Co Robią Najlepsi Inwestorzy, Gdy Rynek Upada?

Rynek giełdowy może być miejscem niebezpiecznym. W mgnieniu oka zarabia się i traci fortuny. Większość inwestorów jest generalnie bykami, co oznacza, że spodziewają się wzrostu na rynkach. Jednak nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy wpadają w panikę w niektórych warunkach gospodarczych i politycznych. Oto cztery kroki, które inwestorzy mogą podjąć w obliczu zbliżającego się kryzysu na rynku.

Rynek giełdowy może być miejscem niebezpiecznym. W mgnieniu oka zarabia się i traci fortuny. Większość inwestorów jest generalnie bykami, co oznacza, że spodziewają się wzrostu na rynkach. Jednak nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy wpadają w panikę w niektórych warunkach gospodarczych i politycznych. Oto cztery kroki, które inwestorzy mogą podjąć w obliczu zbliżającego się kryzysu na rynku.

Likwidacja pozycji obciążonych ryzykiem

Kiedy inwestorzy wyczuwają niebezpieczeństwo podążają za ogólnym sentymentem i sprzedają aktywa. Inteligentni inwestorzy rozpoczynają od sprzedaży ryzykownych pozycji, takich jak te z wysoką zmiennością oraz te z nowymi modelami biznesowymi. Reszta sprzedaje swoje pozycje nawet w najbardziej stabilnych firmach celem ochrony przed stratami.

Jednak doświadczeni inwestorzy nie podążają za nerwowymi graczami, którzy spieszą się sprzedawać wszystko i siedzą na uboczu. Jeśli sprzedajesz wszystko, możesz przegapić duże zyski jeśli rynek odbija się od swoich niżów. Zamiast sprzedawać całość, najlepsi inwestorzy po prostu sprzedają ryzykowne inwestycje w swoich portfelach. Jednocześnie utrzymują stabilne udziały w spółkach o ugruntowanej pozycji, zwanych inaczej spółkami typu „blue chip”.

Gotówka

Niektórzy najwięksi inwestorzy nie sprzedają niczego, gdy poczują nadchodzący kryzys, ale zaprzestaną inwestowania dodatkowych środków pieniężnych, które normalnie by zainwestowali. Inwestorzy posiadający na przykład duże kwoty akcji dywidendowych mogą wyłączyć reinwestycje i zatrzymać środki pieniężne jako zabezpieczenie przed stratami portfela.

Przechowywanie środków pieniężnych pozwala przetrwać burzę stosunkowo bez uszczerbku, nawet jeśli rynki się załamią. Jeśli nawet Twoje akcje stracą na wartości, inwestorzy z ukrytą gotówką mogą poczekać na idealny moment, aby zacząć inwestować od nowa. Zyski których doświadczyliśmy podczas wychodzenia rynku w górę z ostatniego załamania mogą pomóc zrekompensować straty w utrzymywanych akcjach z powodu spowolnienia.

Oczywiście przechowywanie środków pieniężnych nie jest rozwiązaniem długoterminowym. Konta oszczędnościowe zarabiają niskie stopy procentowe, a w połączeniu z inflacją, Twoja gotówka może skutecznie wypracować ujemne stopy i ostatecznie stracić wartość.

Przeniesienie do inwestycji o stałym dochodzie

Inwestorzy mogą przenosić swoje środki do inwestycji o stałym dochodzie, gdy rynki wyglądają na niestabilne. Inwestycje o stałym dochodzie mają wiele odmian, w tym są to również obligacje. Cena obligacji ma tendencję do przeciwstawnego ruchu do rynku akcji. Kiedy ceny akcji spadają, ceny obligacji rosną.

Rynek obligacji składa się z różnych rodzajów dłużnych papierów wartościowych w tym obligacji korporacyjnych, obligacji rządowych i obligacji komunalnych. Obligacje korporacyjne to instrumenty dłużne emitowane przez duże korporacje. Obligacje skarbowe są także dostępne w różnych odmianach. Obligacje komunalne są emitowane przez władze lokalne i często przynoszą korzyści podatkowe.

Należy pamiętać, że jeśli postawi się duże zapotrzebowanie na inwestycje o stałym dochodzie, stracą one na wartości, jeśli stopy procentowe wzrosną. Same obligacje zawsze będą wypłacały przewidywalną kwotę, o ile emitent nie zwleka z płatnościami, ale ich ceny rosną i spadają na rynku wtórnym. To tam wielu konsumentów kupuje i sprzedaje obligacje.

Kupuj, kupuj, kupuj!

Słynny inwestor Warren Buffett podzielił się kiedyś tym klejnotem mądrości: „Bądź przestraszony gdy inni są chciwi, a chciwy, gdy inni są przestraszeni”. Innymi słowy, kiedy rynki lecą do góry, a ludzie chwalą się zyskami prawdopodobnie wkrótce nastąpi spadek cen. Z drugiej strony, kiedy inwestorzy obawiają się i martwią o złe warunki, na horyzoncie może pojawić się ostre ożywienie.

Strategia ta nie jest pozbawiona ryzyka. Podczas gdy inwestowanie na rynku dotkniętym kryzysem często się opłaca, istnieje szansa, że rynek nie osiągnął jeszcze swojego dna. Ale kiedy rynek w końcu zacznie się odbijać będziesz cieszyć się większymi zyskami niż ludzie, którzy nie kupili podczas zjazdu w dół.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Powolne i stabilne zwycięstwo w wyścigu

Każdy inwestor ma swój własny sposób radzenia sobie ze złymi warunkami rynkowymi. Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na zastosowanie jednej z wymienionych tu strategii, czy też na stworzenie swojego podręcznika dla rynków schyłkowych – kluczem jest uniknięcie reakcji typu „popłoch”. Powolne i mądre podejście przyniesie lepsze wyniki bez względu na to, jaką konkretną strategię starasz się realizować.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.