ETF – Co to Jest i Jak Działa Ten Popularny Instrument Finansowy?

Co to jest ETF? Giełdowy fundusz inwestycyjny (ETF: Exchange-Traded Fund) jest rodzajem papieru wartościowego, który obejmuje zbiór instrumentów (takich jak np. akcje) mających na celu śledzenie danego indeksu bazowego, aczkolwiek mogą one inwestować w dowolną grupę gałęzi przemysłu lub stosować różne strategie.

Różnice Między ETF a Tradycyjnymi Funduszami Inwestycyjnymi

Fundusze ETF są pod wieloma względami podobne do funduszy inwestycyjnych. Są one jednak notowane na giełdach, a jednostki uczestnictwa ETF są przedmiotem obrotu przez cały dzień, podobnie jak zwykłe akcje.

Fundusz ETF na indeks giełdowy nigdy nie jest idealnym odwzorowaniem samego indeksu

Dobrze znanym przykładem jest SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi indeks S&P 500. Fundusze ETF mogą obejmować wiele rodzajów inwestycji w tym akcje, towary, obligacje lub połączenie różnych ich rodzajów. ETF jest papierem zbywalnym, co oznacza, że posiada powiązaną z nim cenę, która pozwala na łatwy zakup i sprzedaż.

Najważniejsze Cechy Funduszy ETF

 • Fundusz giełdowy (ETF) to koszyk papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak akcje.
 • Ceny jednostek ETF zmieniają się przez cały dzień wraz z ich zakupem i sprzedażą. Różnią się one od funduszy inwestycyjnych, którymi obraca się tylko raz dziennie po zamknięciu rynku.
 • ETF może zawierać wszystkie rodzaje instrumentów w tym akcje, towary czy obligacje. Niektóre z nich oferują wyłącznie akcje krajowe podczas gdy inne mają charakter międzynarodowy.
 • Fundusze ETF oferują niskie koszty i mniejszą prowizję niż indywidualny zakup akcji.

ETF jest nazywany funduszem giełdowym ponieważ jest on notowany na giełdzie tak samo jak akcje. Cena jednostek uczestnictwa ETF zmienia się w ciągu całego dnia sesyjnego, gdy jednostki te są kupowane i sprzedawane na rynkach. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, które nie są przedmiotem obrotu giełdowego i obracają tylko raz dziennie po zamknięciu rynków.

Wysokość Środków Inwestowanych w ETF na Świecie

Wysokość inwestowanych pieniędzy w ETF. Wartości podane w miliardach dolarów
Źródło: etfgi.com

ETF jest rodzajem funduszu, który gromadzi wiele aktywów bazowych, nie zaś tylko jeden jak akcje. Ponieważ w ramach funduszy ETF dostępnych jest wiele aktywów mogą one stanowić popularny środek dywersyfikacji.

ETF może być funduszem posiadającym setki lub tysiące akcji w różnych branżach lub może też być odizolowany od jednej konkretnej branży czy sektora. Niektóre fundusze koncentrują się wyłącznie na ofercie krajowej podczas gdy inne mają podejście globalne. Na przykład ETF zorientowany na banki zawierałby akcje różnych banków z całej branży. Mam nadzieję, że już wiesz mniej więcej czym jest ETF. Teraz rodzaje.

Rodzaje ETF-ów

Do dyspozycji inwestorów pozostają różne rodzaje ETF, które mogą być wykorzystane do generowania dochodów, spekulacji, wzrostu cen oraz do zabezpieczenia lub częściowego zrównoważenia ryzyka w portfelu inwestycyjnym. Poniżej znajduje się kilka przykładów rodzajów ETF.

 • Giełdowe ETF-y: Zaprojektowane do śledzenia konkretnego indeksu np. S&P 500, NASDAQ czy nasz polski WIG 20.
 • ETF-y na Obligacje: Zaprojektowane, aby zapewnić ekspozycję na praktycznie każdy dostępny typ obligacji: skarbu państwa, korporacyjne, komunalne, międzynarodowe, o wysokiej rentowności i kilka innych.
 • ETF-y sektorowe i przemysłowe: Zaprojektowane w celu zapewnienia ekspozycji na działanie konkretnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł naftowy, farmaceutyczny lub zaawansowanych technologii
 • ETF-y towarowe: Przeznaczone do śledzenia cen towarów, takich jak złoto, ropa naftowa czy kukurydza.
 • ETF-y Stylowe: Zaprojektowane z myślą o śledzeniu stylu inwestowania lub koncentracji na kapitalizacji rynku, np. wzrost wartości dużych lub małych spółek.
 • ETF na rynku zagranicznym: Przeznaczone do śledzenia rynków nie krajowych, takich jak japoński Nikkei Index lub Hongkong Hang Seng Index.
 • ETF-y Odwrócone: Zaprojektowane, aby czerpać zyski ze spadku rynku bazowego lub indeksu
 • Aktywnie zarządzane ETF-y: Zaprojektowane tak, aby przekraczały one wyniki indeksu (w przeciwieństwie do większości ETF-ów, które są przeznaczone do ich śledzenia).
 • Alternatywne ETF-y: Nowatorskie rozwiązania, które umożliwiają inwestorom inwestowanie w zmienność lub zwiększanie ekspozycji na konkretną strategię inwestycyjną – takie jak transakcje z przyrzeczeniem odkupu waluty (currency carry lub covered call writing).

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że wiele odwrotnych ETF-ów to ETN-y (Exchange Traded Notes), a nie prawdziwe ETF-y. ETN jest obligacją, lecz obraca się nią jak akcjami i jest wspierana przez emitenta takiego jak bank. Należy sprawdzić u swojego brokera czy ETN jest odpowiedni dla Twojego portfela.

Jak Kupować i Sprzedawać ETF-y

ETF-ami handlują za pośrednictwem brokerów internetowych i tradycyjnych maklerów. Dzięki liście najlepszych brokerów na stronie Opcje24h.pl możesz zapoznać się z niektórymi z najlepszych w branży brokerów ETF. Alternatywą dla standardowych brokerów są robo-doradcy, którzy wykorzystują ETF-y w swoich produktach inwestycyjnych.

10 Najpopularniejszych ETF-ów : SPDR S&P 500 ETF Trust; iShares Russell 1000 Value ETF; Invesco QQQ Trust Series 1; Vanguard S&P 500 ETF; Vanguard Total Stock Market ETF; iShares Core S&P 500 ETF; SPDR Gold Shares; iShares MSCI Emerging Markets ETF; Financial Select Sector SPDR Fund; VanEck Vectors Gold Miners ETF.

Przykłady ETF-ów

Poniżej zamieszczam przykłady popularnych obecnie na rynku ETF-ów. Niektóre ETF-y śledzą indeks akcji tworzących szeroki zakres portfela, inne są ukierunkowane na konkretne branże.

 • SPDR S&P 500 (SPY): Najstarszy istniejący i najbardziej znany ETF śledzący indeks S&P 500.
 • iShares Russell 2000 (IWM): Śledzi indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000
 • Invesco QQQQ (QQQQ): Indexes Nasdaq 100, który zazwyczaj zawiera akcje technologiczne
 • SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA): Reprezentuje 30 akcji Dow Jones Industrial Average (DIA).
 • Branżowe ETF-y: Śledzą poszczególne branże, takie jak ropa nftowa (OIH), energia (XLE), usługi finansowe (XLF), REITs (IYR), Biotech (BBH).
 • Towarowe ETF-y: Reprezentują rynki towarowe obejmujące ropę naftową (USO) i gaz ziemny (UNG)
 • Zabezpieczone fizycznie ETF-y: SPDR Gold Shares (GLD) i iShares Silver Trust (SLV) posiadają fizyczne złoto i srebro

Zalety i Wady Funduszy ETF

ETF zapewniają niższe przeciętne koszty inwestycji ponieważ kupno wszystkich akcji znajdujących się w portfelu ETF indywidualnie byłoby dla inwestora kosztowne. Wystarczy tutaj zrealizować tylko jedną transakcję zakupu i sprzedaży co skutkuje mniejszą prowizją. Maklerzy zazwyczaj pobierają prowizję za każdą transakcję. Niektórzy oferują nawet transakcje bezprowizyjne dla niektórych tanich ETF-ów co redukuje je jeszcze bardziej.

Koszty związane z zarządzaniem funduszem ETF są związane z jego funkcjonowaniem i zarządzaniem. ETF zazwyczaj mają te koszty niskie ponieważ tylko śledzą indeks. Przykładowo jeśli ETF śledzi indeks S&P 500 może on przechowywać wszystkie 500 akcji indeksu S&P co czyni go pasywnie zarządzanym i mniej czasochłonnym. Jednakże nie wszystkie fundusze ETF śledzą indeks w sposób pasywny.

Wady ETFZalety ETF
Dostęp do wielu akcji w różnych branżachAktywnie zarządzane ETF-y mają wyższe opłaty
Niskie poziomy kosztów i mniejsza wysokość prowizji maklerskich.Jednolite branżowe ETF-y ograniczają dywersyfikację
Zarządzanie ryzykiem poprzez dywersyfikacjęBrak płynności utrudnia dokonywanie transakcji
Istnieją ETF-y, które koncentrują się na konkretnych sektorach przemysłu

Aktywnie Zarządzane ETF-y

Istnieją również aktywnie zarządzane ETF-y, w których zarządzający portfelem są bardziej zaangażowani w kupno i sprzedaż akcji spółek oraz zmiany pakietów akcji w ramach funduszu. Zazwyczaj bardziej aktywnie zarządzany fundusz ma wyższy wskaźnik kosztów niż ten zarządzany pasywnie.

Istotne jest, aby inwestujący określili sposób zarządzania funduszem niezależnie od tego, czy jest on zarządzany aktywnie czy pasywnie. Wynikający z tego wskaźnik kosztów i stopy zwrotu będzie determinował, czy warto taki fundusz posiadać w portfelu.

Fundusze ETF Zarządzane Aktywnie vs Pasywnie

Liczba funduszy zarządzanych pasywnie jest podobna do tych zarządzanych aktywnie.
Źródło: bloomberg

ETF a Dywidendy

Podczas gdy ETF zapewniają inwestorom możliwość zysku w miarę wzrostu i spadku cen akcji korzystają oni również ze spółek, które wypłacają dywidendy. Dywidendy są częścią zysków przydzielanych lub wypłacanych przez spółki inwestorom za posiadanie ich akcji. Akcjonariusze ETF są uprawnieni do części zysków takich jak zarobione odsetki i wypłacane dywidendy. Mogą oni również uzyskać wartość resztkową w przypadku likwidacji funduszu.

ETF i Podatki

ETF jest bardziej efektywny podatkowo niż fundusz inwestycyjny, ponieważ większość zakupów i sprzedaży odbywa się za pośrednictwem giełdy, a podmiot finansujący ETF nie musi umarzać akcji za każdym razem gdy inwestor chce je sprzedać lub emitować nowych za każdym razem gdy inwestor chce je kupić.

Umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu może spowodować powstanie obowiązku podatkowego tak więc wprowadzenie akcji na giełdę może obniżyć koszty. W przypadku funduszu wspólnego inwestowania, za każdym razem, gdy inwestor sprzedaje swoje akcje sprzedaje je z powrotem do funduszu i powstaje zobowiązanie podatkowe, które musi zstać zapłacone przez akcjonariuszy tego funduszu.

Wpływ ETF-u na Rynki

Ponieważ ETF-y cieszą się coraz większą popularnością powstało wiele nowych funduszy, co skutkuje niskimi wolumenami obrotu dla pozostałych. W rezultacie inwestorzy mogą nie być w stanie łatwo kupić i sprzedać udziałów w niskonakładowym ETF-ie.

Pojawiły się obawy o wpływ ETF na rynek oraz o to czy popyt na te fundusze może zawyżać wartość akcji i tworzyć wrażliwe bańki. Niektóre ETF-y opierają się na modelach portfelowych, które nie są testowane w zróżnicowanych warunkach rynkowych i mogą prowadzić do ekstremalnych napływów i odpływów z funduszy co ma negatywny wpływ na stabilność rynku.

Od czasu kryzysu finansowego ETF-y odegrały główną rolę w gwałtownie zmieniających się warunkach rynkowych i braku stabilności. Problemy związane z ETF-ami były znaczącymi czynnikami, które przyczyniły się do gwałtownych krachów i spadków na rynku w maju 2010 r., sierpniu 2015 r. i lutym 2018 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej i bardziej dokładnie czym jest fundusz ETF zachęcam do obejrzenia tego filmu mbanku, który moim zdaniem najlepiej to wyjaśnia:

Tworzenie i umarzanie ETF-ów

Podaż akcji ETF-u regulowana jest poprzez mechanizm zwany tworzeniem i umarzaniem, który angażuje dużych wyspecjalizowanych inwestorów – zwanych autoryzowanymi uczestnikami (authorized participants – AP).

Tworzenie

Kiedy ETF chce wyemitować dodatkowe jednostki uczestnictwa, AP kupuje akcje z indeksu, takiego jak WIG 20, który jest śledzony przez fundusz i sprzedaje lub wymienia je z ETF na kolejne jednostki uczestnictwa po tej samej wartości. AP z kolei sprzedaje udziały ETF na rynku z zyskiem. Proces sprzedaży akcji przez AP sponsorowi ETF w zamian za udziały w ETF nazywa się tworzeniem.

Tworzenie podczas handlu akcjami z premią

Wyobraźmy sobie ETF, który inwestuje w akcje S&P 500 a jego cena udziału wynosi 101 USD na zamknięciu giełdy. Wartość akcji posiadanych przez ETF wynosiła tylko 100 USD na akcję to cena 101 USD jest wyceniana z premią i zalicza się do wartości aktywów netto funduszu. Wartość netto aktywów jest mechanizmem księgowym, który określa ogólną wartość aktywów lub akcji w ETF-ie.

Autoryzowany uczestnik (AP) ma bodziec do przywrócenia równowagi ceny jednostek uczestnictwa w ETF do wartości aktywów netto funduszu. W tym celu AP kupuje z rynku akcje, które ETF planuje posiadać w swoim portfelu i sprzedaje je funduszowi w zamian za udziały ETF.

W tym przykładzie AP kupuje akcje na otwartym rynku o wartości 100 USD za akcję, ale otrzymuje udziały ETF, które są przedmiotem obrotu na otwartym rynku za 101 USD za jedną jednostkę. Proces ten nazywany jest tworzeniem i zwiększa liczbę jednostek ETF na rynku. Jeśli pozostałe czynniki nie ulegną zmianie, zwiększenie liczby jednostek dostępnych na rynku spowoduje obniżenie ceny ETF i dostosowanie cen jednostek do wartości aktywów netto funduszu.

Umorzenie ETF-u

Z drugiej strony AP kupuje również udziały ETF na otwartym rynku. Następnie AP sprzedaje te udziały sponsorowi ETF w zamian za poszczególne akcje, które AP może sprzedać na wolnym rynku. W rezultacie liczba jednostek uczestnictwa w ETF jest zmniejszana, a proces ten nazywany jest umorzeniem.

Zakres działań związanych z umorzeniem i tworzeniem jednostek uczestnictwa w ETF jest wynikiem popytu oraz tego czy ETF obraca akcjami z dyskontem czy z premią w stosunku do wartości aktywów netto funduszu.

Umorzenie w Przypadku Obrotu Akcjami z Dyskontem

Wyobraźmy sobie ETF, który posiada akcje w indeksie spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 i obecnie jest notowany po 99 USD za jednostkę. Jeśli wartość akcji, które ETF posiada w funduszu jest warta 100 USD na akcję, to ETF jest notowany z dyskontem do wartości aktywów netto.

Aby przywrócić cenę jednostek uczestnictwa ETF do wartości aktywów netto, AP kupi jednostki ETF na otwartym rynku i odsprzeda je ETF w zamian za akcje z portfela bazowego. W tym przykładzie AP jest w stanie kupić akcje po 100 USD w zamian za udziały ETF, które nabył za 99 USD. Proces ten nazywany jest umorzeniem i zmniejsza podaż jednostek ETF na giełdzie. Kiedy podaż akcji ETF spada, cena powinna wzrosnąć i zbliżyć się do swojej wartości aktywów netto funduszu.

Strategie Inwestowania w ETF

Gdy już określisz swoje cele inwestycyjne, ETF może być wykorzystany do pozyskania ekspozycji na praktycznie każdym rynku na świecie lub w każdym sektorze przemysłu. Możesz inwestować środki w konwencjonalny sposób korzystając z funduszy ETF indeksów giełdowych i obligacji, a także dostosowywać alokację zgodnie ze zmianami w zakresie poziomu ryzyka.

Możesz dodać aktywa takie jak złoto, surowce lub akcje rynków wschodzących. Istnieje możliwość szybkiego wejścia i wyjścia z rynku, mając nadzieję na złapanie krótkoterminowych wahań (podobnie jak w przypadku funduszy hedgingowych). Istotą jest to, że ETF daje Ci elastyczność dzięki której możesz być zawsze dopasowany do sytuacji.

10 Najpopularniejszych ETF-ów do kupienia w 2023 roku to:

 • Vanguard Mega Cap Growth ETF (ticker: MGK)
 • Invesco QQQ Trust (QQQ)
 • Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
 • Ark Innovation ETF (ARKK)
 • Global X MSCI Greece ETF (GREK)
 • Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)
 • iShares Gold Trust (IAU

Bibliografia

 • https://money.usnews.com/investing/funds/slideshows/best-etfs-to-buy
 • https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-etf-jak-dzialaja-i-jak-w-nie-inwestowac
 • https://www.gpw.pl/etfy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.