Do kiedy warto spłacać kartę kredytową?

Uświadomienie sobie, że termin spłaty karty kredytowej przypada dzisiaj, a my jeszcze tego nie zrobiliśmy jest stresującym uczuciem. Co zrobić jeśli utknąłeś na spotkaniu lub w korku i nie możesz natychmiast dokonać płatności? Czy wciąż masz czas na uregulowanie należności? Jak unikać opóźnień w płatnościach i wysokich odsetek lub kar?

Uświadomienie sobie, że termin spłaty karty kredytowej przypada dzisiaj, a my jeszcze tego nie zrobiliśmy jest stresującym uczuciem. Co zrobić jeśli utknąłeś na spotkaniu lub w korku i nie możesz natychmiast dokonać płatności? Czy wciąż masz czas na uregulowanie należności? Jak unikać opóźnień w płatnościach i wysokich odsetek lub kar?

Do kiedy należy spłacić kartę by uniknąć wysokiego oprocentowania?

Aby nie ponosić dodatkowych opłat należy dokonać spłaty karty kredytowej przed upływem określonego terminu.

Nawet jeśli spłata długu na karty kredytowej przypada na dzień świąteczny lub weekend, to jest on nadal płatny przed upływem tego terminu, jeśli wystawca karty kredytowej przyjmuje płatności w tym dniu. Większość wydawców kart akceptuje płatności w dowolnym dniu tygodnia lub o dowolnej porze, więc terminy płatności w święta lub weekendy nie są zazwyczaj powodem do przeskakiwania płatności na następny dzień roboczy.

Możemy uniknąć płacenia wysokich odsetek i przyspieszyć płatność wysyłając środki z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nawet płatności online warto dokonywać z dwu- lub trzydniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możemy być pewni, że zostaną one zaksięgowane na naszym koncie przed upływem terminu płatności.

Jak opóźnienia w płatnościach wpływają na Twój scoring kredytowy?

Opóźniona płatność w raporcie kredytowym wpłynie na twoją ocenę kredytową. Ogólnie rzecz biorąc, opóźnienia w płatnościach zgłaszane są z 30-dniowym opóźnieniem. Więc jeśli przegapisz płatność o kilka kilka dni, nadal będziesz musiał zapłacić odsetki, a Twój scoring kredytowy będzie bezpieczny. Jeśli jednak pominiesz płatność i nie dokonasz jej do następnego terminu płatności, istnieje duża szansa, że wpłynie to na Twój wynik.

Stawki karne

Kolejną konsekwencją dokonania opóźnionej płatności jest podwyższenie stopy procentowej do najwyższej możliwej. Zgodnie z prawem, emitenci kart kredytowych nie mogą podnosić Twojej stopy procentowej do poziomu stawki karnej, chyba że spóźnisz się z zapłatą powyżej 60 dni. W niektórych przypadkach stawka karna będzie miała zastosowanie do Twojego salda na czas nieokreślony albo wydawca karty podniesie stopę procentową na innych kontach kart kredytowych, które posiadasz w danym banku. Unikaj sytuacji, w której płatność dokonywana jest tak późno. Nie tylko podwyższy się Twoje oprocentowanie i opłaty, ale także będziesz miał 60-dniowe opóźnienie w raporcie kredytowym.

Spłata karty kredytową w dacie wymagalności

Aby spłacić swoją kartę kredytową nie musisz czekać, aż znajdziesz się przed komputerem. Wydawcy kart kredytowych oferują kilka wygodnych opcji płatności, które pozwalają na dokonywanie ich niemal z każdego miejsca. Przykładowo, możesz uiścić należną płatność telefonicznie przez infolinię bankową. Należy pamiętać, że może istnieć opłata za dokonanie takiego zlecenia.

Można również zalogować się przez przeglądarkę internetową telefonu lub pobrać aplikację banku na smartfona.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Kiedy spłata karty kredytowej uznawana jest za opóźnioną?

Kiedy dostajesz kartę kredytową, jedną z najważniejszych rzeczy, na które się zgadzasz, jest dokonywanie wymaganych miesięcznych płatności minimalnych w terminie zapadalności. Przestrzeganie tego postanowienia jest ważne, jeżeli chcemy uniknąć kar, wzrostu odsetek, negatów w raporcie kredytowym i utraty dobrego scoringu.

Płatność kartą kredytową należy uiścić w tym samym dniu i o tej samej godzinie co miesiąc – do godziny 17:00 w dniu wymagalności, chyba że wystawca karty kredytowej określił późniejszy termin.

Przykładowo, niektórzy wydawcy kart kredytowych mogą zezwolić na dokonanie płatności online lub telefonicznie do północy terminu płatności. Należy skontaktować się z wystawcą karty kredytowej w celu ustalenia dokładnego terminu lub przeczytać umowę.

Jeśli płatność zostanie otrzymana nawet minutę po upływie terminu płatności, jest ona uważana za opóźnioną.

Opóźnienia w płatnościach w oparciu o strefę czasową

Strefa czasowa jest czynnikiem decydującym o czasie spłaty karty kredytowej, jeśli przebywasz w innej strefie czasowej niż operator karty. Czas płatności zależy od strefy wystawcy karty, która może się różnić od twojej strefy czasowej. Może to mieć wpływ na terminowość płatności. Na przykład, jeśli jesteś w Grecji na wakacjach, gdzie mamy godzinę różnicy czasowej z Polską, płatność zostanie dokonana z opóźnieniem. Uiszczenie zapłaty na kilka dni przed terminem wymagalności pomoże uniknąć rozbieżności w strefie.

Termin spłaty w weekendy i dni świąteczne

Bank lub wystawca karty kredytowej może być prawnie zobowiązany do przyjęcia płatności po terminie, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach. Jeśli termin płatności przypada na weekend, dzień świąteczny lub inny dzień, w którym wystawca karty kredytowej nie przyjmuje płatności, wystawca karty kredytowej musi zaakceptować płatność jako terminową, jeśli zostanie ona otrzymana do godziny 17:00 następnego dnia roboczego. Tak więc przykładowo, jeśli termin płatności przypadał w niedzielę i centra przetwarzania zostały zamknięte, możesz dokonać płatności w następny poniedziałek do godziny 17:00 i nadal będzie to spłata w terminie.

Należy pamiętać, że wyjątek dotyczy tylko dni, w których wystawca karty kredytowej nie przyjmuje płatności. Prawie wszyscy wydawcy kart kredytowych dzisiaj akceptują płatności online przez cały dzień, nawet w weekendy i święta. Z tego powodu wyjątek ten rzadko ma zastosowanie. Musisz dokonać płatności do godziny 17:00 w terminie zapadalności, nawet jeśli termin ten przypada na dzień świąteczny lub weekend. W przeciwnym razie będziesz miał opóźnienie techniczne i możesz zostać obciążony konsekwencjami związanymi z zaległą płatnością.

Opóźnienia z zaksięgowaniem płatności

Pamiętaj również, że przetwarzanie i wysyłanie płatności może potrwać jeden lub dwa dni, jeśli przelewasz środki z innego banku. Ze względu na czas realizacji płatność złożona przed godziną 17:00 w terminie spłaty może nadal być opóźniona, jeśli wystawca karty kredytowej wymaga otrzymania zapłaty w danym dniu.

Mniej niż płatności minimalne

Umowa dotycząca karty kredytowej wymaga dokonania minimalnej spłaty. Płatność można również uznać za spóźnioną, jeśli jest niższa niż kwota minimalna bez względu na to, kiedy ją uiściłeś. Musisz zapłacić co najmniej minimalną kwotę należną do uregulowania jej w terminie.

5 powodów spłacania karty kredytowej przed upływem terminu płatności

Wykonywanie transakcji online daje nam możliwość płacenia możliwie jak najbliżej terminu wymagalności, a nawet w tym samym dniu. Jeśli chcemy, możemy nawet przesunąć moment spłaty karty do ostatniej chwili. Często lepiej jest spłacić kartę kredytową przed upływem terminu płatności.

Obniżysz oprocentowanie, które spłacasz

Jeśli wystawca karty kredytowej wykorzystuje dzienne saldo do wyliczenia opłat, skorzystasz z możliwości dokonania płatności wcześniej niż w ostatniej chwili. Im dłużej będziesz miał niskie saldo, tym niższe będą koszty.

Łatwiejsze sporządzanie budżetu

Płacąc wszystkie rachunki naraz, a nie w miarę ich wymagalności, łatwiej jest utrzymać się w budżecie. Kiedy płacisz rachunki przed terminem, fundusze mogą być potrącone z Twojego konta bankowego, zamiast czekać. Wówczas będziesz miał lepsze pojęcie ile wydatków możesz ponieść przez resztę miesiąca.

Darmowy dodatkowy kredyt wcześniej

Rozliczenie płatności kartą kredytową może trwać od jednego do kilku dni. Jeśli potrzebujesz uwolnić trochę kredytu, by dokonać zakupów kartą, spłata przed terminem płatności może działać na Twoją korzyść.

Termin płatności kartą kredytową jest również ważny, jeśli chodzi o saldo karty kredytowej pokazane w raporcie kredytowym. Dokonanie płatności przed zamknięciem bieżącego cyklu rozliczeniowego wykaże niższe saldo w raporcie – zakładając, że nie dokonasz żadnych dodatkowych zakupów przed tym okresem. Może to pomóc zwiększyć Twoją ocenę kredytową poprzez obniżenie wykorzystania kredytu.

Niższe ryzyko opóźnienia

Oczekiwanie na termin spłaty karty kredytowej oznacza, że będziesz musiał być bardzo ostrożny i dokonać zapłaty przed upływem tego dnia. Wcześniejsza spłata karty kredytowej oznacza, że nie musisz radzić sobie z problemem czasu, który przychodzi z próbą dokonania spłaty w ostatniej chwili.

Podaruj sobie spokój psychiczny

Być może jedną z najlepszych korzyści płynących ze spłacenia karty kredytowej przed terminem jest to, że nie musisz się martwić o to, czy uregulowałeś rachunek. Nie pojawi się panika, która przychodzi z próbą spłacenia karty w ostatniej chwili.

Jeśli ciągle zapominasz dokonywać spłaty karty kredytowej do ostatniej chwili, rób to w okresie miesięcznym, dwutygodniowym lub tygodniowym. Wszystko zależy od daty płatności. Możesz również być w stanie zaprogramować płatność przez bank za pośrednictwem konta internetowego.

Należy uważać, aby nie wysyłać zapłaty za kartę zbyt wcześnie. Szczególnie jeśli nie spłacasz w całości. Jeśli dokonasz płatności przed zamknięciem obecnego cyklu rozliczeniowego, możesz przeoczyć następną spłatę karty kredytowej.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.