ jest to moment, który jest przyjmowany za koniec dnia handlowego i początek następnego.

Pamiętaj, że istnieją rynki, takie jak Forex, które nie są zamykane (z wyjątkiem weekendów). Kiedy więc nadejdzie odpowiedni moment – dzień handlowy uważa się za zakończony.

Czas ten odpowiada godzinie 23:00 czasu polskiego. Dlatego też, jeśli otworzymy transakcję o 22:59 i zamkniemy ją o 23:01 będzie to traktowane jako transakcja „overnight” i zostanie zastosowana stawka overnight. Dotyczy to każdego dnia, w którym pozycja pozostaje otwarta. Wyjątkiem jest dzień, w którym pozycje na cały weekend zostają zamknięte, a stawka nocna zostaje pomnożona przez trzy. Na przykład na eToro środa jest dniem, w którym brane są pod uwagę otwarte pozycje weekendowe (transakcje spot forex są rozliczane dwa dni później). Inni brokerzy mogą wykonać tę operację w piątek.

Jakie oprocentowanie stosowane jest w przypadku takich opłat?

Na rynku Forex, oprocentowanie stosowane w opłacie overnight to różnica pomiędzy oprocentowaniem overnight waluty kupowanej i sprzedawanej. W skrócie: naliczane są nam odsetki od sprzedanej waluty i dopisywane odsetki od waluty kupionej*.

Wszystkie transakcje na rynku walutowym polegają na kupnie jednej waluty i jednoczesnej sprzedaży drugiej. Zawsze będziemy mieli jedną walutę kupioną i jedną sprzedaną. Walutami handluje się w parach, więc jeśli kupujemy EUR/USD to w rzeczywistości kupujemy euro i sprzedajemy dolary. Jeśli zdecydujemy się na krótką sprzedaż tej pary, postąpimy odwrotnie – będziemy kupować dolary i sprzedawać euro.

Więc jeśli chcesz wiedzieć czy stawka nocna może być ujemna, odpowiedź brzmi: tak. Jeśli wypłacane nam oprocentowanie jest wyższe niż naliczane nam odsetki, różnica jest ujemna, a opłata nocna wyjdzie na korzyść tradera. W tym przypadku będzie po prostu wpłata na nasze konto.

W przypadku eToro, brak opłaty nocnej dotyczy transakcji, które są przechowywane dłużej niż jeden dzień. Chyba że chodzi o lewarowaną krótką sprzedaż Bitcoina lub Ethereum.

Prowizja wyrażona w postaci opłaty nocnej w eToro

Opłata za przewalutowanie w eToro

Konto inwestycyjne, które otwieramy w eToro jest prowadzone w USD. Nie znaczy to, że nie możemy handlować w walutach innych niż dolary. Możemy wpłacać na nasze konto środki w innej walucie. W rzeczywistości eToro pozwala na handel w euro, funtach brytyjskich, dolarach kanadyjskich, jenach japońskich, dolarach australijskich, rosyjskich rublach i chińskich renminbi.

Jednakże, eToro automatycznie przeliczy je na dolary, kiedy dokonasz wpłaty, a na Twoim koncie pojawi się saldo w dolarach.

eToro pobiera opłatę za konwersję na dolara. W przypadku wypłaty gotówki z naszego konta, należy również dokonać przewalutowania*, a zostanie naliczona odpowiednia opłata.

Opłata jest stała. Jednak zależnie od używanej waluty, będzie ona wyższa lub niższa.

Na przykładowym obrazku możesz zobaczyć kurs wymiany zastosowany przez eToro w porównaniu z rzeczywistym kursem NBP:

Opłata za przewalutownie w eToro

Opłata za wypłatę pieniędzy z eToro

W przypadku gdy inwestor chce dokonać wypłaty z konta transakcyjnego na konto bankowe, e-portfel lub w inne miejsce – zostanie obciążony opłatą za wypłatę.

Procedura wypłaty środków z eToro polega na zleceniu wypłaty pieniędzy z poziomu platformy. Jeśli więc trader osiągnął zyski i chce przenieść te pieniądze do siebie, może to zrobić z poziomu menu.

Potem należy wybrać kwotę. Metoda płatności jest zazwyczaj już skonfigurowana, ponieważ domyślnie jest to metoda używana do wpłacania środków. Minimalna kwota wypłaty na eToro wynosi 50$.

Po wykonaniu tej procedury, oprócz opłaty za przeliczenie waluty lokalnej (w przypadku walut innych niż dolar), eToro pobiera stałą opłatę w wysokości 5$ za usługę finansową polegającą na przekazaniu środków.

Opłata za nieaktywność

Tutaj prowizja, którą pobierze od nas eToro jest określona za nieużywanie rachunku handlowego przez dłuższy okres czasu.

Jak długo musimy być nieaktywni zanim eToro uzna konto za nieaktywne? Zgodnie z warunkami umowy osobę uważa się ją za nieaktywną, jeśli nie zalogowałeś się przez 12 miesięcy w przypadku kont z saldem i 4 miesiące w przypadku kont bez salda.

Prowizja będzie pobierana miesięcznie (10$), ale tylko z wolnych środków na koncie.

Oznacza to, że jeśli mamy jakieś otwarte transakcje to saldo odpowiadające depozytowi zabezpieczającemu wykorzystanemu w tych transakcjach nie jest uważane za dostępne. Opłata jest pobierana, gdy konto powróci do dostępnego salda.

Aby utrzymać aktywność konta, najlepiej jest od czasu do czasu zalogować się na konto nawet jeśli nie zamierzasz handlować. Gdy nie jesteś już zainteresowany korzystaniem z platformy eToro najlepiej jest złożyć wniosek o usunięcie konta w formularzu kontaktowym, podając swoją nazwę użytkownika/email i w ten sposób uniknąć opłat za brak aktywności.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.