Czym Jest Region EMEA – Europa, Bliski Wschód i Afryka

Kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są geograficznym podziałem używanym przez liczne międzynarodowe korporacje. Akronim ten jest wygodnym skrótem pozwalającym odnosić się do wszystkich trzech kontynentów jednocześnie i jest szczególnie popularny wśród firm północnoamerykańskich.

Czym jest region EMEA?

 • Oznaczenie „Europa, Bliski Wschód i Afryka – EMEA” odnosi się do regionu geopolitycznego obejmującego wymienione kontynenty i obszary.
 • Oznaczenie EMEA jest używane przez globalne korporacje, by raportować sprzedaż oddzielnie od innych regionów, takich jak obie Ameryki czy Azja.
 • EMEA to duży obszar, który można podzielić na mniejsze subregiony, jak SEMEA czy EMENA.

Jak należy rozumieć region EMEA?

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) to nazwa, której używa wiele globalnych firm, dzieląc swoje działania według kryterium geograficznego. Międzynarodowa korporacja może na przykład podzielić wyniki finansowe według regionów, raportując sprzedaż i zyski w obu Amerykach, regionie EMEA, Azji i Pacyfiku oraz Japonii. Może też przydzielać role kierownicze w oparciu o te podziały. Microsoft Corp. (MSFT) na przykład, ma wiceprezesa na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, czyli EMEA.

EMEA to powszechny podział geograficzny stosowany w biznesie międzynarodowym, ale nie jest on precyzyjnie zdefiniowany. Może, ale nie musi, obejmować na przykład Rosję (na zdjęciu poniżej) lub Kazachstan. Europejskie terytoria zamorskie na innych kontynentach są zazwyczaj wykluczone (choć Gujana Francuska jest poniżej widoczna).

Ponieważ niewiele firm prowadzi działalność w krajach zbliżonych do wszystkich krajów, które można uznać za region EMEA, lista krajów tworzących region danej firmy będzie indywidualna.

Charakterystyka regionu

Poza tym, że region EMEA jest powszechnie rozpoznawalny jest też użyteczny dla celów operacyjnych, ponieważ większość tego regionu – z wyłączeniem dalekiego wschodu Rosji – mieści się w czterech strefach czasowych, co ułatwia komunikację i podróżowanie.

Jednak poza długością geograficzną mało co łączy obszar EMEA. Jest on niezwykle zróżnicowany pod względem politycznym, ekonomicznym, językowym, kulturowym, religijnym i klimatycznym. Niektóre z najbogatszych krajów świata znajdują się w jednym szeregu z najbiedniejszymi. Systemy polityczne są różne: od stabilnych demokracji, przez autokracje, po państwa upadające. Regiony, w których językiem jest suahili, są pomieszane z tymi, w których jest nim arabski, francuski, rosyjski czy angielski. Języki lokalne liczy się w setkach.

Innymi słowy region EMEA jest tworem korporacyjnych zarządów, a nie określeniem mającym swoje korzenie w historii, kulturze czy polityce.

Regiony powiązane z EMEA

Czasami do tej grupy włączane są Indie, co tworzy akronim EMEIA lub EMIA. Firmy mogą czasem rozdzielać działania w Europie Wschodniej i Zachodniej, mówiąc zamiast tego o Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie i Afryce (EEMEA) i Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA). Inne podobne akronimy to:

 • Europa Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka (SEEMEA)
 • Europa Południowa, Bliski Wschód i Afryka (SEMEA)
 • Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)
 • Europa Środkowa i Wschodnia (CEE)
 • Europa Środkowa, Bliski Wschód i Afryka (CEMEA)
 • Europa, Bliski Wschód i Afryka Północna (EUMENA lub EMENA)
 • Europa, Bliski Wschód, Afryka i Karaiby (EMEAC)
 • Europa, Bliski Wschód, Afryka i Wspólnota Niepodległych Państw (EMEACIS)
 • Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), która odnosi się do grupy narodów wokół Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego.
 • Europa Środkowa i Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka (CEMA)
 • Europa Północnoatlantycka i Środkowa (NACE)

Podobnie jak EMEA, te grupy regionalne są oparte na bliskości geograficznej, a nie na podobieństwach kulturowych, językowych, historycznych czy politycznych. Zazwyczaj kraje są grupowane razem na podstawie tego, co jest najwygodniejsze dla międzynarodowej korporacji dokonującej takiego podziału.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.