Dlaczego Zawsze Powinieneś Reinwestować Dywidendy?

Wiesz już, że dywidendy są ważne, ponieważ mogą one zapewnić inwestorowi gotówkę na opłacenie rachunków, pieniądze na utrzymanie, jedzenie lub lekarstwa, by utrzymać Cię w zdrowiu. Można je również wykorzystać do opłacenia wakacji, wpłacenia zadatku na dom lub przekazania darowizny na cele charytatywne.

Wiesz już, że dywidendy są ważne, ponieważ mogą one zapewnić inwestorowi gotówkę na opłacenie rachunków, pieniądze na utrzymanie, jedzenie lub lekarstwa, by utrzymać Cię w zdrowiu. Można je również wykorzystać do opłacenia wakacji, wpłacenia zadatku na dom lub przekazania darowizny na cele charytatywne.

Z czasem jednak dywidendy mogą wzrosnąć do ogromnych sum. Wystarczy zainwestować je ponownie, czyli wykorzystać, by kupić więcej akcji, które wypłacałyby więcej dywidendy.

Zazwyczaj istnieją dwa sposoby reinwestowania dywidend. Jednym z nich jest reinwestowanie ich z powrotem w firmę, która je wypłaciła (ta strategia może zmniejszyć ryzyko upadłości każdej firmy, ale wprowadza więcej czynnika ludzkiego i szansę na błąd w procesie). Drugi z nich łączy je razem i relokuje w nowe, inne inwestycje.

Dla uproszczenia skupimy się na pierwszej metodzie

Reinwestowanie dywidend może zmienić spółkę wolniej rozwijającą się w lepszą inwestycję

W artykule poświęconym książce Jeremy’ego Siegla znajduje się interesująca statystyka:

W latach 1950-2003 przychody IBM wzrosły o 12,19% na akcję, dywidendy o 9,19%, zysk na akcję o 10,94%, a wzrost sektora o 14,65%. Jednocześnie Standard Oil of New Jersey (obecnie część Exxon Mobile) odnotował wzrost przychodów na akcję w wysokości zaledwie 8,04%, wzrost dywidendy na akcję 7,11%, wzrost zysku w wysokości 7,47%, a wzrost sektora to 14,22%.
Znając te fakty, którą z tych dwóch firm wolałbyś posiadać? Możesz być zaskoczony.

Zaledwie 1000 USD zainwestowanych w IBM wzrosło by do 961 000 USD, podczas gdy ta sama kwota zainwestowana w Standard Oil wyniosłaby 1 260 000 USD, czyli prawie 300 000 USD więcej. Jest tak pomimo, że akcje koncernu naftowego wzrosły tylko 120-krotnie, a IBM w przeciwieństwie zwiększył wartość 300-krotnie. Praktycznie potroił zysk na akcję.

Różnica w wynikach pochodzi z dywidend. Pomimo znacznie lepszych wyników IBM (w przeliczeniu na akcję) akcjonariusze, którzy kupili Standard Oil i ponownie zainwestowali swoje dywidendy, uzyskaliby ponad 15-krotnie więcej akcji niż początkowo chcieli. Natomiast akcjonariusze IBM posiadali tylko trzykrotnie więcej niż pierwotnie. To również dowodzi twierdzenia Benjamina Grahama, że choć wyniki operacyjne spółki są ważne, najważniejsza jest cena.

Przyklad tego, co reinwestycja dywidend może dla Ciebie znaczyć

Podjęcie decyzji o reinwestycji dywidend może nawet mieć ogromne znaczenie w przypadku analizy pojedynczej spółki. Powiedzmy, że chcesz zainwestować 400 000 zł w jeden z największych na świecie koncernów medycznych, farmaceutycznych i konsumenckich – Johnson & Johnson. Spadkobiercy założycielskiej rodziny znaleźli się na nowo utworzonej liście najbogatszych Amerykanów: Forbes 400. Spółka została upubliczniona kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1944 roku. Od dawna jest uważana za jedną z najważniejszych spółek giełdowych na amerykańskim rynku i jest to wybór równie dobry jak każdy inny.

W 1944 roku kupujesz akcje płacąc za nie 2,82 USD. Co się dzieje? Wyobraź sobie dwa alternatywne rozwiązania.

W jednym z nich decydujesz się nie reinwestować dywidend. Twoje 400 000 zł rośnie do 16 000 000 zł przed opodatkowaniem. Składa się na to:

35 359 akcji Johnson & Johnson po cenie rynkowej 93,39 USD, za łączną wartość rynkową około 12 000 000 zł. Łączna dywidenda gotówkowa w wysokości około 4 000 000 zł. Kolejnym powodem do świętowania jest fakt, że przy aktualnej stopie dywidendy wynoszącej 3,00 USD na akcję, w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy można zebrać ok 400 000 zł w postaci dywidendy.

W innym świecie decydujesz się na reinwestowanie dywidend. Twoje 400 000 zł rośnie gdzieś do około 28 000 000 zł. Składa się na to 75 621 akcji Johnson & Johnson po cenie rynkowej 93,39 USD.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Ze względu na znacznie wyższą liczbę akcji – prawie dwukrotną – w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy otrzymasz ok 900 000 zł w postaci dywidendy.

Te pozornie niewielkie wypłaty dywidend sprawiły, że tak właśnie się stało. Ponowne inwestowanie dywidend dało 16 000 000 zł nadwyżki majątku z zysków kapitałowych i dywidend wygenerowanych z akcji zakupionych z pierwotną dywidendą.

Jest to rzeczywisty nadmiar pieniędzy i rzeczywisty nadmiar dochodów. Minusem jest to, że reinwestując dywidendy trzeba było zrezygnować z wykorzystania zysku w trakcie inwestycji, tracąc 33 lata urlopów, ubrań, koncertów, samochodów i innych korzyści, które można było czerpać z tytułu udziału w sprzedaży kilku produktów z korporacyjnej stajni. Jeśli byłeś już zamożny, to może nie było to nic wielkiego. W przeciwnym razie było to poważne poświęcenie.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.