Pips – Podstawowa Jednostka Kursu Na Rynku Forex i Jej Wartość

Terminy i słowa używane na Forex mogą być skomplikowane. Czym jest pips? Czym jest tick? Jak ważna jest rola punktu, pipsa i ticka dla różnych horyzontów czasowych inwestorów? Jak dużą zmianą ceny jest punkt na indeksie S&P 500 lub na poszczególnych aktywach giełdowych? Jak wygląda pips i tick na rynku forex? Tego dowiesz się a tego artykuły.

Zrozumieć Pipsa – To Zrozumieć Punkt

Pierwszą jednostką, którą zdefiniujemy jest punkt. Punkt jest najmniejszą jednostką ruchu cenowego. Jest on używany głównie na rynku akcji, gdzie zazwyczaj oznacza ruch o jedną jednostkę lub jednego dolara (lub innej waluty, w stosunku do której notowane są akcje).

Na przykład, w najbardziej znanym indeksie giełdowym, S&P 500, ruch o punkt to ruch z 3864 do 3863 punktów, jeśli jest to spadek.

Jeśli indeks wzrośnie o punkt, znajdzie się na poziomie 3865 (z pierwotnych 3864). Podobnie jest w przypadku poszczególnych tytułów akcji. Jeśli cena akcji spółki xy wzrośnie o jeden punkt, oznacza to efektywny ruch z, na przykład, ceny 56 USD za akcję do ceny 57 USD za akcję. Punkty są ważnym wskaźnikiem wydajności, szczególnie dla swing traderów, traderów pozycyjnych lub inwestorów długoterminowych.

Co To Jest Pips?

Pips odnosi się po prostu do bardzo małej jednostki ruchu ceny. Termin ten jest najczęściej używany w odniesieniu do rynku Forex inaczej nazwanym rynkiem walutowym.

Ponieważ waluty nie są bardzo zmiennym instrumentem handlowym, istnieje potrzeba śledzenia niższych miejsc po przecinku danego kursu wymiany.

Pips jest zatem jednostką zmiany kursu wymiany w parze walutowej na rynku Forex. Jest to najmniejsza możliwa zmiana ceny w parze walutowej i jest zwykle wyrażana w pięciu miejscach po przecinku, na przykład 0,0001.

Co to jest 1 pips? Kursy walutowe są standardowo skalowane do czwartego miejsca po przecinku. Zatem kwotowanie dla EUR/USD może wynosić 1,3801. Ostatnia cyfra „1” to jeden pips.

co to jest pips w forex
Jak wyżej napisałem, w przypadku większości par walutowych na rynku Forex wartość pipsa to czwarte miejsce po przecinku. Jedynym wyjątkiem jest jen japoński, gdzie wartość pipsa jest już na drugim miejscu po przecinku.

W praktyce oznacza to, że gdy kurs EUR/USD wzrośnie z 1,2000 do 1,2001, oznacza to, że kurs wzrósł o jeden pips. Na rynku Forex zazwyczaj stosuje się niewielkie zmiany cen. Inwstorzy mogą więc otwierać duże transakcje przy minimalnym ryzyku, jeśli przestrzegają zasad zarządzania ryzykiem.

https://www.youtube.com/results?search_query=co+to+jest+pips

Kiedy Spotykamy się z Terminem Pips?

Jednostka cenowa, którą nazywamy pipsem, bardzo często wskazuje, między innymi, rentowność tradera handlującego w niskich ramach czasowych. Traderzy bardzo często podają jako swoją statystykę, ile pipsów ruchu ceny są w stanie zyskownie handlować w określonym przedziale czasowym. Przykładem może być sytuacja, w której trader podaje, że zyskał 30 pipsów w ciągu jednego dnia.

Dawna Historia Pipsa Ułamkowego

Na początku lat 2000 brokerzy zaczęli sporządzać notowania z wykorzystaniem pipsa ułamkowego lub piątej cyfry po przecinku, np. 1.38015. Pips ułamkowy to dziesiąta część pipsa. Brokerzy reklamowali pipsy ułamkowe jako umożliwiające inwestorowi uzyskanie większego spreadu bid-ask i skorzystanie z mniejszych ruchów kursowych.

Jednak pipsy ułamkowe zwabiły również inwestorów z niewielkimi ilościami kapitału tradingowego i ułatwiły pracę szybkich traderów z wykorzystaniem algorytmów. Wykonaj wystarczająco dużo dochodowych transakcji uzyskując tylko jeden pips ułamkowy i szybko zaczniesz zarabiać prawdziwe pieniądze. Kolejnym szybkim graczem pipsów ułamkowych jest spread bettor.

co to jest pips ułamkowy w forex

Elektroniczne platformy detaliczne, które wprowadziły ułamkową wycenę pipsów, były obserwowane z dużą niechęcią przez profesjonalne platformy. Wielu profesjonalnych traderów odrzuca stosowanie pipsa ułamkowego, szczególnie jeśli chodzi o GBP.

Z pipsa ułamkowego nie korzysta chociażby jeden duży dostawca danych spot – Reuters. Na wyświetlaczu kwotowań Reutersa pokazywany jest pips ułamkowy, ale gdy ściągasz dane na swój komputer miejsce na nie istnieje, ale każde kwotowanie ma wartość zerową na piątym miejscu po przecinku.

Na początku 2013 roku prasa finansowa doniosła, że konwencja notowań na rynku Forex powróci do czwartego miejsca po przecinku. Najwyraźniej była to jednak burza mózgów niektórych komisji, a cała historia zapadła się jak kamień i pozostała w cieniu.

Ile Jest Wart 1 Pips?

Wartość pipsa zależy całkowicie od tego, jaka obowiązuje metodologia notowań. Dla walut notowanych w amerykańskiej konwencji kwotowań (takich jak euro/dolar) każdy pips jest wart 10 USD dla kontraktu standardowego i każdy pips ułamkowy jest wart 1 USD. Dla mini kontraktu każdy pips jest wart 1 USD, a każdy pips ułamkowy to 10 centów. Pozostałe główne waluty notowane w ten sposób to GBP, CAD, AUD i NZD.

Gdy standardem notowań jest konwencja europejska, jak w USD/CHF, USD/JPY i innych, wartość jednego pipsa jest denominowana w tej drugiej walucie. Tak więc jeden pips w USD/CHF jest wart 10 CHF i aby przeliczyć go na dolary, należy użyć kursu walutowego, który obowiązywał w momencie zamknięcia transakcji.

Wartość Pipsa Gdy Walutą Kwotowaną Jest USD

Powiedzmy, że kupiłeś mini GBP/USD po kursie 1,6556 i sprzedałeś go po 1,6586 z przyrostem 30 pipsów. Twóje kalkulacje będą miały następującą formułę:

Innymi słowy, każdy pips jest wart $1 w mini kontrakcie ($10,000), a przeliczenie jest proste – zarobiłeś $30,00. Gdybyś handlował kontraktem o wartości 100,000 USD, Twój zysk byłby oczywiście dziesięciokrotnie większy.

Wartość Pipsa Gdy Walutą Kwotowaną Jest CHF

Jeśli przedmiotem handlu jest USD/CHF, punkty naliczone lub utracone denominowane są we frankach szwajcarskich. Aby śledzić rachunek zysków i strat w ujęciu dolarowym należy przeliczyć frank szwajcarski na dolary. Powiedzmy, że kupiłeś mini kontrakt USD/CHF po cenie 0,8910 i sprzedałeś go za 0,8940 z zyskiem 30 punktów.

W tym przypadku, twoja formuła jest taka:

Specyficzna Wartość 1 Pipsa Dla Japońskiego Jena

Jen japoński jest wyjątkiem od zasady 4 lub 5 miejsc po przecinku i tradycyjnie używa tylko dwóch cyfr. Liczbę tę zwiększa się o jedną cyfrę dla pipsa ułamkowego. Jeżeli wartość dolara/jena wynosi 103.985, to pips wynosi 8, a cyfra 5 jest pipsem ułamkowym.

Przykład wyrażenia Pipsa dla Pary EUR/USD i USD/JPY

Obliczanie zysku/straty różni się tylko nieznacznie od obliczeń dla franka szwajcarskiego. Powiedzmy, że kupiłeś mini kontrakt USD/JPY po cenie 103,85 i sprzedałeś go po cenie 104,15 przy zysku 30 pipsów.

Twoja formuła jest taka:

Co do zasady, jeśli handlujesz kontraktem standardowym to jeden pips jest warty mniej więcej 10 dolarów. Jeśli kupujesz mini kontrakt, to każdy pips jest wart około 1 dolara. 

Nie należy jednak lekceważyć zapisywania centów. Jak właśnie wykazano, 30 punktów we frnkach szwajcarskich wynosi 3,56 USD powyżej 30 USD, a w jenach 1,20 USD mniej.

Pips Walut Egzotyczych

Egzotyczne waluty obejmują południowoafrykański rand (ZAR), meksykańskie peso (MXN), dolar Hongkongu (HKD), waluty skandynawskie (korona szwedzka SEK, korona norweska NOK i korona duńska DKK), a także mnóstwo walut rynków wschodzących.

Wliczając w to lirę turecką (TRY), rupię indyjską (INR) i rupię indonezyjską (IDR). Może się tam również znaleźć rubel rosyjski (RUB) i peso argentyńskie (ARS).

Kiedy para walutowa ma dolara jako pierwszą walutę w nazwie, kwoty kupowane i sprzedawane odnoszą się do drugiej waluty i trzeba je przeliczyć na dolary w momencie zamknięcia. Większość egzotycznych walut podawana jest np. jako USD/TRY dla liry tureckiej w stosunku do dolara lub EUR/TRY dla liry w stosunku do euro.

Z tego względu, wartości pipów w większości egzotycznych walut podane są w postaci drugiej waluty. Prostym sposobem sprawdzenia wartości pipsa jest zajrzenie na stronę internetową lub platformę brokera.

Lepiej jest jednak zrozumieć regułę, że wartości pipsów są zawsze denominowane w drugiej walucie, więc pips dla USD/TRY będzie w lirach tureckich. Aby otrzymać wartość pipsa w dolarach należy podzielić ją przez aktualny kurs walutowy.

Przy założeniu że para walutowa podawana jest z czwartym miejscem po przecinku, poniżej znajduje się przykładowy model standardowego kontraktu (podziel przez 10, aby uzyskać mniejsze loty):

  • Dla USD/TRY: 100,000 × 0,0001 = 10 TRY za pips/aktualny kurs USD/TRY 2,1127 = 4,7333 USD za pips.
  • Dla GBP/TRY: 100,000 × 0,0001 = 10 TRY za pips/bieżący kurs GBP/TRY 3,5441 = 2,8216 GBP za pips.

Ważną rzeczą w przypadku walut egzotycznych jest to, że wartość pipsów jest zwykle znacznie niższa niż w przypadku głównych walut. Przykładem może być lir turecki powyżej. Oznacza to, że możesz handlować większą ilością lotów lub większą wielkością z taką samą wielkością kapitału początkowego.

Innym ważnym aspektem egzotycznych walut jest to, że kiedy zmieniają kurs, poruszają się jak rakieta. EUR/USD może wyglądać na stabilny w porównaniu z walutami egzotycznymi. Zobacz wykres USD/TRY. Pierwszy ruch w górę z najniższego do najwyższego obejmuje 5,441 punktów. Natomiast ruch w dół z najwyższego do najniższego to 3,288 punktów. Inaczej jest w euro/dolar w tym samym okresie. Liczba punktów zysku wynosi zaledwie 213.

duże wahania kursów walut egzotycznych

Co To Jest Tick?

Tick to najmniejsza jednostka ruchu, która jest bardzo rzadko używana. Tick jest najczęściej używany w związku z handlem na rynku Forex w bardzo niskich ramach czasowych – skalpowaniem.

  • Dla ticka, 1 pips = 10 ticków.

Tick może być zdefiniowany jako pojedyncza cena, która porusza się w ciągu pojedynczych sekund lub jako seria poziomów cenowych, które zmieniają się w krótkim okresie, np. 1 sekundy. W praktyce oznacza to, że gdy cena pary walutowej USD/JPY zmienia się z 125,234 na 125,235, oznacza to, że nastąpił ruch o jeden tick.

Ticki są często wykorzystywane w systemach transakcyjnych i analizie wykresów do śledzenia bieżących ruchów cen i identyfikowania trendów rynkowych. Ticki nie są jednak zazwyczaj wykorzystywane do określania wartości transakcji, ale raczej do wskazywania szybkości i siły zmian cen.

Należy zauważyć, że tick może się różnić w zależności od brokera i wybranego przedziału czasowego. Znaczenie ticka może się również różnić w zależności od konkretnego rynku i aktywów, do których się odnosi.

Podsumowanie

W tym artykule omówiłem jednostki ruchów cen. Najwyższą jednostką ruchu ceny jest punkt. Można go znaleźć tuż po przecinku dziesiętnym po lewej stronie.

Kolejną jednostką ruchu jest pips, który jest najczęściej używany jako metryka w handlu na rynku Forex. Pips to ruch o 10 USD na każde 100 000 USD. Najmniejszą jednostką ruchu wymienioną powyżej jest tick. Dziesięć ticków odpowiada jednemu pipsowi.

Należy jednak pamiętać, że wyniki inwestorów nie mogą być porównywane na podstawie ich zdolności do wychwytywania ruchów pipsów lub punktów. Wszystko zależy od zarządzania pieniędzmi. Jest więc realistycznie możliwe, że inwestor, który zyskał więcej pipsów, może zarobić mniej pieniędzy niż inwestor, który z zyskiem handlował mniejszą liczbą pipsów.

FAQ – Często zadawane pytania

Co to Jest Punkt?

Punkt to najwyższa jednostka ruchu ceny. Jest on używany głównie na rynku akcji, gdzie zazwyczaj oznacza ruch o jedną jednostkę lub jednego dolara.

Co to Jest Pips?

Pip odnosi się do bardzo małej jednostki ruchu ceny. Termin ten jest najczęściej używany w odniesieniu do rynku Forex lub rynku walutowego. Jest to ruch o każde 10 USD do 100 000 USD. Na przykład ruch ceny z 125,26 do 125,27 USD/JPY jest ruchem o jeden pips. Pip może również służyć jako miernik do porównywania wyników traderów.

Co to Jest Tick?

Tik jest najmniejszą jednostką ruchu ceny. Dziesięć ticków jest równe jednemu pipsowi.

Bibliografia

  • https://businessinsider.com.pl/gielda/pips-co-oznacza-na-rynku-walutowym/8d9beyq
  • https://www.fxmag.pl/edukacja/forex/co-to-jest-pips
  • https://fxscouts.com/pl/edukacja-forex/co-to-jest-pips/

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.