BITCOIN – Czym Jest, Zasada Działania i Jak Powstał


Bitcoin (w skrócie BTC) to najbardziej znana cyfrowa waluta, która powstała w 2009 roku. Jest to również nazwa sieci płatności internetowych, w której Bitcoin jest używany jako waluta. System działa na zasadzie open source i nie ma centralnego serwera, przez który przechodziłyby wszystkie płatności. Co więcej, Bitcoin nie podlega żadnemu organowi regulacyjnemu ani bankowi centralnemu, co czyni go walutą zdecentralizowaną. W związku z tym nie ma instytucji, która mogłaby regulować rynek Bitcoinów lub manipulować wartością waluty.

Data wprowadzenia waluty3 stycznia 2009
StatusAktywny
Podjednostkimillibitcoin, microbitcoin, satosi
Twórcy BitcoinaSatoshi Nakamoto
LicencjaMIT
Oficjalna strona internetowawww.bitcoin.org

Czym jest Bitcoin?

Użytkowników sieci można podzielić na użytkowników końcowych i górników. Użytkownicy końcowi używają Bitcoin jako waluty przy płaceniu za produkty lub usługi, więc to oni tworzą podaż i popyt. Górnicy czuwają nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem sieci, za co system nagradza ich nowymi Bitcoinami. Liczba Bitcoinów jest skończona i w przyszłości całkowita liczba Bitcoinów nie przekroczy 21 milionów. Jednak każdy Bitcoin jest podzielny do 8 miejsc po przecinku, więc wirtualnych monet nie zabraknie.

Oficjalna strona kryptowaluty Bitcoin

W każdej minucie w sieci ma miejsce duża liczba transakcji. Transakcje są grupowane w bloki (1 blok jest tworzony co 10 minut), a bloki tworzą Blockchain. O Blockchainie można myśleć jak o bazie danych lub publicznym zapisie wszystkich transakcji, który jest regularnie aktualizowany.

Użytkownicy mają swoje wirtualne portfele (na komputerze, w telefonie komórkowym lub online), w których mogą tworzyć dowolną liczbę adresów bitcoinów. Płatności są dokonywane przez nadawcę, który wpisuje żądaną liczbę bitcoinów, wypełnia adres bitcoinowy odbiorcy i potwierdza transakcję swoim kluczem. Płatność przechodzi przez sieć, jest weryfikowana, a na końcu zostaje włączona do blockchaina, co ją potwierdza.

Główne zalety kryptowaluty

Poza wspomnianą wcześniej decentralizacją i ograniczoną liczbą monet, Bitcoin ma wiele innych zalet. Bitcoin jest dosłownie globalną walutą, jest wymienialny na „tradycyjne” waluty i umożliwia szybkie i tanie płatności międzynarodowe przez internet. Waluta ta jest zabezpieczona kryptografią i silnym szyfrowaniem, aby uniemożliwić użytkownikom korzystanie z bitcoinów, które już wydali. Do pewnego stopnia Bitcoin jest też anonimowy, ponieważ przy wysyłaniu i odbieraniu płatności używa się tzw. adresów bitcoinowych. Adres Bitcoin to 34-cyfrowy kod, który nie zawiera żadnych informacji o posiadaczu konta (nazwisko czy miejsce zamieszkania).

Wszystkie transakcje są rejestrowane przy użyciu adresów bitcoinów. Mimo że adresy są anonimowe, po zidentyfikowaniu konkretnej osoby z adresem bitcoinowym można prześledzić wszystkie płatności. Jest jednak kilka sposobów, by temu zapobiec i osiągnąć większą anonimowość.

Jedną z zalet Bitcoina miały być tanie transakcje, co dziś niestety nie ma miejsca. Bitcoin boryka się ostatnio z problemem rosnących opłat, dlatego nie nadaje się już do dokonywania płatności o niskim wolumenie. Chociaż wysokość opłat jest dowolna, średnia stale rośnie. Dzieje się tak dlatego, że im wyższą opłatę wnosisz, tym szybciej powinna zostać zrealizowana płatność. Początkowo opłaty nie wynosiły więcej niż kilka centów, ale teraz za płatność musisz zapłacić kilka lub kilkadziesiąt dolarów.

Zasada działania Bitcoina

Posłużę się prostym przykładem: Użytkownik Adam wysyła jeden bitcoin do użytkownika Bartka za towar, który chce kupić. Z portfela bitcoin Adama wychodzi więc powiadomienie, aby przenieść 1 BTC do portfela Bartka. Informacja ta jest jednocześnie przekazywana do kilku węzłów. Węzły to nic innego jak komputery w sieci z niezbędnym oprogramowaniem, które mogą być obsługiwane przez zwykłych użytkowników. Każdy węzeł przechowuje aktualną kopię całego blockchaina. Węzły będą sprawdzać transakcje Adama (na przykład, czy próbował przelać tę samą kwotę do wielu odbiorców w tym samym czasie).

Komputery górników to specjalne węzły bitcoina, których zadaniem jest księgowanie nowo przybyłych transakcji. Robią to, rozwiązując specjalny problem matematyczny. Wykrycie rozwiązania problemu jest trudne, ale sprawdzenie poprawności rozwiązania jest łatwe. Rozwiązaniem problemu jest tak naprawdę zaszyfrowany nowy blok, który zawiera informacje o ostatnich płatnościach oraz odcisk poprzednich bloków. Gdy górnik znajdzie rozwiązanie problemu, wysyła do innych węzłów informację o rozwiązaniu problemu wraz z transakcjami, które rozwiązał w ramach tego problemu. Pozostałe węzły rozwiązania sprawdzają transakcje, a jeśli wszystko przebiega bezproblemowo, tworzenie nowego bloku jest potwierdzane, transakcje są księgowane, a blockchain jest aktualizowany.

Na czym polega kopanie Bitcoinów

Górnicy zabezpieczają sieć i potwierdzają wszystkie transakcje, które mają miejsce w sieci. Bez górników sieć rozpadłaby się, a waluta straciłaby wszelką wartość. Wydobycie jest jednak bardzo skomplikowanym i wymagającym obliczeniowo procesem. Górnicy muszą dużo inwestować w dobrej jakości i mocny sprzęt, chłodzenie i wreszcie energię. Dlatego za każdy wydobyty blok górnicy otrzymują nagrodę w postaci nowych Bitcoinów i opłat transakcyjnych za blok.

Górnicy mają kopię aktualnego blockchaina (tzn. wszystkich wysłanych transakcji) oraz nowo wykonanych (nie wysłanych) transakcji, które próbują zapisać w nowym bloku. Aby rozwiązać ten problem, używa się funkcji haszującej (SHA-256), która zamienia dużą ilość danych wejściowych na stosunkowo małą liczbę. Proces rozwiązywania tego problemu nie jest zbyt skomplikowany: komputery po prostu generują różne kombinacje liczb i próbują „trafić” na tę właściwą. Problem zostaje rozwiązany, gdy otrzymana liczba jest mniejsza niż tzw. złożoność sieci Bitcoin („trudność Bitcoina”).

Każdy górnik rozwiązuje nieco inny blok, a nagrodę otrzymuje tylko ten, który najszybciej rozwiąże „swój”. Gdy blok zostanie wydobyty, każdy zaczyna wydobywać nowy z nowymi transakcjami. W ten sposób nagrodę otrzymuje ten, kto jest najszybszy. Jest to również powód, dla którego powstają pule wydobywcze (mining pools), czyli grupy górników, którzy pracują razem nad wydobyciem bloku i dzielą się nagrodą w zależności od swoich osiągnięć w wydobywaniu bloku.

Czy wydobycie Bitcoina ma sens?

Obecnie nagroda za rozwiązanie zadania (bloku) wynosi około 6,25 BTC. Złożoność wydobycia jest automatycznie dostosowywana tak, by jeden blok był wydobywany co 10 minut. Dlatego im większa jest łączna moc obliczeniowa górników, tym trudniejsze jest zadanie. Z drugiej strony, nagroda za rozwiązany blok zmniejsza się stopniowo (na każde 210 000 utworzonych bloków zmniejsza się o połowę). Mimo to wydobycie pozostaje opłacalne, ponieważ wartość bitcoina rośnie w długim okresie i taki sam trend spodziewany jest w przyszłości.

Początkowo do wydobycia bitcoinów miały być używane procesory komputerowe, ale szybko zostały zastąpione przez karty graficzne. Dziś używa się głównie układów ASIC. Wydobycie odbywa się w dużych centrach danych lub pulach wydobywczych. Niestety, pojawienie się pooli wydobywczych powoduje, że wydobycie bitcoina staje się scentralizowane. Właściciele pooli są bardziej wpływowi od innych osób.

Wykres rozwoju Bitcoina

Aby sprawdzić kurs Bitcoina i wykres na żywo kliknij tutaj.

Jak czytać wykres Bitcoin?

Wykres pokazuje zmiany wartości BTC w wybranym okresie, który możesz zmienić samemu. Na dole po prawej stronie możesz ustawić sposób wyświetlania osi pionowej: klasyczny (auto), logarytmiczny (log) lub procentowy (%).

Na pasku znajdziesz też zaawansowane narzędzia do zmiany stylu wyświetlania wykresu (liniowy, świecowy lub słupkowy). Możesz też zmieniać odstępy czasowe między punktami/świecami na wykresie. Zakres wynosi od 1 minuty (1m) do 1 miesiąca (M).

Historia związana z Bitcoinem

Sieć Bitcoin działa od 2009 roku. Najsłynniejsza kryptowaluta została stworzona przez programistę lub grupę programistów posługujących się pseudonimem Satoshi Nakamoto. Do 2010 roku wartość bitcoina była praktycznie zerowa i tylko niewielka grupa entuzjastów wiedziała o istnieniu tej waluty. Pierwsza w historii transakcja BTC miała miejsce w maju 2010 roku, kiedy to węgierski programista Lazslo kupił dwie pizze za 10 000 BTC. Rok później bitcoin był wart ponad 30 dolarów. Największy historyczny krok milowy nastąpił w listopadzie 2013 roku, kiedy wartość bitcoina po raz pierwszy przekroczyła 1000 dolarów. Bitcoin nie utrzymał się jednak długo na poziomie 1000 dolarów, a po zaledwie sześciu miesiącach spadł do połowy tej wartości.

Bitcoin – Włamania na Giełdy

Na początku 2014 roku cena bitcoina ponownie osiągnęła poziom tysiąca dolarów, ale w lutym 2014 roku doszło do największej kradzieży bitcoina. W tym czasie giełda Mt.Gox poinformowała o kradzieży 850 000 bitcoinów. Mniej niż jedna czwarta (200 tys. BTC) została „znaleziona” na nieaktywnych kontach miesiąc później. Od początku 2014 roku bitcoin zaczął spadać i osiągnął dołek na początku 2015 roku. W tamtym czasie jego wartość wynosiła około 150 dolarów. Przyczyniło się do tego również przejęcie największego czarnego rynku bitcoina (Silk Road 2.0) w listopadzie 2014 roku. W 2015 roku cena bitcoina oscylowała wokół 250 dolarów, by pod koniec roku skoczyć do poziomu nieco poniżej 500 dolarów za BTC.

Najważniejsze wydarzenia w historii BTC

Rok 2016 był łaskawy dla fanów najsłynniejszej kryptowaluty, ponieważ w ciągu roku kurs wymiany wzrósł do poziomu nieco poniżej 1000 dolarów za bitcoina. Rok 2017 przyniósł jeszcze bardziej znaczący wzrost. W pierwszej połowie roku cena wspięła się do prawie 3500 dolarów za bitcoina, ale towarzyszyło temu kilka głębokich spadków. Niepewność związana z podziałem Bitcoina na dwie kryptowaluty, która miała miejsce na początku sierpnia, również miała wpływ na cenę. Gwałtowny wzrost wartości Bitcoina był podobno napędzany przez dużych inwestorów, którzy zaczęli masowo kupować najsłynniejszą walutę cyfrową jako inwestycję długoterminową. Jednak fakt, że Japonia uznała Bitcoin za oficjalną (i legalną) walutę, a inne kraje zasygnalizowały, że rozważają taki sam ruch, również przyczynił się do wzrostu. Dzisiaj Bitcoin wart jest powyżej kilkudziestu tysięcy dolarów za sztukę.

Jak i gdzie kupić Bitcoina

Aby używać bitcoinów, będziesz potrzebował portfela bitcoinowego. Możesz pobrać portfel bezpośrednio na swój komputer lub skorzystać z portfeli online. Istnieje wiele sposobów na zdobycie bitcoinów – najpopularniejsze z nich to kupienie ich na giełdzie walutowej (najpopularniejsza giełda to na przykład Binance) lub kupienie ich bezpośrednio na giełdzie (możesz kupić bitcoina za złotówki na giełdzie Kanga).

Kupowanie bitcoinów przez internet nie jest zbyt anonimowe, bo zawsze zostawiasz za sobą „ślad”. Na przykład kupując bitcoiny na giełdzie, musisz zweryfikować swoją tożsamość. Do bardziej anonimowych metod doładowywania portfela bitcoinami należą Bitomaty. Można je w centrach handlowych w wielu miastach w Polsce.

Ze względu na swoją niestabilną wartość, waluty cyfrowe, na czele z Bitcoinem, są często postrzegane jako wysoce spekulacyjne inwestycje, a nie jako waluta do codziennych płatności. Używając różnych instrumentów inwestycyjnych, możesz dziś czerpać zyski nie tylko ze wzrostu, ale i ze spadku kursu walutowego. Wszystko to bez posiadania waluty i ryzyka jej kradzieży. Handel kryptowalutami (w tym bitcoinami) online jest możliwy dzięki brokerom. Firmy oferują także darmowe konto testowe, dzięki czemu możesz wypróbować handel bitcoinami bez żadnych zobowiązań i ryzyka.

Kurs Bitcoin

W tabelce znajdziesz kurs wymiany Bitcoinów w dolarach (USD). Patrząc na historyczny wykres wartości Bitcoina od razu widać, że Bitcoin nie jest stabilną walutą i nie może utrzymać stałej wartości w długim okresie. Cechą charakterystyczną ceny rynkowej BTC jest duża zmienność. Kurs oscyluje znacząco, z typowymi skokami cen i szybko zmieniającymi się trendami. W dłuższej perspektywie dominuje trend wzrostowy, ale było też kilka znaczących spadków.

Kraje, które uznają bitcoina nie mogą go regulować. Regulacja jest możliwa tylko w sensie zakazu używania kryptowalut lub na przykład opodatkowania zysków z wydobycia kryptowalut, handlu kryptowalutami itp.

Prognoza dla Bitcoina

Narzędzie do analizy technicznej analizuje dziesiątki wskaźników, w tym średnie ruchome, oscylatory i pivoty. Są one używane do obliczania prognozy dla wybranego przez ciebie przedziału czasowego, który możesz zmieniać od 1 minuty do 1 miesiąca. Igła wskaźnika pokazuje przewidywany rozwój sytuacji, przy czym niebieski obszar zapowiada wzrost ceny (Kup), podczas gdy czerwona strefa ostrzega przed możliwym spadkiem (Sprzedaj). Informacje te mogą być wykorzystane jako podstawa do prognozowania i przewidywania rozwoju kryptowalut w wybranym okresie.

Ryzyko i zagrożenia

Większość użytkowników korzysta z portfeli internetowych, giełd do przechowywania bitcoinów. Jednak dość często można spotkać się z doniesieniami, że jakaś giełda bitcoinów została zhakowana, a klienci stracili miliony dolarów. Przechowywane bitcoiny nie tylko nie są w 100% bezpieczne, ale kradzieże mogą też mieć negatywny wpływ na kurs wymiany.

Inną wadą Bitcoina jest nieodwracalność transakcji. Raz wysłane pieniądze nie mogą być odzyskane (chyba że w porozumieniu z odbiorcą). W dodatku, jeśli zgubisz klucz (hasło) do swojego konta, nie ma możliwości zresetowania klucza, więc nie będziesz miał dostępu do bitcoinów na swoim koncie.

Wartość każdej kryptowaluty ma charakter czysto spekulacyjny i nie jest niczym poparta. Podczas gdy zwolennicy walut cyfrowych argumentują, że to samo dotyczy obecnie walut tradycyjnych (fiat), waluty tradycyjne są realistycznie stabilne. W przypadku kryptowalut nie ma mowy o stabilności, choć niektórzy eksperci uważają, że po kilku latach wartość bitcoina również się ustabilizuje. Kryptowaluty są też krytykowane za łatwość ich nadużywania do działalności przestępczej. Trudno jest wyśledzić płatności i właścicieli adresów bitcoinów, którzy szczycą się anonimowością.

Bitcoin jest pionierem wśród walut cyfrowych, ale nie jest jedyną kryptowalutą. Istnieją tysiące alternatywnych kryptowalut (zwanych altcoinami), z których najbardziej znane to na przykład Litecoin czy Ripple.

Recent Content