ETF na Gaz Ziemny – Lista Najważniejszych Funduszy

ETF (Natural Gas Exchange Traded Fund) inwestuje w kontrakty terminowe na gaz ziemny lub inne produkty inwestycyjne, starając się dokładnie śledzić cenę rynkową tego paliwa. Fundusze ETF gazu ziemnego są zorganizowane jako fundusze surowcowe, które emitują jednostki uczestnictwa, a nie akcje. Fundusze te mogą również inwestować w kontrakty terminowe na olej opałowy, ropę naftową i benzynę.

 • Fundusze ETF (exchange-traded funds) inwestują w kontrakty terminowe na gaz ziemny i śledzą cenę rynkową surowca.
 • Te ETF-y mogą doświadczać zmienności wyników w zależności od wahań cen towarów bazowych.
 • Ponieważ ETF-y gazu ziemnego wiążą się z pewnym ryzykiem, są one najlepsze dla zaawansowanych inwestorów.

Co wpływa na cenę gazu ziemnego?

Jako paliwo, gaz ziemny jest przedmiotem publicznego obrotu na rynkach giełdowych. Cena gazu ziemnego zależy głównie od podaży i popytu na ten surowiec, na które mają wpływ różne czynniki (więcej poniżej). Inwestorzy mogą uczestniczyć w kształtowaniu się cen gazu ziemnego na kilka sposobów – najpopularniejszym z nich jest inwestowanie w kontrakty terminowe. Istnieje również kilka funduszy ETF, które opisujemy poniżej.

Fundusze ETF na gaz ziemny na II kwartał 2022 r.

Fundusze ETF na gaz ziemny (exchange-traded funds) zapewniają inwestorom ekspozycję na ceny gazu ziemnego, unikając jednocześnie złożoności handlu kontraktami terminowymi na gaz i kosztów magazynowania związanych z posiadaniem fizycznego surowca. Gaz ziemny jest surowcem używanym jako źródło energii do ogrzewania, gotowania, produkcji paliwa i elektryczności. Jest także wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych i innych organicznych substancji chemicznych.

Najważniejsze informacje

 • Ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny rosły w ciągu ostatniego roku szybciej niż S&P 500.
 • Trzy fundusze ETF na gaz ziemny (exchange-traded funds), uszeregowane według jednorocznych całkowitych zwrotów z inwestycji, to UNL, UNG i GAZ.
 • Wszystkie te ETF-y posiadają kontrakty terminowe na gaz ziemny, aby uzyskać ekspozycję na jego ceny.

Przedstawiamy trzy fundusze ETF inwestujące w gaz ziemny, nie uwzględniając funduszy ETF typu inverse i lewarowanych. Wszystkie one przede wszystkim zyskują ekspozycję na ceny gazu ziemnego poprzez kontrakty terminowe i nie posiadają akcji spółek gazowych. Ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny, mierzone przez Bloomberg Natural Gas Subindex, rosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy szybciej niż cały rynek – w dniu 8 lutego 2022 roku wzrosły o 34,0% w porównaniu z całkowitą stopą zwrotu indeksu S&P 500 wynoszącą 17,1%. Najlepiej radzącym sobie funduszem ETF inwestującym w gaz ziemny, biorąc pod uwagę wyniki za ostatni rok, jest United States 12 Month Natural Gas Fund (UNL). Poniżej analizujemy trzy fundusze ETF rynku gazu. Wszystkie poniższe dane pochodzą z lutego 2022 roku.

Fundusze ETF o bardzo niskich aktywach w zarządzaniu (AUM), poniżej 50 mln USD, mają zwykle niższą płynność niż większe ETF-y. Może to skutkować wyższymi kosztami transakcyjnymi, które mogą zniweczyć niektóre zyski z inwestycji lub zwiększyć straty.

Fundusz ETF: United States 12 Month Natural Gas Fund (UNL)

 • Wyniki w ciągu jednego roku: 51,7%
 • Wskaźnik kosztów: 0,90%
 • Roczna stopa zwrotu z dywidendy: N/A
 • Średni wolumen dzienny w okresie trzech miesięcy: 30 889
 • Aktywa pod zarządzaniem: 24,3 mln dolarów
 • Data założenia: 18 listopada 2009 r.
 • Emitent: Concierge Technologies

UNL ma strukturę commodity pool, czyli prywatnej struktury inwestycyjnej, która gromadzi wkłady inwestorów, a następnie handluje kontraktami terminowymi i opcjami na towary w ich imieniu. Fundusz posiada kontrakty futures na gaz ziemny, aby uzyskać długą ekspozycję na ceny gazu ziemnego i dywersyfikuje swoje udziały w różnych terminach zapadalności, aby zminimalizować niekorzystny wpływ contango. UNL może również inwestować w kontrakty forward i kontrakty swap. Benchmarkiem UNL jest kontrakt futures na najbliższy miesiąc, który ma wygasnąć oraz kontrakty na kolejne 11 miesięcy, w sumie na 12 kolejnych miesięcy. UNL może być atrakcyjny dla inwestorów jako zabezpieczenie przed inflacją.

Fundusz ETF: United States Natural Gas Fund (UNG)

 • Wyniki w ciągu jednego roku: 28,0%
 • Wskaźnik kosztów: 1,28%.
 • Roczna stopa zwrotu z dywidendy: N/A
 • Średni dzienny wolumen w ciągu trzech miesięcy: 9 294 430
 • Aktywa pod zarządzaniem: 297,2 mln USD
 • Data założenia: 18 kwietnia 2007 r.
 • Emitent: Concierge Technologies

Podobnie jak UNL, UNG ma strukturę commodity pool i oferuje ekspozycję na ceny gazu ziemnego poprzez posiadanie kontraktów futures na gaz ziemny. Celem UNG jest odzwierciedlenie wyników dziennych zmian na benchmarkowym kontrakcie futures, którym jest kontrakt futures na gaz ziemny będący przedmiotem obrotu na New York Mercantile Exchange (NYMEX). UNG nie jest tak zdywersyfikowany jak UNL, jednak inwestuje w kontrakty futures, które wygasają w ciągu najbliższego miesiąca. Oznacza to, że fundusz jest bardziej narażony na negatywny wpływ contango i jest bardziej odpowiedni dla inwestorów stosujących strategię krótkoterminową. Może być również atrakcyjny jako zabezpieczenie przed inflacją.

Fundusz ETF: iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN (GAZ)

 • Wyniki w ciągu jednego roku: 23,3%.
 • Wskaźnik kosztów: 0,45%.
 • Roczna stopa zwrotu z dywidendy: N/A
 • Średni dzienny wolumen w okresie trzech miesięcy: 18 998
 • Aktywa pod zarządzaniem: 8,4 miliona dolarów
 • Data rozpoczęcia działalności: 8 marca 2017 r.
 • Emitent: Barclays Capital

Fundusz ma strukturę exchange-traded note (ETN) – jest to rodzaj niezabezpieczonego dłużnego papieru wartościowego, który nie wypłaca odsetek i ma cechy podobne do akcji. Celem ETF-u jest dostarczenie ekspozycji na indeks Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return. Benchmark ten odzwierciedla potencjalne zyski dostępne dzięki nielewarowanej inwestycji w kontrakty terminowe składające się na ten indeks, oprócz stopy procentowej, która może być uzyskana z zabezpieczenia gotówkowego. Jako ETN, GAZ naraża inwestorów na ryzyko kredytowe emitenta. Ponadto ETN ten nie zmienia się wraz ze zmianami cen spot gazu ziemnego, ponieważ indeks bazowy składa się z kontraktów terminowych. Jest on przeznaczony dla inwestorów o krótkim horyzoncie inwestycyjnym, a nie jako część strategii „kup i trzymaj”.

Historia handlu Gazem Ziemnym

Gaz ziemny to paliwo kopalne, które powstało miliony lat temu z martwych organizmów głęboko pod powierzchnią ziemi. Te martwe organizmy utworzyły grubą warstwę materii organicznej, która pod wpływem ciśnienia i ciepła została ostatecznie przekształcona w paliwa kopalne. Część tej materii została przekształcona w węgiel, część w ropę naftową, a część w gaz ziemny. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. Obecnie gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej i paliw.

Pierwsze ślady przemysłowego wykorzystania gazu ziemnego sięgają XVIII wieku, kiedy to surowiec ten był używany głównie do zapalania świateł w domach i na ulicach. Pierwszy odwiert gazu ziemnego wykonano w 1821 roku w USA. Sam rynek gazu ziemnego rozwinął się dopiero po rewolucji przemysłowej – szczególnie w XX wieku, kiedy rurociągi do transportu gazu ziemnego umożliwiły handel tym surowcem. Pierwszą firmą, która zajęła się handlem gazem ziemnym była American Fredonia Gas Light Company. Później gaz ziemny znalazł wiele innych zastosowań – do ogrzewania domów, gotowania, podgrzewania wody i wielu innych. Obecnie gaz ziemny stanowi prawie połowę energii zużywanej przez amerykańskie domy i przemysł.

W których krajach wydobywa się najwięcej gazu ziemnego?

Ilość wydobywanego gazu ziemnego na świecie

Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, złoża gazu ziemnego są skoncentrowane w określonych miejscach – największe złoża (największe rezerwy) ma Rosja, około 1 688 miliardów stóp sześciennych. Drugie co do wielkości rezerwy tego surowca posiada Iran – około 1 191 miliardów stóp sześciennych. Największym producentem na świecie są jednak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie roczna produkcja gazu ziemnego wynosi prawie 27 300 miliardów stóp sześciennych. Na drugim miejscu jest Rosja z produkcją 23 500 mld stóp sześciennych.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.