7 Strategii i Sposobów na pomnażanie pieniędzy

Nikt z nas nie chce tracić pieniędzy. Aby zapobiec pomniejszaniu siły nabywczej pieniądza spowodowanej inflacją warto przemyśleć sposoby akumulacji i inwestowania pieniądza w taki sposób, aby zamiast wydawać i tracić - gromadzić kapitał. Jeśli więc szukasz skutecznej procedury pomnażania pieniędzy - dobrze trafiłeś. Przeczytaj jak to robić krok po kroku.

Nikt z nas nie chce tracić pieniędzy. Aby zapobiec pomniejszaniu siły nabywczej pieniądza spowodowanej inflacją warto przemyśleć sposoby akumulacji i inwestowania pieniądza w taki sposób, aby zamiast wydawać i tracić – gromadzić kapitał. Jeśli więc szukasz skutecznej procedury pomnażania pieniędzy – dobrze trafiłeś. Przeczytaj jak to robić krok po kroku.

1. Oszczędzaj konsekwentnie w skali całego miesiąca

Gdy mówimy o pieniądzach, możemy mentalnie myśleć o gotówce, jednak to pojęcie powinno odnosić się bardziej do aktywów, które posiadasz.

Człowiek ma więc aktywa. W różnych formach. Jedną z nich jest gotówka, ogólnie dostępna w portfelu.

Kolejnym aktywem jest stan konta bankowego, który może być szybko zamieniony na gotówkę lub wykorzystany do zakupu przedmiotów, towarów lub usług. Te dwie opcje nie zapewniają zwrotu ani korzyści z posiadania tych zasobów, nie zwiększają ich wartości w czasie. Wręcz przeciwnie. Tracą one na wartości z powodu inflacji.

Innym rodzajem aktywów są meble i wyposażenie, które masz w domu. Chociaż nie są one na ogół w obrocie, mają wartość handlową i jeśli to konieczne – można je sprzedać, uzyskując za nie określoną cenę. Inne aktywa obejmują nieruchomości, akcje, lokaty terminowe i obligacje. Tego typu aktywa mają tę zaletę, że oferują zwrot. Czyli przyrost wartości z roku na rok, który powinien z założenia być wyższy niż wartość inflacji.

Jednym ze sposobów na pomnażanie pieniędzy (czy też pomnażanie majątku) jest oszczędzanie, ponieważ w ten sposób zdobywamy nowy majątek.

Załóżmy, że zaoszczędziłeś już 500 PLN. Jeśli uda Ci się zaoszczędzić 100 PLN miesięcznie to w ciągu roku zaoszczędzisz w sumie 1,700 PLN. Jeśli uda Ci się utrzymać to tempo oszczędzania co miesiąc przez 5 lat, będziesz dysponować kapitałem w wysokości 6,500 PLN.

Gdyby jednak zwiększyć miesięczne oszczędności do 200 PLN, to w ciągu 5 lat możesz dysponować kapitałem w wysokości 12 000 PLN. Nie biorąc pod uwagę wzrostu wartości tego kapitału. W niektórych bankach i miejscowościach w Polsce, kwota ta wystarcza już na opłacenie zaliczki za niewielką nieruchomość. Pozwala też na uzyskanie zysków w przypadku zainwestowania w akcje, obligacje lub lokaty.

Jeśli dodatkowo uda Ci się zrobić by zaoszczędzony kapitał osiągnął rentowność 10% rocznie, to zdołasz zaoszczędzić w ciągu 5 lat w sumie 15.457 PLN.

Jak widać oszczędzając więcej pomnażasz majątek bardziej. Każde dodatkowe 100 PLN, które uda Ci się zaoszczędzić miesięcznie w ciągu 5 lat, pozwoli osiągnąć dodatkowe 6000 PLN w aktywach. Jak pokazałem w poniższej tabeli, im więcej oszczędzasz, tym lepiej pomnażają się Twoje aktywa:

Oszczędności miesięczneZebrane aktywa po 5 latach
100 PLN                             6 000 PLN
200 PLN12 000 PLN
300 PLN18 000 PLN
400 PLN24 000 PLN
500 PLN30 000 PLN
1 000 PLN60 000 PLN
Wpływ wysokości oszczędności na końcowy wynik po 5 latach

2. Zwiększ swoje dochody

Jak można było zobaczyć w poprzednim punkcie, pomnożenie pieniędzy lub aktywów jest ściśle związana z miesięczną kwotą aktywów. Aby zwiększyć kwotę oszczędności, mamy możliwości.

Przy tym samym dochodzie, zmniejszyć swoje wydatki. Dzięki temu będziesz miał więcej środków do dyspozycji, aby zaoszczędzić. Może to wpłynąć na jakość Twojego życia. Poprawić swoje dochody, aby zwiększyć oszczędności bez uszczerbku dla jakości życia. Ponadto można tylko nieco zmniejszyć wydatki na codzienne utrzymanie.

Przykład: jeśli Twoje średnie miesięczne wydatki wynoszą 4000 PLN, a Twój dochód 4400 PLN, masz 400 PLN dostępne na oszczędności. Ta kwota pozwoli Ci w ciągu 5 lat zgromadzić wysokości 24 000 PLN.

Ale jeśli utrzymasz swoje wydatki i uda Ci się zwiększyć swój dochód z 4,400 do 4.800 PLN, możesz liczyć na oszczędności w wysokości 800 PLN miesięcznie. Kwota ta pozwoli Ci uzyskać kapitał w wysokości 48 000 PLN po 5 latach. Pomnożysz ją dwukrotnie w stosunku do poprzedniego wyliczenia.

Oczywiście idealnie byłoby, gdyby te środki przynosiły zyski, aby przynajmniej zrekompensować efekt inflacji. Załóżmy jednak na potrzeby niniejszego ćwiczenia, że środki te przyniosły taki sam zysk jak poziom inflacji. Czyli siła nabywcza pieniądza pozostała taka sama.

Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że wraz z poprawą dochodów będziesz mógł przeznaczyć więcej środków na oszczędności. Po pewnym czasie pozwoli Ci to pomnożyć pieniądze jeszcze bardziej (procent składany).

3. Naucz się inwestować

Po tym, jak uda Ci się oszczędzać co miesiąc ustaloną kwotę, będziesz mieć kapitał, który może rosnąć. Możesz go powiększać z miesiąca na miesiąc, jeśli będziesz trzymać się planu.

Istnieją jednak dwa główne powody, dla których należy nie tylko oszczędzać, ale również inwestować środki.

Pierwszym powodem jest inflacja. Każdego roku pieniądze tracą siłę nabywczą. Jeśli w tej chwili twoje miesięczne stałe wydatki wynoszą na przykład 4 000 PLN, to z powodu inflacji te same wydatki będą wymagały już 4200 PLN. Jeśli roczna stopa inflacji wynosiłaby 5%.

Właśnie dlatego wynagrodzenia są co roku podwyższane. Aby nie straciły siły nabywczej. W ten sposób pieniądze powinny osiągnąć wynik inwestycyjny, który przynajmniej zrekompensuje inflację.

Innym powodem dla którego ważne jest inwestowanie jest siła procentu składanego. Na przykład, jeśli uda Ci się zaoszczędzić 1000 PLN rocznie, to przez 10 lat (utrzymując ten poziom oszczędności) będziesz miał 10 000 PLN.

Ale jeśli oprócz oszczędności uda Ci się osiągnąć roczny zwrot 15% z tych środków, to po 10 latach nie będziesz miał 10 000 PLN. Będziesz miał kapitał w wysokości 23 349 PLN. Zauważ, że jest to ponad dwukrotność zaoszczędzonego kapitału.

Dlatego inwestowanie jest tak samo ważne jak oszczędzanie. Jednak pamiętać należy, że osiągnięcie znaczących zysków wymaga nauki. Dwie drogi, które są najbardziej polecane dla osób, które nie mają dużo czasu, aby zainwestować pieniądze na rzeczywistych rynkach kapitałowym to nieruchomości i inwestycje w firmy.

Powodem jest to, że te dwa rodzaje inwestycji oferują średni zwrot powyżej inflacji w długich okresach czasu.

Obie alternatywy wymagają poznania szczegółów związanych z każdym z rynków, tj. nieruchomości i akcji.

W przypadku rynku nieruchomości, jest to pozornie proste – kupujesz nieruchomość, wynajmujesz i dostajesz miesięcznie czynsz. Istnieją jednak różne aspekty, których należy się nauczyć. Do głównych z nich należą:

 • Ile wynosi właściwa cena zakupu danej nieruchomości w zależności od jej wielkości, lokalizacji i rynku?
 • Jak mogę zabezpieczyć swoją inwestycję przed zaległościami w płaceniu czynszu?
 • Jakie są najlepsze dostępne polisy ubezpieczeniowe?
 • Które lokalizacje charakteryzują się najlepszym wzrostem wartości mieszkań?
 • Jaką procedurę należy zastosować w przypadku trudnego lokatora?
 • Jakie są koszty utrzymania nieruchomości takie jak remonty, podatki, administracja i inne?
 • Jaki jest realny zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę miesiące bez czynszu, koszty utrzymania i podatki?

Wiedza o rynku pozwala na prawidłowe rozwiązywanie tych problemów i podejmowanie najlepszych decyzji inwestycyjnych.

W przypadku rynku akcji, nauka inwestowania pozwala na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są najlepsze akcje do inwestowania?
 • Czy powinienem inwestować w akcje czy w fundusz inwestycyjny?
 • Jakie są najlepsze fundusze, w które warto inwestować?
 • Jaki poziom ryzyka jestem skłonny podjąć przy inwestowaniu?
 • Jak bardzo powinienem zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny?
 • Na jakich rynkach powinienem inwestować?
 • Kiedy powinienem wejść lub wyjść z rynku?
 • Kiedy powinienem zmienić swój portfel inwestycyjny?
 • Czy powinienem inwestować w akcje lokalne, czy też na innych rynkach takich jak amerykański lub europejski?
 • Co zrobić w przypadku kryzysu giełdowego?

Droga do poznania interesującego nas rynku wymaga czasu, dużo czytania i dobrego doboru źródeł informacji. Celem jest zagłębienie się w dany rynek, aby podjąć najlepsze decyzje inwestycyjne i poprawić rentowność, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ryzyka.

4. Inwestuj w aktywa o korzystnych stopach zwrotu

Jak już wyjaśniłem, jeśli uda Ci się uzyskać dobre zyski, będziesz mógł szybciej pomnożyć pieniądze.

Pamiętajmy, że zgodnie z zasadą 72, dzieląc liczbę 72 przez zwrot jaki otrzymamy z naszej inwestycji, możemy poznać czas, w jakim uzyskamy podwojenie kapitału.

Poniższa tabela pomoże nam zrozumieć, jak ważny jest właściwy zwrot z inwestycji:

Stopa Zwrotu (Roczna)Czas do podwojenia kapitału (72/stopa)
5%14,4 lata
10%7,2 lata
12%6 lat
15%4,8 roku
20%3,6 lat
25%2,88 lat
Objaśnienie „Zasady 72” do obliczania czasu podwojenia kapitału

Jak widać im lepsza stopa zwrotu, tym więcej pieniędzy zostanie podwojone w krótszym czasie. Jednak im wyższy jest oczekiwany zysk, tym wyższe jest też ryzyko. Dlatego, aby osiągnąć dobre zyski bez ryzyka utraty zaoszczędzonych pieniędzy, ważne jest, aby nauczyć się inwestować.

Kiedy nauczymy się jak inwestować na rynku, na którym planujemy uzyskać oczekiwane zyski, możemy zacząć dokonywać pierwszych transakcji. Proces ten jest długoterminowy. Nie oczekuj, że zaczynając od razu osiągniesz wysokie zyski i to bez podejmowania zbyt dużego ryzyka.

Jednak pogłębiając swoją wiedzę i praktykę inwestowania na danym rynku, będziesz w stanie poprawić wyniki. Zarówno nieruchomości, jak i inwestycje kapitałowe wymagają cierpliwości i konsekwencji. Nie można oczekiwać podwojenia pieniędzy w ciągu jednego lub dwóch lat.

Proces pogłębiania wiedzy pozwoli Ci z czasem wybrać najlepsze aktywa, w które warto inwestować. Dowiesz się kiedy je sprzedać lub zamienić na inne aktywa o lepszych parametrach.

Jeśli zamierzasz inwestować na giełdzie, gdzie możesz uzyskać lepsze zyski niż na rynku nieruchomości, ważne jest, abyś znał rynek kraju, w którym zamierzasz inwestować. Jeśli to możliwe, nie wykluczaj inwestowania na innych rynkach zagranicznych.

5. Bądź konsekwentny i cierpliwy

Cztery kroki opisane powyżej wymagają konsekwencji i cierpliwości.

W przypadku oszczędności – jeśli raz zaoszczędzisz 100 PLN, to będzie to twój kapitał. Jeśli będziesz oszczędzał tę kwotę co miesiąc przez pięć lat, to będziesz miał 6 000 PLN.

Podobnie z punktem numer dwa, który dotyczy poprawy dochodów, aby zwiększyć kapitał dostępny dla inwestycji. Jeśli podejmiesz wysiłek większej pracy lub znajdziesz sposób na dodatkowy dochód, to wyniki nie będą takie, jakich oczekujesz.

Jeśli uda Ci się stworzyć dodatkowe źródło stałego dochodu i z tego dochodu będziesz oszczędzać i inwestować, to pozwoli Ci to pomnażać kapitał bardziej.

Punkt trzeci – związany z nauką inwestowania również wymaga wytrwałości i cierpliwości. Jeśli dążysz do uzyskania wysokich zysków w pierwszym miesiącu bez podejmowania ryzyka, to najprawdopodobniej poniesiesz duże straty.

Dopiero poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na poznanie rynku, na którym zamierzasz inwestować, pozwoli Ci osiągnąć trwałe rezultaty.

W tym miejscu należy pamiętać, aby być realistą w kwestii oczekiwanych zysków. Zyski pomiędzy 8% a 13% rocznie są uważane za bardzo dobre. Bardzo wysokie zyski zazwyczaj wymagają bardzo wysokiego ryzyka i można przy tym ponieść wysokie straty.

Należy pamiętać, że przy stopach zwrotu, które są realne, czas, w którym będziesz w stanie podwoić swój kapitał wynosi od 6 do 7 lat. Oczywiście jeśli nie będziesz dokonywać żadnych nowych wpłat kapitałowych.

Oznacza to, że potrzeba dużo cierpliwości, aby zobaczyć znaczące wyniki.

Punkt 4 również wymaga odpowiedniego czasu. Wybór najlepszych aktywów do inwestowania to decyzja, której nie podejmuje się z dnia na dzień.

6. Nie inwestuj w niewłaściwe firmy

Jedną z zalet Internetu i sieci społecznościowych jest to, że mamy dostęp do dużej ilości informacji. W sieci krążą jednak różnego rodzaju kampanie, które często mogą skłonić Cię do zaryzykowania oszczędności, a nawet ich utraty.

Do najważniejszych zagrożeń, którym należy przyglądać się z wyjątkową ostrożnością, należą inwestycje w:

 • Kryptowaluty – ten rodzaj inwestycji miał szczyt w 2017 i 2018 roku. Należy być bardzo ostrożnym, ponieważ kryptowaluty to aktywa o bardzo dużej zmienności.

Należy pamiętać, że te kryptowaluty nie są wspierane przez żaden bank centralny. I chociaż mówi się już, że przyszłością będą transakcje z wykorzystaniem blockchain, nie oznacza to, że obecne kryptowaluty są dozwolone przez rządy i banki centralne.

 • Piramidy – istnieją różne systemy gromadzenia pieniędzy, które oferują soczyste zyski w krótkim okresie czasu. Powinieneś być bardzo ostrożny z tymi systemami.

Często są one ukryte za piramidami finansowymi, gdzie zyski osiągane są przez kilka miesięcy, a po pewnym czasie środki mogą zostać utracone.

 • Forex – rynek kupna i sprzedaży walut, jest rynkiem, który zyskał na popularności. Wielu nowicjuszy postrzega go jako synonim szybkich i łatwych zysków.

Jak na każdym rynku można zarówno zarobić, jak i przegrać. Według różnych badań ponad 80% początkujących inwestorów na tych rynkach traci swoje środki. Dlatego też wskazane jest, aby spokojnie wejść na ten rynek, spędzić sporo czasu na zapoznaniu się z transakcjami, które należy wykonać.

Należy też być ostrożnym z uwagi na dużą liczbę szkoleń dostępnych do nauki. Niektóre z nich mogą mieć dobrą treść, a niektóre oferują szybkie zyski, aby sprzedać kurs po czasami absurdalnych cenach.

 • Trading – istnieje kilka powodów, dla których kupno i krótka sprzedaż akcji lub walut są operacjami o wysokim poziomie ryzyka.

Jednym z nich jest to, że rynki krótkoterminowe są z natury irracjonalne. Wielu powie, że właśnie po to jest analiza techniczna, jednak gdy spojrzymy na rodzaj analizy wykonywany przez dużych inwestorów, okaże się, że stosują oni analizę fundamentalną i inwestycje długoterminowe.

Kilka badań wykazało, że przy krótkich transakcjach istnieje prawdopodobieństwo straty bliskie 90%.

Wielu „ekspertów”, którzy mówią o handlu i analizie technicznej są w zasadzie próbuje sprzedać Ci kurs lub dostęp do sygnałów kupna i sprzedaży.

 • Firmy z nowatorskich branż – pamiętaj, że średnio 80% firm i przedsięwzięć nie przetrwa po trzecim roku.

Oczywiście ważne jest, aby mieć zmysł przedsiębiorcy i szukać nowych możliwości. Przesłanie jest jednak takie, aby robić to powoli i wiedzieć w co się inwestuje.

Należy przeanalizować konkurencję, koszty stałe działalności, koszty operacyjne, koszty podatkowe oraz potencjał rynku. Obecnie istnieją różne metodologie wyliczenia rentowności biznesu, które pozwalają ocenić czy biznes jest opłacalny przy umiarkowanym ryzyku.

7. Nie pożyczaj pieniędzy bez poręczenia

Wiele razy pożyczanie pieniędzy może być uważane za dobrą inwestycję, ponieważ można uzyskać dobry zwrot.

Jest to jednak działalność obarczona wysokim ryzykiem, a podstawowym powodem jest to, że jeżeli pożyczona kwota jest niewielka, mechanizmy prawne służące uzyskaniu spłaty są powolne, uciążliwe i nieekonomiczne.

Jeśli kwoty są wysokie, sytuacja niewiele się zmienia, chociaż możesz liczyć na pomoc prawnika, który pobierze od Ciebie wynagrodzenie, jeśli Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Jeśli jednak osoba, której pożyczyłeś pieniądze nie posiada żadnego majątku, odzyskanie pieniędzy jest praktycznie niemożliwe.

Jeśli masz zamiar udzielić pożyczki wskazane jest, aby mieć zabezpieczenie i w miarę możliwości przeprowadzić proces z udziałem profesjonalisty, który poprowadzi Cię tak, abyś miał dokumenty, które odpowiednio wspierają tę inwestycję.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.