Czym jest Walutowy Kurs Międzybankowy?


Walutowy kurs międzybankowy to pojęcie finansowe używane do wyrażania kursów walutowych, po których bank handluje walutą z innym bankiem. Podobnie jak na giełdzie, międzybankowy handel walutami odbywa się od 17:00 w niedzielę czasu EST do 16:00 w piątek.

Alternatywna definicja stawki międzybankowej odnosi się do oprocentowania krótkoterminowych pożyczek udzielanych pomiędzy dwoma bankami.

Jak działają kursy międzybankowe

Jak już wspomniano kursy międzybankowe to kursy walutowe, które są ustalane, gdy jeden bank decyduje się na handel walutą z innym bankiem. Kursy międzybankowe nie są identyczne z regularnymi kursami walutowymi.

Dla przykładu: kurs wymiany dolara amerykańskiego (USD) jako waluty narodowej Stanów Zjednoczonych jest reprezentowany przez kod ISO USD. Często oznaczany skrótem US$. Kurs porównujemy na przykład do Dolara Australijskiego i wynosi on 1,31. Oznacza to, że za 1 USD można kupić 1,31 AUD. Nie jest to ten sam kurs, który jest stosowany na rynku międzybankowym.

Czynniki wpływające na międzybankowy kurs walutowy

W transakcjach z innymi bankami na rynku międzybankowym bierze udział kilka innych czynników, takich jak sytuacja na rynku, wzajemne relacje i opłaty handlowe.

1. Kondycja rynku

Podobnie jak na giełdzie papierów wartościowych, kupno i sprzedaż walut obcych ma bezpośredni wpływ na cenę jednostki monetarnej. Na przykład jeśli HSBC uważa, że cena japońskiego jena może wzrosnąć, będzie próbował kupić dużą liczbę jenów od innego banku, co spowoduje wzrost ceny JPY z powodu dużego popytu.

2. Wzajemne zależności

Międzybankowe platformy transakcyjne pozwalają bankom stać się animatorami cen i mogą one ustalić taki kurs międzybankowy, jaki uznają za rozsądny. Ponieważ banki mogą działać jako animatorzy, kluczowe staje się nawiązanie i utrzymanie silnych relacji z innymi partnerami międzybankowymi.

Należy również wyjaśnić pojęcie fixingu cen. Price fixing to pojęcie, które określa porozumienie pomiędzy uczestnikami rynku, polegające na wspólnym podnoszeniu, obniżaniu lub stabilizowaniu cen w celu kontrolowania podaży i popytu. Banki nie mogą jednak manipulować rynkiem cen prowadząc ze sobą nieuzasadnione transakcje.

3. Opłaty i prowizje transakcyjne

W większości przypadków kursy międzybankowe są podwyższone z powodu opłat transakcyjnych. Przykładowo, bank może pobierać prowizje za wymianę walutową, ponieważ posiada ograniczoną ilość określonej waluty. Skąd takie opłaty? Otóż, a dlaczego bank miałby zrezygnować z całego swojego zasobu NZD (zakładając, że jest on ograniczony) bez wcześniejszego naliczenia wyższego kursu, który zrekompensowałby brak/utratę zasobów NZD?

Mówiąc bardziej dosadnie, banki mogą pobierać opłaty od firm za samo prowadzenie z nimi interesów.

Międzybankowe Platformy Transakcyjne

Biorąc pod uwagę, że kursy międzybankowe pojawiają się tylko wtedy, gdy banki prowadzą ze sobą transakcje, istnieją obecnie wyspecjalizowane międzybankowe platformy transakcyjne, takie jak EBS i Refinitiv. EBS jest uważany za bardziej popularny i szeroko znany w Ameryce Północnej i Europie, podczas gdy Refinitiv jest główną platformą handlu międzybankowego w Azji.

Międzybankowe platformy transakcyjne pozwalają bankom bezpośrednio kontaktować się ze swoimi kontrahentami międzybankowymi i prosić o podanie kursu wybranej waluty. Ponadto banki międzynarodowe mogą dostarczać ceny do systemów (stając się animatorem cen) lub przeprowadzać transakcje (kupna/sprzedaży) po opublikowanych cenach (stając się akceptantem). W ekonomii oznacza to uczestnika rynku, który nie jest w stanie dyktować cen na rynku.

Platformy te cieszą się coraz większą popularnością ze względu na zwiększoną płynność, którą zapewnia bezpośrednia komunikacja z innymi bankami i niemal natychmiastowe negocjowanie warunków cenowych. Mechanizm bezpośredniej komunikacji może jednak negatywnie wpływać na płynność. Jeżeli banki zaczynają naciskać na swoich partnerów w sprawie cen, może to zmniejszyć szanse na rozwinięcie więzi lub kontynuowanie negocjacji z pozostałymi podmiotami.

Główne banki na rynku międzybankowym

Wymiana walutowa pomiędzy dwoma bankami odbywa się na rynku międzybankowym. Na rynku tym jest wiele banków, które używają w/w platform do prowadzenia transakcji. Niektóre z największych banków na co dzień zajmują się negocjowaniem stawek. Najbardziej znane, które intensywnie prowadzą transakcje międzybankowe, to:

  • Citicorp (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych)
  • JP Morgan Chase (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych)
  • HSBC (z siedzibą w Azji)
  • Deutsche Bank (z siedzibą w Niemczech).

Biorąc pod uwagę rangę powyższych międzynarodowych banków, nie jest zaskoczeniem, że w ciągu kilku sekund może dojść do transakcji o wartości nawet 100 milionów dolarów.

Stawka hurtowa vs stawka realna dla zwykłych ludzi

Pomyśl o kursie międzybankowym jako o czymś pomiędzy wspomnianymi wyżej opłatami międzybankowymi a normalnymi stawkami, jakie musiałby zapłacić przeciętny Kowalski, gdyby chciał wysłać pieniądze z konta bankowego. Stawki hurtowe to w zasadzie wartości międzybankowe z doliczoną marżą. Mówiąc prościej, otrzymamy lepszą ofertę, jeśli przelejemy więcej pieniędzy. Jeśli chcesz sprawdzić tę teorię, porozmawiaj z przedstawicielem swojego banku i zapytaj, jak różniłyby się opłaty za przelewy, gdybyś zdecydował się wymienić u nich 100 000 EUR, a nie 1 000 EUR.

Recent Content