Co Obniża Twoją Zdolność Kredytową i Scoring?

Czy uważasz, że potrzebujesz wyższego wykształcenia, aby zrozumieć co wpływa na Twoją zdolność kredytową? Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz - tak naprawdę jest to dość proste.

Czy uważasz, że potrzebujesz wyższego wykształcenia, aby zrozumieć co wpływa na Twoją zdolność kredytową? Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz – tak naprawdę jest to dość proste.

Za samą wartością (scoringiem kredytowym) kryje się liczba. Ocena kredytowa zazwyczaj mieści się w przedziale od 300 do 850. Można ją obliczyć na podstawie pięciu głównych czynników. Kredytodawcy (banki) używają tych wskaźników, aby dowiedzieć się jak prawdopodobne jest, że spłacisz swój kredyt. Dlatego też te wyniki są często czynnikiem decydującym o tym, czy nowy kredyt zostanie Ci przyznany.

W miarę jak zmienia się Twój profil finansowy zmienia się również Twoja ocena (scoring) więc znajomość poszczególnych czynników wpływa na Twoją zdolność kredytową. Z biegiem czasu możesz ją poprawić.

Rodzaje kredytów, które mają wpływ na wyniki zdolność

Standardowo dokumentacja kredytowa zawiera informacje o dwóch rodzajach zadłużenia: kredycie ratalnym i kredycie odnawialnym. Ze względu na to, że BIK prowadzi rejestr zadłużenia i historii płatności, są one ważne dla obliczania oceny zdolności kredytowej.

Kredyt ratalny zazwyczaj obejmuje kredyty, w których pożyczasz stałą kwotę i zgadzasz się na comiesięczną spłatę na poczet całkowitego salda do czasu spłaty kredytu. Kredyty studenckie, kredyty osobiste i hipoteczne są przykładami kredytów ratalnych.

Kredyt odnawialny jest zazwyczaj powiązany z kartami kredytowymi, ale może również obejmować niektóre rodzaje kont debetowych. W przypadku kont z kredytem odnawialnym przysługuje Ci limit kredytowy i musisz dokonywać co najmniej minimalnych miesięcznych płatności w zależności od tego ile kredytu wykorzystałeś. Kredyt odnawialny może się zmieniać i zazwyczaj nie ma ustalonego terminu zapadalności.

Jak inne kredyty wpływają na moją ocenę zdolności kredytowej?

Różnorodność kredytów – jest jednym z najczęściej używanych czynników przy obliczaniu zdolności kredytowych. Jest to również jeden z najbardziej pomijanych przez konsumentów elementów. Posiadanie różnego rodzaju kont kredytowych, np. kredytów hipotecznych, pożyczek osobistych i kart kredytowych wskazuje kredytodawcom, że możesz zarządzać różnymi rodzajami zadłużenia jednocześnie. Pozwala im to również uzyskać wyraźniejszy obraz Twoich finansów i zdolność do spłaty zadłużenia.

O ile posiadanie mniej zróżnicowanego portfela kredytowego nie musi prowadzić do spadku Twoich wyników, o tyle im więcej rodzajów kredytów miałeś i im dłużej spłacałeś je na czas, tym lepiej. Mieszanka kredytowa stanowi 10% wyniku i może być istotnym czynnikiem, który pomoże Ci osiągnąć lepszy wynik.

Czy rachunki mogą mieć wpływ na obniżenie zdolności kredytowej?

Rachunki takie jak za media i rachunki za telefon nie są automatycznie umieszczane w Twoim rejestrze kredytowym. W przeszłości jedyną możliwością wpływu rachunku na wynik kredytowy mogło by być nie dokonanie płatności i skierowanie rachunku do BIK.

Co może zaszkodzić Twojej zdolności kredytowej

Jak omówiłem powyżej, niektóre podstawowe cechy Twojej dokumentacji kredytowej mają duży wpływ na ocenę zdolności – zarówno pozytywną jak i negatywną. Następujące typowe czynności mogą mieć negatywny wpływ na Twoją ocenę zdolności kredytowej:

Niedokonanie spłaty. Historia płatności jest jednym z najważniejszych aspektów oceny zdolności kredytowej. Nawet 30-dniowe opóźnienie lub brak płatności może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności.

Wykorzystywanie zbyt dużej ilości dostępnych kredytów. Wysokie wykorzystanie kredytu może być sygnałem dla kredytodawców, że jesteś zbyt uzależniony od kredytu. Poziom wykorzystania kredytu jest obliczany poprzez podzielenie całkowitej kwoty kredytu odnawialnego, z którego obecnie korzystasz, przez sumę wszystkich Twoich limitów kredytowych. Pożyczkodawcy lubią gdy wykorzystanie kredytu nie przekracza 30%. Poniżej 10% jest nawet lepsze. Ten współczynnik stanowi około 30% twojego scoringu.

Ubieganie się o dużą ilość kredytów w krótkim czasie. Za każdym razem, gdy kredytodawca prosi o raport kredytowy do podjęcia decyzji, zapytanie jest zapisywane w Twojej dokumentacji kredytowej. Zapytania te pozostają w aktach przez kilka lat i mogą spowodować nieznaczny spadek wyniku. Pożyczkodawcy analizują liczbę zapytań, aby ocenić ile nowego kredytu chcesz otrzymać. Zbyt wiele zapytań w krótkim okresie czasu może sygnalizować, że jesteś w fatalnej sytuacji finansowej lub że odmawia Ci się udzielenia nowych kredytów.

Niewywiązywanie się z zobowiązań. Do negatywnych czynników które mogą pojawić się w Twoim raporcie kredytowym, należą: egzekucja komornicza, bankructwo, przejęcie, kary, obciążenia. Każda z tych informacji może poważnie zaszkodzić Twojemu kredytowi na lata.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak poprawić swój wynik kredytowy

Poprawienie swojej oceny wiarygodności kredytowej może być łatwe, jeśli tylko dowiesz się dlaczego Twój wynik jest problematyczny. Może to wymagać czasu i wysiłku, ale wypracowanie odpowiedzialnych nawyków może pomóc poprawić wynik w dłuższej perspektywie.

Ważnym pierwszym krokiem jest otrzymanie kopii raportu kredytowego BIK abyś mógł zrozumieć, co znajduje się w Twoim archiwum kredytowym. Następnie skoncentruj się na tym, co obniża Twój wynik i pracuj nad poprawą tych obszarów.

Oto kilka typowych czynności, które można wykonać, aby zwiększyć swoją ocenę zdolności kredytowej.

Płać rachunki na czas. Ponieważ historia płatności jest najważniejszym czynnikiem w tworzeniu oceny zdolności kredytowej, płacenie wszystkich rachunków na czas każdego miesiąca jest kluczowe dla poprawy zdolności.

Spłacaj zadłużenie. Obniżenie salda na karcie kredytowej jest doskonałym sposobem na obniżenie wskaźnika wykorzystania kredytu i może być jednym z najszybszych sposobów na zwiększenie oceny wiarygodności kredytowej.

Dokonaj wszelkich zaległych płatności. Jeśli masz jakieś zaległe płatności, zapłacenie ich może uchronić Twoją ocenę kredytową przed jeszcze większym obciążeniem. Informacje o opóźnieniach w płatnościach w dokumentach kredytowych obejmują zaległości w płatnościach wynoszące 30, 60 lub 90 dni. Im więcej czasu upłynęło, tym większy wpływ na Twoje wyniki.

Kwestionuj nieprecyzyjne informacje w swoim raporcie. Błędy się zdarzają, a Twoje wyniki mogą ucierpieć z powodu nieprecyzyjnych informacji w Twoim raporcie kredytowym. Okresowo monitoruj raport kredytowy, aby upewnić się, że nie pojawią się w nich żadne nieprawidłowości. Jeżeli znajdziesz coś, co nie pasuje do Twoich wyników, niezwłocznie zgłoś się do BIK.

Ograniczaj liczbę nowych wniosków kredytowych. Ograniczenie liczby wniosków o nowe kredyty zmniejszy liczbę zapytań w twoim rejestrze kredytowym. Wnioski te pozostają w Twoim raporcie kredytowym przez kilka lat, chociaż z czasem ich wpływ na Twoje wyniki słabnie.

Co wpływa na niską zdolność kredytową i jak nad nią pracować?

Jeśli chcesz zdobyć kredyt, ale nie posiadasz zdolności, te opcje ułatwią Ci start.

Ocena zdolności kredytowej jest jednym z najważniejszych czynników w twoim życiu finansowym. Banki używają jej do podjęcia decyzji o przyznaniu ci karty kredytowej lub kredytu. Niektórzy dostawcy usług wykorzystują ją do ustalenia czy powinieneś wpłacić depozyt zabezpieczający. Wprawdzie ważne jest, aby wiedzieć co pomaga w uzyskaniu dobrej oceny zdolności kredytowej, lecz konieczne jest również, aby poznać te rzeczy, które mogą zaszkodzić ocenie zdolności i doprowadzić do niepożądanych skutków. Przestrzeganie poniższych siedemnastu rzeczy pomoże w uzyskaniu dobrej oceny zdolności kredytowej.

01. Uzyskaj kartę przedpłaconą zamiast kredytowej

Przedpłacona karta płatnicza może być używana w taki sam sposób, jak tradycyjna karta kredytowa. Jedyna różnica polega na tym, że przy podpisywaniu umowy wymagana jest wpłata depozytu, który jest równy limitowi na karcie. Depozyt ten chronić wystawcę karty w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań i sprawia, że nie zaciągasz kredytu.

02. Umowa o dzieło mniej korzystna

Najlepsza dla banku jest umowa o pracę na czas nieokreślony. To ona sprawia, że banki dają Ci najwyższe noty. Nie bez znaczenia jest też firma, w której pracujesz. Banki znacznie chętniej udzielą kredytu pracownikami spółki akcyjnej, aniżeli komuś zatrudnionemu u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Pracując na umowę o dzieło lub mając własną działalność gospodarczą licz się, z tym, że Twoja zdolność będzie kalkulowana od dochodu netto obniżonego o 20% (czyli od 80% tego co zarabiasz na rękę).

03. Opóźnienia w płatnościach

Trzydzieści pięć procent twojej oceny kredytowej to historia płatności. Konsekwentne spóźnianie się z płatnościami karty kredytowej będzie miało negatywny wpływ na Twoją ocenę zdolności kredytowej. Aby utrzymać swój wynik kredytowy, powinieneś zawsze płacić rachunki z karty kredytowej na czas.

04. Brak spłaty rat kredytowych w ogóle

Całkowite ignorowanie rachunków z kart kredytowych jest o wiele gorsze niż spóźnione płatności. Każdy miesiąc w którym nie płacisz za kartę kredytową, to miesiąc bliżej do momentu, kiedy zostaniesz zgłoszony do BIK.

05. Im jesteś starszy tym gorzej

Sytuacja jest szczególnie ważna w przypadku kredytu hipotecznego, ponieważ ten może być udzielany nawet na 30-35 lat. Banki muszą być pewne, że dożyjesz jego spłaty, w związku z tym nie udzielają ich osobom starszym i seniorom. W przypadku ubiegania się o kredyt wraz z drugą osobą liczy się wiek najstarszego kredytobiorcy.

06. Im mniej członków rodziny tym lepiej

Banki przeliczają koszt utrzymania na każdego członka rodziny. Dane te pobierane są z Głównego Urzędu Statystycznego. Dla jednoosobowego gospodarstwa przyjmuje się koszt utrzymania na poziomie 1200 PLN miesięcznie. Jeśli natomiast rodzina jest wieloosobowa, na każdą osobę trzeba liczyć ok 800 PLN. W sytuacji, gdy mamy do czynienia np. z czterema członkami rodziny i jedną osobą utrzymującą tę rodzinę, otrzymanie kredytu będzie trudniejsze niż dla tej samej osoby, ale samotnej.

07. Bycie zgłoszonym do windykacji

Wierzyciele często korzystają z usług komorników zewnętrznych, którzy próbują odzyskać od Ciebie pieniądze. Wierzyciele mogą skierować Twoje konto do windykacji. Status windykacji pokazuje, że wierzyciel zrezygnował z próby uzyskania od Ciebie płatności (ponieważ była ona bezowocna) i został zmuszony do wynajęcia kogoś innego w celu pobrania od Ciebie środków.

08. Inne kredyty w obcej walucie

Jeśli posiadasz kredyt w obcej walucie, to bank weźmie to jako dodatkowe ryzyko. Bowiem Twoja rata kredytowa może się zmienić wraz ze zmianą kursu tej waluty (np. zwiększyć się).

09. Leasing samochodu w działalności gospodarczej

Pomimo, że taka forma finansowania jest korzystna ze względu podatkowego, to leasing wpływa na naszą zdolność poprzez generowanie miesięcznych kosztów, które obniżają na dochód netto. Analityk bankowy oblicza go poprzez odjęcie od naszych przychodów, wszystkich kosztów. Również rat leasingowych.

10. Dochód w innej walucie niż złotówka

Banki bardzo niechętnie podchodzą do klientów, których wynagrodzenie wypłacane jest w innej walucie niż polski złoty. Jeśli więc otrzymujesz pensję w euro, koronach czeskich lub funtach, może okazać się, że o kredyt będzie trudniej. Dodatkowo również, nie możesz liczyć już na kredyt otrzymany w polskich złotych. Ustawy z 22 lipca 2017 r. o kredycie hipotecznym wyjaśnia, że kredyt możesz otrzymać jedynie w walucie, w której otrzymujesz wynagrodzenie. Jeśli więc zarabiasz w Euro, kredyt otrzymasz właśnie w Euro.

11. Przejęcie domu

Opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego doprowadzą kredytodawcę do przejęcia twojego domu. To z kolei pogorszy Twoją ocenę zdolności kredytowej i utrudni uzyskanie zatwierdzenia przyszłych kredytów hipotecznych.

12. Wydanie wyroku sądowego

Z wyroku wynika, że nie tylko unikałeś płacenia zobowiązań, ale także sąd musiał się włączyć i zmusić cię do spłaty długu. Mimo, że obydwa te przypadki szkodzą twojej wiarygodności kredytowej, to jednak spłacony wyrokiem sądu kredyt jest i tak lepszy niż ten niezapłacony.

13. Wysokie salda kart kredytowych

Drugą najważniejszą częścią oceny zdolności kredytowej jest poziom zadłużenia, który mierzy się wykorzystaniem kredytu. Posiadanie wysokich sald kart kredytowych (w stosunku do Twojego limitu kredytowego) zwiększa wykorzystanie kredytu i obniża Twoją ocenę kredytową. Innymi słowy, jeśli Twój limit wynosi 10 000 PLN, a Twoje saldo wynosi 9 500 PLN to nie będziesz miał dobrej oceny.

14. Maksymalne wykorzystanie kart kredytowych

Maksymalne i przekraczające limity salda karty kredytowej sprawiają, że kredyt wykorzystywany jest w 100 %. Jest to jedna z najbardziej szkodliwych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojej zdolności kredytowej.

15. Likwidacja karty kredytowej, która nadal jest niespłacona

Kiedy zamkniesz kartę kredytową, która nadal posiada kredyt, to Twój limit kredytowy spada do 0 PLN, natomiast Twoje saldo pozostaje bez zmian. Wygląda to tak, jakbyś wyczerpał swoją kartę kredytową, co powoduje, że Twój wynik się obniża. Zawsze spłacaj saldo przed zlikwidowaniem karty kredytowej.

16. Zamykanie starych kart kredytowych

Innym składnikiem Twojej oceny zdolności kredytowej (15 %) jest czas trwania historii kredytowej – dłuższe historie kredytowe są lepsze. Zamknięcie starych kart kredytowych, zwłaszcza najstarszej sprawia, że Twoja historia kredytowa wydaje się krótsza niż jest w rzeczywistości. Nawet jeśli nie używasz już karty, jeśli nie ma opłaty rocznej, powinieneś zachować ją otwartą. Nie masz nic do stracenia.

17. Ubieganie się o kilka kart kredytowych lub pożyczek

Zapytania kredytowe stanowią 10 procent twojej oceny kredytowej. Złożenie kilku wniosków kredytowych w krótkim czasie spowoduje, że Twoja ocena kredytowa spadnie. Zawsze ograniczaj składanie wniosków do minimum.

18. Niezapłacone mandaty

Nie płacenie mandatów i kar może skutkować zgłoszeniem do BIK. Dlatego też płać wszystkie kary terminowo, bo nawet najmniejsze niezapłacone kwoty mogą w przyszłości zaważyć na tym, czy otrzymasz kredyt.

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.