Co to Jest Margin Call? Terminologia w Tradingu

Margin Call to sytuacja, w której broker prosi inwestora o zdeponowanie dodatkowych pieniędzy lub papierów wartościowych, tak by jego konto zabezpieczające znalazło się w minimalnym zakresie. Jeśli wartość spadnie poniżej wymaganego przez brokera minimum, broker wezwie go do zapłaty. Zasadniczo oznacza to, że wartość jednego lub kilku papierów wartościowych trzymanych na depozycie spadła poniżej pewnego poziomu.

Dotyczy to nawet sytuacji, gdy inwestor używa depozytu zabezpieczającego do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Inwestor ma więc coś, co można nazwać pakietem inwestycyjnym, który jest równy wartości rynkowej papierów wartościowych pomniejszonej o środki pożyczone od brokera.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest uruchamiane, gdy kapitał inwestora, wyrażony jako procent całkowitej wartości rynkowej papierów wartościowych spada poniżej pewnego wymogu procentowego, który nazywa się depozytem zabezpieczającym. Inwestor musi albo wpłacić więcej pieniędzy na konto, albo sprzedać część aktywów znajdujących się na koncie. Procentowy margines utrzymania może być różny u różnych brokerów.

Przykład

Inwestor kupuje akcje firmy o wartości 100 000 PLN, wykorzystując 50 000 PLN własnych środków, a pozostałe 50 000 PLN pożycza od brokera. Załóżmy, że broker ma wymóg 25% depozyt zabezpieczający. W momencie zakupu kapitał własny inwestora wynosi 50%.

Kapitał inwestycyjny jako procent = (wartość rynkowa papierów wartościowych – środki pożyczone) / wartość rynkowa papierów wartościowych

W naszym przykładzie: 50% = (100,000 PLN – 50,000 PLN) / 100,000 PLN

Jest to powyżej 25% depozytu zabezpieczającego, ale załóżmy, że w drugim dniu handlu wartość zakupionych papierów wartościowych spadnie do 60 000 PLN.

Daje to kapitał własny inwestora w wysokości 10 000 PLN (wartość rynkowa 60 000 PLN bez pożyczonych środków w wysokości 50 000 PLN), czyli 16,67%.

16.67% = (60,000 PLN – 50,000 PLN) / 60,000 PLN

Jest to poniżej 25% rezerwy.

Broker zgłasza wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Margin Call) i wymaga od inwestora zdeponowania co najmniej 5 000 PLN, aby spełnić wymóg rezerwy minimalnej. Kwota wymagana do spełnienia marży jest obliczana jako:

Kwota na pokrycie minimalnego depozytu zabezpieczającego = (wartość rynkowa papierów wartościowych x minimalny depozyt zabezpieczający) – kapitał inwestora

W przykładzie wymagane 5 000 PLN jest obliczane jako:

5,000 PLN = (60,000 PLN x 25%) – 10,000 PLN

Inwestor potrzebuje co najmniej 15 000 PLN kapitału własnego (wartość rynkowa papierów wartościowych o wartości 60 000 PLN, czyli 25% depozytu zabezpieczającego) na swoim rachunku, aby zakwalifikować się do depozytu zabezpieczającego, ale ma tylko 10 000 PLN kapitału własnego, co powoduje brak 5 000 PLN.

Margin Call wynosi więc 5 000 PLN i jeśli inwestor nie zdeponuje pieniędzy na czas, broker może upłynnić papiery wartościowe za wartość wystarczającą do dostosowania rachunku do zasad utrzymywania depozytu zabezpieczającego.

ESMA i zasady handlu na rynku forex

Zasadniczo chodzi o ustalenie warunków dźwigni finansowej (czym jest dźwignia finansowa). Im większą masz dźwignię, tym większe ryzyko ponosisz dla brokera. Dlatego wysokość przyznanej dźwigni powinna być odpowiednia do twoich kwalifikacji „handlowych”. Traderzy zostali podzieleni na tzw. klientów profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Klient profesjonalny

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany jako klient profesjonalny, możesz uzyskać dźwignię finansową do 1:100. Aby to zrobić, musisz spełnić co najmniej 2 z 3 warunków:

  • Minimalna (możliwa do udowodnienia) wartość portfela inwestycyjnego wynosi 500 000 euro.
  • minimum 40 transakcji w ciągu 12 miesięcy na rachunku rzeczywistym
  • udokumentowane doświadczenie w sektorze finansowym

Kiedy ma zastosowanie Margin Call i jakie są jego skutki?

Jednak stosowanie tak dużej dźwigni finansowej ma swoje „haczyki”:

  • Możesz stracić więcej niż masz na koncie. Oznacza to, że jeśli masz nieproporcjonalnie duże pozycje otwarte na swoim koncie, wystarczy, że nadejdzie duża zmienność na rynku i poniesiesz stratę. Wówczas będziesz musiał zwrócić koszty pośrednikowi.
  • Niektórzy brokerzy są zobowiązani przepisami do powołania specjalnego rzecznika (ombudsman). Możesz się z nim kontaktować w przypadkach, gdy masz wątpliwości co do poprawności wykonania zleceń itp. Następnie przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie. Jako klient profesjonalny stracisz tę opcję.

Klient nieprofesjonalny (detaliczny)

Tutaj będziesz miał prawo do maksymalnej dźwigni 1:30. Oznacza to, że nie będziesz mógł sobie pozwolić na otwieranie wielu pozycji i z dużą liczbą lotów, jak to miało miejsce do tej pory.

Jednak brokerzy zobowiązują się do wyrównania wszelkich strat, jeśli wyjdziesz na minus. Tak więc „Margin Call” – że musiałbyś wyrównać różnicę, gdybyś stracił więcej niż wynosiło twoje konto – został wyeliminowany.

Zostało to jednak zrównoważone przez zwiększenie limitu Stop Out – do 50% wielkości konta.

Jak to będzie działać w praktyce?

Pokażmy to na prostym przykładzie: mamy konto o wartości 50 000 USD, otwieramy transakcje na 2 loty.

Bez Stop Out: Jedna transakcja na 2 loty oznacza standardową marżę w wysokości 2000 USD. Będziesz więc mógł sobie pozwolić na otwarcie maksymalnie 4 transakcji – czyli z depozytem zabezpieczającym w wysokości 8 000 USD – co jest jeszcze do przyjęcia.

Ze Stop Out: Teraz otwarte 2 loty mają marżę około 6 000 USD. Gdybyś otworzył 4 transakcje, ostateczny depozyt zabezpieczający wynosiłby 24 000 USD.

A ponieważ Stop Out wynosi 50% konta (czyli w naszym przypadku 25 000 USD), zostaje tylko 1 000 USD na handel. To zwykle nie wystarcza, więc broker może zacząć zamykać transakcje.

Jak traderzy radzą sobie z tą sytuacją?

Jest kilka opcji:

  • Podniesienie kapitału – to pozwoli handlować prawie tak samo, jak w poprzednich warunkach. Pieniądze możesz wypłacić w każdej chwili.
  • Handel mniejszą liczbą lotów – w tym przypadku zawsze lepiej jest najpierw skonsultować plan inwestycyjny z ekspertem. Pamiętaj, by wziąć pod uwagę jedną rzecz – depozyt zabezpieczający na 1 lot wynosi około $3,300. To powinno określić odpowiednie zarządzanie pieniędzmi dla transakcji w zależności od wielkości kapitału.

Wniosek

Niebezpieczeństwo związane z Margin Call wynika z regulacji brokera. Należy jednak pamiętać, że prawo Unii Europejskiej (ESMA) nakłada na brokerów wymóg niedopuszczania do utraty większej ilości pieniędzy niż znajduje się na rachunku, dlatego też Margin Call nie jest tak popularny wśród brokerów na rynkach regulowanych w Europie, dla kont detalicznych (nie profesjonalnych).

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.