Co to jest Lot Mini Mikro Nano i ile jest wart?

W tym tekście dowiesz się ile jest wart i co to jest Lot na rynku Forex i czym różni się od takich pojęć jak Mini Lot, Mikro Lot czy Nano Lot.

Wolumen podawany jest w lotach, więc liczba lotów, którymi handlujemy jest wprost proporcjonalna do ryzyka związanego z transakcją. Im większy wolumen, tym większe ryzyko, ale również większa może być korzyść. Inwestorzy muszą zatem znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy wolumenem transakcji lub wartością lota a wielkością rachunku. Równoważenie tych dwóch elementów jest częścią solidnego systemu zarządzania pieniędzmi. System ten powinien być stosowany przez wszystkich inwestorów, bez względu na to jaki produkt finansowy jest przedmiotem ich obrotu.

Definicja Lota

Co to jest lot? Lot to minimalna liczba jednostek walutowych używanych w jednej transakcji Forex. Standardowy lot w większości kontraktów terminowych to 100.000 jednostek waluty obcej.

Należą do nich euro, frank szwajcarski, dolar australijski lub dolar kanadyjski (62.500 w funcie i ¥100.000 w jenach). Standardowy lot w profesjonalnych transakcjach międzybankowych na rynku Forex wynosi zazwyczaj 5 milionów dolarów. Jeśli inwestor chce dokonać mniejszych transakcji, określa mniejszą wartość lub kwotę, prosząc o ofertę.

Standardowy lot jak już powiedziano dla transakcji spot FX to 100.000 jednostek waluty obcej. W ostatnich latach wzrosła jednak liczba modyfikowanych kontraktów. Rynek spot zaczął się rozwijać dopiero po wprowadzeniu mini lota (10.000 sztuk). O nim piszemy dalej.

Standardowa wielkość lota

Standardowy lot w branży Forex jest odpowiednikiem $10/pip (jeśli rachunek denominowany jest w USD) dla pary EUR/USD. Aby dowiedzieć się więcej o tym czym jest pips, proszę zapoznać się z jednym z poprzednich artykułów na ten temat. Temat ten został przez nas szczegółowo omówiony. Zatem jeśli przedmiotem handlu jeden lot na parze EUR/USD, a para ta wzrosła na Twoją korzyść o 10 pipsów, to osiągany został zysk w wysokości 100 USD. Oczywiście, przed innymi kosztami takimi jak prowizje, spready, swapy itp. Z drugiej strony, jeśli transakcja idzie w złym kierunku, to strata wynosi 100$.

Proste spojrzenie na saldo i kapitał konta mówi nam, że handel jednym lotem na koncie tej wielkości nie jest rozsądny. Oznacza to, że jeśli para EUR/USD porusza się wbrew oczekiwaniom o 100 pipsów – a mianowicie jeśli przesunie się do 1.0818 – rachunek wykaże stratę w wysokości 1000$. Jest to więcej niż 10 procent tylko na jednej transakcji, a to oznacza, że rachunek jest niedoszacowany. Jeszcze raz – rzeczą wymagającą uwagi jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy wielkością konta forex a wolumenem transakcji. Jak wspomniano w poprzednich artykułach, nie ma możliwości, żeby wszystkie nasze transakcje były wygrywające. Nie jest to realistyczne oczekiwanie. Ideą jest, aby mieć więcej wygranych niż przegranych transakcji i aby konto rosło powoli. Ruchy o 100 pipsów, a nawet kilkaset pipsów, mogą się zdarzyć w mgnieniu oka. Oznacza to, że aby handlować jednym standardowym lotem wielkość konta powinna być większa niż ta tutaj zilustrowana. W końcu to logiczne.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Loty ułamkowe czyli mniejsza wersja dużego lota

Brokerzy Forex, którzy oferują inwestorom dostęp do rynku wiedzą, że nie wszyscy inwestorzy detaliczni mogą deponować duże środki na rachunku handlowym. Zazwyczaj kwoty deponowane są dość małe. Dlatego też nie jest możliwe, aby handlować jednym standardowym lotem. Dlatego pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowego produktu. Ten nowy produkt polega na oferowaniu traderom detalicznym na Forex możliwości handlu lotami ułamkowymi.

Co to jest lot ułamkowy? Reprezentuje on wolumen obrotu mniejszy niż jeden lot standardowy i jest obecnie oferowany przez wszystkich brokerów.

wielkosc lota w systemie transakcyjnym

Jak widać na powyższym rysunku, pod standardowym lotem znajdują się loty ułamkowe (lub kwoty dostępne do handlu, takie jak 0,12 i tak dalej). Są to jedynie wartości domyślne, a inwestorzy mogą wybrać wielkości 0,25, 0,33 lub jakąkolwiek inną. W ten sposób handel z mniejszym kontem nie jest już tak ryzykowny, a metody zarządzania pieniędzmi mogą być zastosowane również do niewielkich rachunków.

Mini, Mikro i Nano Lot

Wierzcie lub nie, ale dla brokerów Forex ilość jest lepsza niż jakość. Brokerzy konkurują ze sobą, aby przyciągnąć coraz więcej nowych klientów i przekonać ich do handlu właśnie z nimi. W tym celu muszą zaoferować dodatkowe możliwości. W końcu, jaka jest różnica między 10 klientami, którzy wpłacają 10.000 dolarów, a 100 klientami, którzy wpłacają po 100 dolarów każdy? Prawidłowa odpowiedź jest taka, że nie ma żadnej. Jedynie ci z małymi depozytami nie mogą handlować standardowymi lub ułamkowymi lotami. Aby to zmienić wynaleziono mikro-loty.

Wprowadzono mikro lot – jedynie 1000 sztuk. Mikro-lot w EUR/USD, czyli na przykład na poziomie 1.000 EUR lub 1.350 USD, przy kursie wymiany 1,3500 może być przedmiotem obrotu za zaledwie 135 USD. Jeżeli współczynnik dźwigni finansowej wynosił 1:10.

Jest to dalszy podział lotów ułamkowych, a typowy wolumen dla handlu mikro-lotami może wynosić 0,05 lub 0,01. Oznacza to, że za każdy pips EUR/USD przesunięty o 0,05 lub 0,01 inwestor traci lub zyskuje 50 lub 10 centów. Przy obniżonym ryzyku potencjalne zyski są również niższe. Jednakże, handel z mikro-lotami ma wiele zalet. Pozwala to traderom na osiągnięcie realnego wyczucia za prawdziwym rachunku, który z czasem może rosnąć. Celem tego artykułu jest pokazanie znaczenia wolumenu obrotów, który jest mierzony w lotach lub mini, mikro i nano lotach. Wolumen ma wpływ na wielkość zapłaconej brokerowi prowizji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z lekcją na temat depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej.

Krytycy rynku Forex narzekają, że połączenie mikro lotów i dźwigni finansowej spowodowało wciągnięcie społeczeństwa do obrotu produktem, którego nie rozumieją. To dlatego, że był to jedyny wybór dostępny dla tradera z bardzo małym kapitałem. Jest to generalnie prawdą. Nie spotyka się mikro lotów na ropę, kukurydzę czy akcje, chociaż technicznie możliwe jest kupno 10 akcji akcji po cenie 13,50 USD bez dźwigni finansowej. Najwięksi gracze na rynku kapitałowym mogą uzyskać 50% marżę od domów maklerskich.

W Europie przepisy ograniczają dźwignię finansową do maksymalnie 1:30. Brokerzy w innych krajach mogą oferować dźwignię nawet o wartości 1:500, 1:1000, a nawet 1:2000. Oznacza to, że jeśli masz 135 USD, możesz handlować wartością nominalną 67 500 jednostek walutowych lub więcej.

W osobnym dziale sporządziliśmy listę brokerów, którzy oferują bardzo wysoką dźwignię finansową. Możesz wykorzystać ją jako punkt odniesienia. Gdy w którymś momencie poczujesz potrzebę takiego narzędzia, możesz z niej skorzystać.

Niektórzy brokerzy oferują rachunek nano, na którym wielkość lota wynosi 100 jednostek waluty obcej (np. 100 euro lub 100 funtów). Nano-Lot nazywany jest również lotem 0,001. Są też brokerzy, którzy w ogóle nie ograniczają wielkości transakcji i oferują pozycje kwalifikujące się do jednej jednostki walutowej (0.00001 lot).

Dla Twojej wygody udostępniamy listę brokerów Forex z mikro lub niższymi rachunkami. Możesz ich użyć do przetestowania swojej strategii handlowej na żywo, nie ryzykując dużo pieniędzy.

Ile to jest 1 lot?

Niektórzy mylą mini loty z mikro lotami, a mikro loty z nano lotami. Jednak każdy z nich jest 10 razy mniejszy niż poprzedni. Ile to jest dokładnie widzimy poniżej:

Lot standardowy: 100.000 jednostek waluty obcej.
Mini Lot: 10.000 sztuk.
Mikro Lot: 1000 sztuk
Nano Lot: 100 sztuk.

1 Lot – ile to pipsów?

W EUR/USD, ruch o jeden pips powoduje następujące zyski/straty:

Lot standardowy: 0,0001 x 100,000 = $10,00
Mini lot: 0.0001 x 10,000 = $1.00
Mikro lot: 0,0001 x 1,000 = $0,10
Nano lot: 0.0001 x 100 = $0.01

Ponieważ w kwotowaniu kursu mamy cztery pipsy plus piąty po przecinku, nano lot jest prawdopodobnie logicznym rozwiązaniem. Koncepcja jest taka, że początkujący może nauczyć się handlować ryzykując tylko grosze, dlatego nano lot przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają dużego kapitału początkowego. Przyjmuje się, że każdy, kto nie chce lub nie jest w stanie zaoszczędzić wystarczająco dużo kapitału, aby zarządzać rachunkiem o przyzwoitej wielkości, nie jest wystarczająco inteligentny lub zdolny, aby dobrze handlować i zarządzać ogromną dźwignią finansową na rynku Forex. Jednak nie mamy doniesień, że posiadacze kont nano zbankrutowali w szybszym tempie niż inwestorzy jakiejkolwiek innej wielkości lota.

Korzyści z handlu mikro lotami na rynku Forex

Kiedyś uważano, że dla początkujących traderów wygodne jest rozpoczęcie handlu z mini rachunkami (mini lot). Z czasem okazało się, że jeszcze bardziej popularne staje się rozpoczynanie gry na mikro rachunkach.

Korzyść #1: Handel detaliczny z niskim ryzykiem
Mikro konta pozwalają początkującemu inwestować niewielkie ilości pieniędzy. Mikro loty pozwalają mu testować i doskonalić swoją wiedzę. Nie ma potrzeby podejmowania nadmiernego ryzyka finansowego.

Korzyść #2: Test brokera przy niskim ryzyku
Mikro rachunki stały się dobrym sposobem na przetestowanie brokera. Dzięki temu można sprawdzić, jak dobra jest platforma tradingowa oraz sposób realizacji zleceń.

✒ Korzyść #3: Prostsze dostosowanie się do zasad zarządzania kapitałem.
Mikrokonta ułatwiają przestrzeganie profesjonalnych zasad zarządzania pieniędzmi. Nie powodując nadmiernego wykorzystania dźwigni finansowej.

Spójrzmy na scenariusz, który porównuje mikro lot z mini lotem przy obrocie 500$.

 • 1 mini lot = 0,1 lot = 10 000 jednostek, każdy pip = 1 USD.
 • 1 mikro lot = 0,01 lot = 1000 jednostek, każdy pip = $0,10.
 • konto: saldo $500, minimalna wielkość lota 0,1 lota.
 • konto: saldo $500, minimalna wielkość lota 0,01 lota.

Przy typowej dla tradingu sytuacji, mamy do czynienia z czterema kolejnymi stratami po 50 pipsów każda + 8 pipsów spreadu (2 pipsy dla każdej transakcji) = 208 pipsów straty. Zazwyczaj inwestor poszukuje trendów lub momentu wyłamania. Rynek jednak pozostaje skonsolidowany łapiąc inwestora na 50 pipsowym stop lossie.

Na pierwszym rachunku koszt każdego pipsa wynosi 1 USD. Trader straciłby 208 USD, co stanowi 20% wartości rachunku. W tym momencie trader byłby zniechęcony strategią i gdyby nadal handlował, prawdopodobnie straciłby rachunek już w następnym tygodniu.

Na drugim rachunku, gdzie koszt każdego pipsa wynosi 0,01 USD, inwestor straciłby 20,8 USD, co stanowi 2% wartości konta. Strata jest niewielka i inwestor może kontynuować grę.

Korzyść #4: Pozwala inwestorowi korzystać z równoległych strategii.
Konta mikro pozwalają inwestorowi na stosowanie równolegle kilku strategii o niewielkich rozmiarach. Dzięki temu może on korzystać z dywersyfikacji portfela bez ponoszenia ekstremalnego ryzyka.

Być może znalazłeś czterech ekspertów z którymi chciałbyś handlować na niewielkim rachunku. Przetestowałeś strategie wstecz, dokonałeś weryfikacji i uznałeś że są one solidne. Niemniej jednak, bez względu na to, czy strategie są różne i niezwiązane ze sobą, należy mieć świadomość, że w handlu na żywo, istnieje możliwość, że wszystkie cztery strategie mogą ulec zatrzymaniu tego samego dnia.

Gdybyś miał 500 dolarów na mikro koncie i handlował 0,01 lotem, Twój zły dzień oznaczałby stratę 2% konta (4 straty X 50 pips = 200 pipsów, czyli 20 dolarów). Jest to drobna rysa, którą można łatwo odzyskać. Jednakże, gdybyś miał swoje 500 dolarów na mini koncie i handlował 0,1 lota, Twój zły dzień oznaczałby stratę 20% konta (4 straty X 50 pipsów = 200 pipsów X $1, lub $200). Znaleźlibyśmy się w dołku i mielibyśmy problem z odzyskaniem płynności. Tak jak nierozsądnie byłoby obracać rachunkiem mini z 500$ i jedną strategią, szaleństwem byłoby handlować z czterema na raz.

Ograniczenia dotyczące dostępności

Każdy z brokerów będzie różnił się co do tego jakimi walutami można handlować używając wielkości lota innego niż standardowy lub mini. Jeśli chciałbyś handlować rupią indonezyjską w stosunku do liry tureckiej, Twój broker prawdopodobnie odmówiłby takiego handlu w wielkości mikro lub nano lota. Jednakże, w przypadku krzyżowych kursów walutowych i dużych wolumenów takich jak EUR/GBP lub EUR/CHF możesz zawierać transakcje o dowolnej wielkości lota.

Quiz

 • Standardowa wielkość lota w spot FX to:
 1. $10,000
 2. $100,000
 3. 100 000 jednostek waluty obcej
 • Nano lot to:
 1. $10
 2. $100
 3. 100 jednostek waluty obcej
 • Większość spot traderów handluje standardowym czy mini lotem?
 1. Standard
 2. Mini