Dlaczego Kursy Walut Spadają lub Rosną – Co Wpływa Na Ich Wartość?

Niektóre kursy walut skaczą do rekordowo wysokich wartości, podczas gdy inne kursy spadają do poziomów najniższych w historii. Kursy walut stale się zmieniają, ale co dokładnie powoduje wzrost i spadek wartości waluty? Mówiąc wprost, waluty zmieniają się w zależności od podaży i popytu.

Większość walut na świecie jest kupowana i sprzedawana w oparciu o elastyczne kursy wymiany, co oznacza, że ich ceny zmieniają się w zależności od podaży i popytu na rynku walutowym. Wysoki popyt na walutę lub brak jej podaży spowoduje wzrost cen. Podaż i popyt na walutę są powiązane z szeregiem wzajemnie powiązanych czynników. W tym z polityką pieniężną kraju, stopą inflacji oraz warunkami polityczno-gospodarczymi.

Spadające Kursy Walut – Polityka Monetarna

Jednym ze sposobów, w jaki kraj może stymulować swoją gospodarkę jest polityka monetarna. Wiele banków centralnych próbuje kontrolować popyt na walutę poprzez zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza i/lub referencyjnych stóp procentowych.

Przy niskim poziomie stóp procentowych, ludzie i firmy są bardziej skłonni i gotowi do zaciągania kredytów.

Podaż pieniądza to ilość waluty w obiegu. W miarę jak podaż pieniądza w danym kraju wzrasta, a waluta staje się bardziej dostępna, cena pożyczki waluty spada. Oprocentowanie jest ceną, po której można pożyczyć pieniądze. Przy niskim oprocentowaniu ludzie i przedsiębiorstwa są bardziej skłonni i zdolni do pożyczania pieniędzy.

W miarę jak stale wydają taki pożyczony pieniądz, gospodarka rośnie. Jeśli jednak w gospodarce jest zbyt wiele pieniędzy, a podaż towarów i usług nie wzrasta proporcjonalnie do tego, ceny mogą zacząć rosnąć.

Zmiany Kursów Walut a Stopa Inflacji

Kolejną zmienną, która silnie wpływa na wartość waluty jest stopa inflacji. Stopa inflacji jest wskaźnikiem według którego wzrasta ogólna cena towarów i usług. Podczas gdy niska inflacja wskazuje na zdrową gospodarkę, zbyt duży wzrost może spowodować niestabilność ekonomiczną, co może ostatecznie doprowadzić do deprecjacji waluty.

Stopa inflacji i stopy procentowe mają duży wpływ na stan gospodarki danego kraju. Jeśli stopa inflacji będzie zbyt wysoka, bank centralny może przeciwdziałać problemowi podnosząc stopę procentową. Zachęca to ludzi do zaprzestania wydatków i oszczędzania pieniędzy.

Pobudza również inwestycje zagraniczne i zwiększa ilość kapitału wchodzącego na rynek, co prowadzi do zwiększonego popytu na walutę. Dlatego też wzrost stóp procentowych danego kraju prowadzi do umocnienia jego waluty. Podobnie spadek stopy procentowej powoduje osłabienie waluty.

Uwarunkowania Polityczne i Gospodarcze

Sytuacja gospodarcza i polityczna kraju może również powodować wahania wartości waluty. Podczas gdy inwestorzy cieszą się wysokimi stopami procentowymi, to jednak cenią również przewidywalność inwestycji. Dlatego też waluty z krajów stabilnych politycznie i zdrowych gospodarczo na ogół mają wyższy popyt, co z kolei prowadzi do wyższych kursów ich wymiany.

Rynki stale monitorują obecne i spodziewane przyszłe warunki gospodarcze krajów. Do innych głównych wskaźników ekonomicznych (oprócz zmian podaży pieniądza, stóp procentowych i inflacji) należą:

  • produkt krajowy brutto,
  • stopa bezrobocia
  • współczynnik aktywności deweloperskiej
  • oraz bilans handlowy (całkowity eksport danego kraju pomniejszony o całkowity import).
Jeśli wskaźniki te odzwierciedlają silną i rosnącą gospodarkę to jej waluta będzie się umacniać.

Analogicznie, silne warunki polityczne mają pozytywny wpływ na wartości walut. Jeśli kraj znajduje się w stanie niepokoju politycznego lub globalnych napięć, waluta staje się mniej atrakcyjna, a popyt spada. Z drugiej strony, jeśli na rynku pojawi się nowy rząd, który sugeruje stabilność lub silny wzrost gospodarczy, waluta może zyskać na wartości, ponieważ ludzie będą kupować ją w oparciu o pozytywne wiadomości.

Jak Przewidywać Wzrosty lub Spadki Kursów Walut?

Jednego dnia euro będzie notowane na poziomie 1,3832, a dziewięć dni później – na poziomie 1,3296. Zmiana ceny o 536 punktów nie jest nietypowa. Porozmawiamy później o tym, co jest czymś normalnym i skąd wiadomo, co jest normą, ale na razie trzeba przyjąć, że ceny Forex mogą zmieniać się bardzo mocno i bardzo szybko.

Kurs Walutowy – Wyjaśnienie Czym Jest

Co kryje się za zmianą kursów? Oczywiste jest to, że gracze forex skupieni na euro zmieniają nastawienie co do wartości waluty euro lub wartości dolara. W rzeczywistości (jako że nikt nie wie lub nawet nie może domyślić się, jaka może być ich prawdziwa wartość) traderzy forex handlujący euro zgadują co pozostali mogą pomyśleć o przyszłej cenie waluty.

Jeśli inwestor sprzedaje dziś euro po cenie 1,3832, to dlatego, że interpretuje pewne niekorzystne dla euro dane lub wiadomości, które sprawią, że inni nie będą skłonni zapłacić za nie później tyle, ile wynosi obecny kurs. Przyszłość może trwać dwie minuty, dwa dni lub dwa tygodnie. Umiejętność inwestora polega jednak na odpowiedniej interpretacji danych oraz ocenie prawdopodobieństwa danego zachowania przez resztę rynku.

Innymi słowy – trader odczytuje co myślą inni o przyszłym zapotrzebowaniu na walutę.

Brzmi to niedorzecznie, ale jest to dokładne opisanie procesu. Są trzy elementy, które należy wziąć pod uwagę przy domysłach tradera.

Element Pierwszy – Wykresy

Euro zostało „wykupione”. Termin ten odnosi się do większości traderów euro, którzy uważają, że euro powinno iść wyżej i zbudowali już dużą pozycję długoterminową. Dlatgo analityk wykresów nie dba o to, czy reszta rynku ma rację. Widzi, że z punktu widzenia wzrostu, który już miał miejsce, inni traderzy są przeinwestowani.

Gdy wszyscy już kupili euro i nie mają środków pieniężnych lub kredytowych na zwiększenie swoich udziałów, to nie ma już nikogo do kupowania. Cena musi spaść, ponieważ jego posiadacze muszą odciążyć swoje pozycje, by uzyskać gotówkę na nowe transakcje.

Analityk wykresów wykorzystuje dowolny z kilku wskaźników technicznych, by określić kiedy rynek jest przeinwestowany lub wykupiony. Najczęściej używanym wskaźnikiem jest wskaźnik względnej siły lub RSI. Innym jest oscylator stochastyczny.

Ważne jest, żeby pamiętać, że na rynku Forex, nie mamy danych dotyczących wolumenu. Na przykład takiego wolumenu obrotu dostępnego jak w handlu akcjami. Gdybyśmy mieli taki wolumen, moglibyśmy zobaczyć, że obroty nie nadążają proporcjonalnie za wzrostem cen.

Dywergencja pomiędzy rosnącymi cenami i spadającym wolumenem jest klasyczną techniką stosowaną w akcjach. Służy do wyznaczenia momentu, w którym papier wartościowy staje się wykupywany. Niestety, na rynku Forex nie mamy wskaźnika wolumenu (jako takiego narzędzia).

Element Drugi – Ekonomia

Powodem dla którego należy coś kupić, jest wykorzystanie tego czegoś we własnym celu lub późniejsza sprzedaż za wyższą kwotę. Podczas gdy trader Forex nie będzie używał euro (w sensie wydawania ich na towary i usługi), zakłada on, że inni będą chcieli wykorzystać siłę nabywczą euro do nabywania towarów.

Oczywiście, nie tylko skarpetek i butow, ale także papierów wartościowych denominowanych w euro. Z tego względu traderzy Forex śledzą makroekonomię i wiadomości dotyczące względnej siły nabywczej euro w stosunku do dolara. Dotyczy to m.in. inflacji (lub deflacji), wzrostu płac, odporności gospodarki.

W każdym momencie rynek jako całość ma zgodny pogląd na to, które gospodarki rozwijają się i jak szybko. Ponadto, które gospodarki mają bezpośrednie problemy gospodarcze, którymi powinien zająć się rząd, a w szczególności bank centralny.

Zasadniczo znajomość świata ekonomii przez przedsiębiorców jest prostolinijna, a nawet prymitywna. Nie należy jednak być snobistycznym w kwestii braku wyrafinowania ich poglądów – to przedsiębiorcy napędzają nasze rynki.

Element Trzeci – Wiadomości

Makroekonomia stanowi tło na którym inwestorzy dokonują oceny wiadomości. Najważniejszą informacją jest zmiana stóp procentowych lub innych bodźców i reakcji banku centralnego. Dobrym przykładem jest decyzja o stopie procentowej podjęta przez Europejski Bank Centralny (EBC) 7 listopada 2013 roku.

Inflacja spadła do nowego, niskiego poziomu i pojawiła się obawa przed deflacją w stylu japońskim. W opinii komentatorów rynku Forex uzgodniono, że EBC obniży stopy lub nałoży ujemne stopy procentowe na depozyty bankowe, aby zachęcić banki do udzielania większych pożyczek. W związku z tym euro znajdowało się na ostrym kursie spadkowym.

EBC obniżył jednak stopy procentowe i tego samego dnia euro zawróciło, podnosząc się niemal do poziomu, który zapoczątkował osiem dni wcześniej.

ECB Zmiana stóp procentowych spadek akcji
Źródło: investing.com

Ciężko byłoby powiedzieć, że kurs euro zmienił się we wzrostowy, tylko dlatego, że inwestorzy myśleli o parytecie siły nabywczej lub innych względnych danych ekonomicznych. W tym przypadku ruch ten był spowodowany decyzją EBC w sprawie kursu walutowego. Został nieco wzmocniony, ponieważ oczekiwania rynku okazały się błędne.

Dlaczego kursy walut się zmieniają (rosną lub spadają)

Podsumowanie

Nie ma jednego wskaźnika, który dokładnie wyjaśniłby dlaczego waluta podlega wahaniom (spadają lub rosną)lub z całą pewnością przewidziałby co zrobi jej kurs. Na wartości walut wpływa natomiast wiele czynników związanych z popytem i podażą.

Wykazano, że większa wiedza, zrozumienie warunków rynkowych i ich konsekencji wpływających na wahania kursów walut prowadzi do dokładniejszych prognoz.

Bibliografia

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_kurs%C3%B3w_walutowych
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ynny_kurs_walutowy
  • https://mfiles.pl/pl/index.php/System_kurs%C3%B3w_walutowych

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.