60 lat i brak oszczędności na emeryturę


Być może wkraczasz w wiek 60 lat i zaczynasz zastanawiać się nad przejściem na emeryturę. Dopiero teraz zdajesz sobie sprawę, że nie posiadasz znacznych oszczędności lub konta inwestycyjnego, które pomogłyby Ci sfinansować przyszłe lata. Na szczęście dobry plan finansowy może pomóc zaradzić tej sytuacji.

Podstawą do zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na emeryturze jest odpowiednie planowanie. Jednak zgodnie z sondażem Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami (IZFiA) z 2019 roku, ponad 20% Polaków ryzykuje osiągnięcie wieku emerytalnego nie mając wystarczających oszczędności, aby zobaczyć ich przez resztę życia. To samo badanie wykazało, że tylko 19% badanych przeznacza środki na składki OFE.

Dokonaj podsumowania swoich aktywów emerytalnych

Stworzenie planu emerytalnego wymaga najpierw starannej oceny istniejących aktywów, w tym oszczędności gotówkowych, pracowniczych funduszy emerytalnych, rent i kont emerytalnych lub indywidualnych kont emerytalnych. Ważne jest również, aby ocenić swoje aktywa materialne takie jak domy, samochody, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, ziemię i wszystko inne, co możesz sprzedać w celu wygenerowania dochodu emerytalnego.

Zmniejszenie wydatków i usprawnienie budżetu

Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego z niewielkimi oszczędnościami, pomóc może Ci szczegółowy budżet. Ważne jest jednak, aby przygotować plan finansowy zakładający jak najdłuższy czas realizacji. Oprócz sprzedaży dóbr fizycznych i pomniejszania wielkości domu, poniższe cięcia kosztów mogą pomóc w stworzeniu lepszej perspektywy przejścia na emeryturę.

  • Sprzedaj samochód by ograniczyć koszty eksploatacji i ubezpieczeń. Gdy musisz skorzystaj z usług typu car sharing.
  • Zrezygnuj z telefonu stacjonarnego i zdobądź jak najtańszy abonament na telefon komórkowy.
  • Podnieś udział własny w polisie ubezpieczeniowej domu, aby obniżyć wysokość składki.
  • Korzystaj ze zniżek dla seniorów.
  • Kupuj produkty podstawowe, nie markowe.
  • Dokonaj niedrogich usprawnień w domu, które zwiększają efektywność energetyczną i zmniejszą rachunki za media. Na przykład kup programowalny termostat lub wymień izolację strychu.
  • Być może kwalifikujesz się również do różnych państwowych i samorządowych programów pomocowych. Emerytury wojskowe i osoby pozostające na utrzymaniu mogą również kwalifikować się do dodatkowych pakietów. Większość usług komunalnych powinno pomagać osobom starszym, aby zapewnić obniżenie kosztów. Mogą istnieć również inne formy wsparcia w zakresie jedzenia. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, który może dysponować listą takich programów.

Spłata zadłużenia

Jeśli jesteś na emeryturze i masz zadłużenie, podejmij strategiczne kroki w celu jego spłacenia. Jeżeli masz jakieś dodatkowe środki. Chociaż kuszące jest przeznaczanie wszystkich dodatkowych pieniędzy na umorzenie długu, równie ważne jest utrzymanie buforu finansowego na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem może być podział pieniędzy pomiędzy oszczędności emerytalne i spłatę zadłużenia.

Jeśli w przeszłości pomagałeś finansowo dorosłym dzieciom lub wnukom, rozważ ograniczenie tego hojnego odruchu. Komunikując tą sytuację bliskim łatwiej będzie im zrozumieć, jak bardzo zależy Ci na ustaleniu priorytetów swojej przyszłości finansowej.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Skup się na zbudowaniu strumieni dochodów

Jeśli przechodzisz na emeryturę bez znaczących oszczędności, emerytura państwowa prawdopodobnie będzie Twoim podstawowym źródłem dochodu. Możesz otrzymywać zasiłki już w wcześniej, jednak spowoduje to zmniejszenie kwoty zasiłku.

Jeśli zdecydujesz się na wcześniejsze pobieranie świadczeń, rozważ możliwość zarabiania dodatkowego dochodu poprzez pracę w niepełnym wymiarze godzin. Należy tylko mieć świadomość, że praca w trakcie ubiegania się o wcześniejszą emeryturę może skutkować tymczasowym zmniejszeniem zasiłków, o ile zarobki przekroczą dozwolony próg.

Jeśli zgromadziłeś już znaczny kapitał własny w postaci własnego domu, możesz uzyskać dochód poprzez zaciągnięcie odwróconego kredytu hipotecznego.

Oznacza to, że możesz uzyskać kredyt odwrotny, który zazwyczaj nie wymaga dokonywania płatności, chyba że nie mieszkasz już w swoim mieszkaniu. Kiedy umrzesz, twoi spadkobiercy będą odpowiedzialni albo za spłatę odwróconej hipoteki, o ile zechcą zatrzymać dom. Jeśli nie, dom zostanie przejęty przez bank.

Recent Content