Dolar Amerykański (USD) – opis waluty i par

W ciągu ostatniej dekady rynek Forex stał się bardzo popularny. Dzięki dostępności przez 24 godziny na dobę przyciąga on inwestorów z całego świata. Inwestorzy nie są zmuszeni do skupiania się jedynie na tradycyjnych formach inwestycji takich jak akcje czy obligacje. Kontrakty CFD są najnowocześniejszym osiągnięciem rynku Forex dostępnym dzisiaj dla każdego.

Dolar amerykański to jedna z najpopularniejszych walut świata i dlatego też jest ona tak atrakcyjna dla większości inwestorów. Najważniejszą jej cechą jest jej dużo płynność oraz relatywnie niskie koszty handlu. Wszystkie pary walutowe zawierające dolara amerykańskiego będą znacznie bardziej płynne w porównaniu do tych, które go nie zawierają. Przykładowo, znacznie szybciej zawrzemy transakcje na parze EUR/USD, niż np. na NZD/JPY. Jeżeli interesują cię takie warunki giełdowe, co warto bliżej przyjrzeć się walucie jaką jest dolar amerykański, a w szczególności parom EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF oraz AUD/USD.

Prognozowanie trendów i zyskownych transakcji na dolarze amerykańskim wymagać będzie umiejętności prognozowania podstawowych tendencji tej waluty. Przede wszystkim należy dobrze określić czy trend dolara amerykańskiego znajduje się aktualnie w pozycji byka niedźwiedzia. Czy jest on spadkowy, czy też wzrostowy. Jest to podstawowe pytanie na które trzeba umieć odpowiedzieć, ponieważ od niego będzie zależało czy ustawimy się w pozycji BUY lub SELL.

Istnieje wiele różnych metod przewidywania kierunku ruchu dolara amerykańskiego. Można to robić przy użyciu analizy fundamentalnej ile ważne jest umiejętne ocenianie stan gospodarki USA. Można to również robić rezonans raporty sprzedaży detalicznej, stopę bezrobocia w USA, wynagrodzenie pracowników czy roczny wzrost PKB. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na dosyć skomplikowany proces, ale pamiętajmy że jest to jedna z najważniejszych rzeczy. Nie należy również zapominać o zapoznaniu się ze stopami procentowymi amerykańskiego banku centralnego (Federal Reserve). Na rynku przyjęło się, że jeżeli istnieją przesłanki ku temu, aby wierzyć, że stopy procentowe będą rosły, to jest to sygnał dla inwestorów do zwiększenia aktywności zakupowej na dolara. Jeżeli okazuje się, że stopy procentowe spadają, to cena dolara amerykańskiego z dużym prawdopodobieństwem spadnie.

Wskaźniki techniczne to inna strategia podejścia do identyfikacji głównych tendencji dolara. Analiza wykresów pomoże nam w wizualizacji trendów. Sugeruje się, że jeżeli dolar amerykański jest w trendzie wzrostowym, to należy go kupować. Jeżeli widzisz, rzeczy cena na wykresie wytwarza coraz wyższe szczyty oraz coraz wyższe dołki, co masz do czynienia właśnie z trendem wzrostowym. Jeżeli na wykresie zauważasz coraz niższe szczyty oraz coraz niższe dołki, to właśnie wygrałeś trend spadkowy idola amerykański powinien zostać sprzedany. Innymi popularnymi narzędziami analizy technicznej są wskaźniki takie jak średnia krocząca, MACD czy RSI. Na temat wskaźników przeczytasz w osobnym artykule. Są one bardzo przydatne aby określić wartość dolara, a w szczególności powiedzieć nam czy cena nie jest przypadkiem zbyt niska lub dolar nie jest zbyt drogi. Wszystkie te informacje są bardzo wartościowe i należy się dobrze zastanowić zanim podejmie się ostateczną decyzję o wejściu na rynek Forex.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak złapać trend dolara amerykańskiego

Aby określić trend dolara amerykańskiego sugeruje się wykorzystanie obu wyżej wymienionych metod, czyli zarówno analizy fundamentalnej oraz technicznej. Połączenie tych strategii da nam znaczące pojęcie na temat tego co dzieje się aktualnie z tą walutą. Jeżeli z wykresów okaże się, że dolar jest wyprzedany, będzie przełamywał długoterminowy trend spadkowym, a rząd Stanów Zjednoczonych ogłasza, że rynek potrzebuje wzrostu stóp procentowych w celu ograniczenia inflacji, to wiesz, że na rynku forex należy kupować dolara. Daje ci to także czyste informacje, co do tego jaką pozycję zająć, bo wiesz jak w najbliższej przyszłości zachowa się kurs dolara.

Wnioski

Określanie trendów na rynku forex ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia twojej transakcji. Powinieneś zaprzyjaźnić się z trendem dolara amerykańskiego, bo od tego zależy czy będziesz na nim zarabiał. Pamiętaj także, aby nauczyć się i zapoznać z siłami rządzącymi rynkiem w analizie fundamentalnej.