Papiery Wartościowe: Podział oraz Jak w nie Inwestować?

Papiery Wartościowe: Podział oraz Jak w nie Inwestować?

Papiery wartościowe są omówione w Kodeksie Cywilny (KC). Zgodnie z artykułem 916, papier wartościowy jest zdefiniowany jako: Dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi w celu pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w…

Czym są Kontrakty Terminowe – Zalety i Rodzaje Futures

Czym są Kontrakty Terminowe - Zalety i Rodzaje Futures

Kontrakty terminowe to finansowe instrumenty pochodne objęte normalizacją giełdową. Co to oznacza, jakie są korzyści i zagrożenia dla traderów? Jak działa handel kontraktami terminowymi? Gdzie nimi handlować? Wyjaśniamy to i wiele więcej w naszym obszernym artykule o kontraktach terminowych. Kontrakt…

Co to Jest Rynek Kasowy Spot?

Co to Jest Rynek Kasowy Spot?

Rynek kasowy spot to rynek, na którym handluje się papierami wartościowymi, towarami lub walutami „od ręki” i natychmiast dostarcza się je kupującemu. Terminu spot używa się również do określenia aktualnej ceny towaru, np. złota czy srebra, a także do określenia…

Fundusze sektorowe i branżowe – lista oraz rodzaje

Większość z wymienionych funduszy to fundusze indeksowe i ETF, ponieważ te rodzaje funduszy zazwyczaj zapewniają najlepszą ekspozycję na dany sektor i branżę pod względem szerokości, różnorodności i znajdują się poniżej średniego wskaźnika kosztów.