Co To Jest Lot Mini, Mikro i Nano? Poznaj Skalowanie Transakcji na Forex

Handlując na giełdzie, codziennie spotykasz się z różnymi terminami technicznymi. Każdy trader zna i rozumie te terminy. W tym artykule dowiesz się, czym są lot, mini lot, mikro lot i nano lot na giełdzie Forex. Na wstępie powiem, że pojęcie „Lot” oznacza standaryzowana jednostkę ilości, która jest używana w handlu na rynku Forex, towarami, kryptowalutami, akcjami, indeksami i funduszami ETF. Na rynku Forex handlujemy parami walutowymi, gdzie 1 standardowy lot reprezentuje określoną ilość waluty.

Definicja Lota

Co to jest lot? Lot to minimalna liczba jednostek walutowych używanych w jednej transakcji Forex. Standardowy lot w większości kontraktów terminowych to 100.000 jednostek waluty obcej.

Należą do nich euro, frank szwajcarski, dolar australijski lub dolar kanadyjski (62.500 w funcie i ¥100.000 w jenach). Standardowy lot w profesjonalnych transakcjach międzybankowych na rynku Forex wynosi zazwyczaj 5 milionów dolarów. Jeśli inwestor chce dokonać mniejszych transakcji, określa mniejszą wartość lub kwotę, prosząc o ofertę.

Standardowy lot jak już powiedziano dla transakcji spot FX to 100.000 jednostek waluty obcej. W ostatnich latach wzrosła jednak liczba modyfikowanych kontraktów. Rynek spot zaczął się rozwijać dopiero po wprowadzeniu mini lota (10.000 sztuk). O nim piszemy dalej.

Rodzaje Jednostek Lota Występujących Na Giełdzie

Podczas handlu na giełdzie napotkasz różne wielkości lotów. Standardowy lot reprezentuje dużą ilość kontrolowanego aktywa. Standardowe loty zazwyczaj wymagają większego kapitału do handlu. Wielu brokerów zdaje sobie z tego sprawę i dlatego dla swoich klientów oferuje mniejsze jednostki lota, takie jak mini, mikro i nano lot.

Ile To Jest 1 Lot?

Niektórzy mylą mini loty z mikro lotami, a mikro loty z nano lotami. Jednak każdy z nich jest 10 razy mniejszy niż poprzedni. Ile to jest dokładnie widzimy poniżej:

Spójrzmy na przykład jednostek lota dla par walutowych:

 • Standardowy lot (1) – reprezentuje 100.000 jednostek waluty
 • Mini Lot (0.1) – reprezentuje 10.000 jednostek waluty
 • Mikro Lot (0.01) – reprezentuje 1 000 jednostek waluty
 • Nano Lot (0.001) – reprezentuje 100 jednostek waluty

1 Lot – Ile To Pipsów?

W EUR/USD, ruch o jeden pips powoduje następujące zyski/straty:

 • Lot standardowy: 0,0001 x 100,000 = $10,00
 • Mini lot: 0.0001 x 10,000 = $1.00
 • Mikro lot: 0,0001 x 1,000 = $0,10
 • Nano lot: 0.0001 x 100 = $0.01

Ponieważ w kwotowaniu kursu mamy cztery pipsy plus piąty po przecinku, nano lot jest prawdopodobnie logicznym rozwiązaniem. Koncepcja jest taka, że początkujący może nauczyć się handlować ryzykując tylko grosze, dlatego nano lot przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają dużego kapitału początkowego.

Przeliczenie Lotów na Pipsy podczas Zlecania Transakcji na Forex

Standardowa Wielkość 1 Lota

Standardowy lot w branży Forex jest odpowiednikiem $10/pip (jeśli rachunek denominowany jest w USD) dla pary EUR/USD. Aby dowiedzieć się więcej o tym czym jest pips, proszę zapoznać się z jednym z poprzednich artykułów na ten temat, o którym piszę poniżej.

Zatem jeśli przedmiotem handlu jeden lot na parze EUR/USD, a para ta wzrosła na Twoją korzyść o 10 pipsów, to osiągany został zysk w wysokości 100 USD. Oczywiście, przed innymi kosztami takimi jak prowizje, spready, swapy itp. Z drugiej strony, jeśli transakcja idzie w złym kierunku, to strata wynosi 100$.

Proste spojrzenie na saldo i kapitał konta mówi nam, że handel jednym lotem na koncie tej wielkości nie jest rozsądny. Oznacza to, że jeśli para EUR/USD porusza się wbrew oczekiwaniom o 100 pipsów – a mianowicie jeśli przesunie się do 1.0818 – rachunek wykaże stratę w wysokości 1000$. Jest to więcej niż 10 procent tylko na jednej transakcji, a to oznacza, że rachunek jest niedoszacowany.

Obliczanie Wartości Pipsa Przy Różnych Wolumenach

Podczas handlu ważne jest, aby wiedzieć, jaka jest wartość 1 pipsa dla otwartej pozycji handlowej. Spójrzmy na przykład, w którym planujemy otworzyć pozycję handlową w standardowym wolumenie lota (100 000 jednostek aktywów) na rynku Forex.

 1. USD/JPY bieżąca cena 119,80 – (0,01 x 100 000) / 119,80 = wartość jednego pipsa wynosi 8,35 USD.
 2. USD/CHF aktualna cena 1.4555 – (0.0001 x 100 000) / 1.4555 = wartość jednego pipsa wynosi $6.87.

W przypadku par walutowych, w których dolar amerykański nie jest pierwszą walutą, obliczenia są nieco inne.

 1. EUR/USD bieżąca cena 1,1930 – (0,0001 x 100 000) / 1,1930 = 8,38 x 1,1930 = 9,99734 USD wynik ten jest zaokrąglany do 10 USD za pips.
 2. GBP/USD bieżąca cena 1.8040 – (0.0001 x 100 000) / 1.8040 = 5.54 x 1.8040 = $9.99416 wynik ten jest zaokrąglany do $10 za pips.

Loty Ułamkowe – Mniejsza Wersja Dużego Lota

Brokerzy Forex, którzy oferują inwestorom dostęp do rynku wiedzą, że nie wszyscy inwestorzy detaliczni mogą deponować duże środki na rachunku handlowym. Zazwyczaj kwoty deponowane są dość małe. Dlatego też nie jest możliwe, aby handlować jednym standardowm lotem. Dlatego pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowego produktu. Ten nowy produkt polega na oferowaniu traderom detalicznym na Forex możliwości handlu lotami ułamkowymi.

Co to jest lot ułamkowy? Reprezentuje on wolumen obrotu mniejszy niż jeden lot standardowy i jest obecnie oferowany przez wszystkich brokerów.

wielkosc lota w systemie transakcyjnym

Jak widać na powyższym rysunku, pod standardowym lotem znajdują się loty ułamkowe (lub kwoty dostępne do handlu, takie jak 0,12 i tak dalej). Są to jedynie wartości domyślne, a inwestorzy mogą wybrać wielkości 0,25, 0,33 lub jakąkolwiek inną. W ten sposób handel z mniejszym kontem nie jest już tak ryzykowny, a metody zarządzania pieniędzmi mogą być zastosowane również do niewielkich rachunków.

Różnica Między Mini, Mikro i Nano Lot

Wierzcie lub nie, ale dla brokerów Forex ilość jest lepsza niż jakość. Brokerzy konkurują ze sobą, aby przyciągnąć coraz więcej nowych klientów i przekonać ich do handlu właśnie z nimi. W tym celu muszą zaoferować dodatkowe możliwości.

W końcu, jaka jest różnica między 10 klientami, którzy wpłacają 10.000 dolarów, a 100 klientami, którzy wpłacają po 100 dolarów każdy? Prawidłowa odpowiedź jest taka, że nie ma żadnej. Jedynie ci z małymi depozytami nie mogą handlować standardowymi lub ułamkowymi lotami. Aby to zmienić wynaleziono mikro-loty.

Wprowadzono mikro lot – jedynie 1000 sztuk. Mikro-lot w EUR/USD, czyli na przykład na poziomie 1.000 EUR lub 1.350 USD, przy kursie wymiany 1,3500 może być przedmiotem obrotu za zaledwie 135 USD. Jeżeli współczynnik dźwigni finansowej wynosił 1:10.

Jest to dalszy podział lotów ułamkowych, a typowy wolumen dla handlu mikro-lotami może wynosić 0,05 lub 0,01. Oznacza to, że za każdy pips EUR/USD przesunięty o 0,05 lub 0,01 inwestor traci lub zyskuje 50 lub 10 centów. Przy obniżonym ryzyku potencjalne zyski są również niższe. Jednakże, handel z mikro-lotami ma wiele zalet.

Pozwala to traderom na osiągnięcie realnego wyczucia za prawdziwym rachunku, który z czasem może rosnąć. Celem tego artykułu jest pokazanie znaczenia wolumenu obrotów, który jest mierzony w lotach lub mini, mikro i nano lotach. Wolumen ma wpływ na wielkość zapłaconej brokerowi prowizji.

Korzyści z Handlu Mikro Lotami na Rynku Forex

Kiedyś uważano, że dla początkujących traderów wygodne jest rozpoczęcie handlu z mini rachunkami (mini lot). Z czasem okazało się, że jeszcze bardziej popularne staje się rozpoczynanie gry na mikro rachunkach.

Korzyść #1: Handel detaliczny z niskim ryzykiem

Mikro konta pozwalają początkującemu inwestować niewielkie ilości pieniędzy. Mikro loty pozwalają mu testować i doskonalić swoją wiedzę. Nie ma potrzeby podejmowania nadmiernego ryzyka finansowego.

Korzyść #2: Test brokera przy niskim ryzyku

Mikro rachunki stały się dobrym sposobem na przetestowanie brokera. Dzięki temu można sprawdzić, jak dobra jest platforma tradingowa oraz sposób realizacji zleceń.

✒ Korzyść #3: Prostsze dostosowanie się do zasad zarządzania kapitałem.

Mikrokonta ułatwiają przestrzeganie profesjonalnych zasad zarządzania pieniędzmi. Nie powodując nadmiernego wykorzystania dźwigni finansowej.

Spójrzmy na scenariusz, który porównuje mikro lot z mini lotem przy obrocie 500$.

 • 1 mini lot = 0,1 lot = 10 000 jednostek, każdy pip = 1 USD.
 • 1 mikro lot = 0,01 lot = 1000 jednostek, każdy pip = $0,10.
 • konto: saldo $500, minimalna wielkość lota 0,1 lota.
 • konto: saldo $500, minimalna wielkość lota 0,01 lota.

Przy typowej dla tradingu sytuacji, mamy do czynienia z czterema kolejnymi stratami po 50 pipsów każda + 8 pipsów spreadu (2 pipsy dla każdej transakcji) = 208 pipsów straty. Zazwyczaj inwestor poszukuje trendów lub momentu wyłamania. Rynek jednak pozostaje skonsolidowany łapiąc inwestora na 50 pipsowym stop lossie.

Na pierwszym rachunku koszt każdego pipsa wynosi 1 USD. Trader straciłby 208 USD, co stanowi 20% wartości rachunku. W tym momencie trader byłby zniechęcony strategią i gdyby nadal handlował, prawdopodobnie straciłby rachunek już w następnym tygodniu.

Na drugim rachunku, gdzie koszt każdego pipsa wynosi 0,01 USD, inwestor straciłby 20,8 USD, co stanowi 2% wartości konta. Strata jest niewielka i inwestor może kontynuować grę.

Korzyść #4: Pozwala inwestorowi korzystać z równoległych strategii.

Konta mikro pozwalają inwestorowi na stosowanie równolegle kilku strategii o niewielkich rozmiarach. Dzięki temu może on korzystać z dywersyfikacji portfa bez ponoszenia ekstremalnego ryzyka.

Być może znalazłeś czterech ekspertów z którymi chciałbyś handlować na niewielkim rachunku. Przetestowałeś strategie wstecz, dokonałeś weryfikacji i uznałeś że są one solidne. Niemniej jednak, bez względu na to, czy strategie są różne i niezwiązane ze sobą, należy mieć świadomość, że w handlu na żywo, istnieje możliwość, że wszystkie cztery strategie mogą ulec zatrzymaniu tego samego dnia.

Gdybyś miał 500 dolarów na mikro koncie i handlował 0,01 lotem, Twój zły dzień oznaczałby stratę 2% konta (4 straty X 50 pips = 200 pipsów, czyli 20 dolarów). Jest to drobna rysa, którą można łatwo odzyskać. Jednakże, gdybyś miał swoje 500 dolarów na mini koncie i handlował 0,1 lota, Twój zły dzień oznaczałby stratę 20% konta (4 straty X 50 pipsów = 200 pipsów X $1, lub $200).

Podsumowanie

Wyjaśniłem kolejny ważny termin handlowy. Jak można zauważyć, świat handlu akcjami wiąże się z wieloma technicznymi terminami i pojęciami. Jeśli i ty chciałbyś zainwestować pieniądze, ale nie jesteś zaznajomiony z wykresami, możesz kopiować najlepszych traderów w największej sieci inwestycyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do panelu po prawej stronie lub baner w treści tego artykułu.

Bibliografia

 • https://www.forex.pl/lot-czym-jest-na-czym-polega/
 • https://bossafx.pl/edukacja/pips-punkt-spread
 • https://www.forextime.com/pl/trading-tools/trading-calculator/pip-calculator

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.