3 Powody Dla Których Spółki Dywidendowe Są Lepsze

Istnieje obszerny zbiór analiz pokazujących historyczny długotrwały trend spółek dywidendowych, które są lepsze od spółek nie wypłacających dywidendy. Wprawdzie kilka procentów tu lub tam nie brzmi najlepiej, ale należy wziąć pod uwagę, że inwestor oszczędzający 10 000 zł rocznie, zarabiający 7%, po 30 latach otrzymałby 761 000 zł. Analogiczny inwestor zarabiający 9% rocznie otrzymałby 1 326 000 zł. Te dodatkowe 2% rocznie oznacza prawie podwojenie majątku.

Istnieją trzy główne powody, które sprawiają, że akcje dywidendowe, jako całość, mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż spółki bez dywidendy. Przyjrzyjmy się każdemu z nich z osobna.

Istnieje obszerny zbiór analiz pokazujących historyczny długotrwały trend spółek dywidendowych, które są lepsze od spółek nie wypłacających dywidendy. Wprawdzie kilka procentów tu lub tam nie brzmi najlepiej, ale należy wziąć pod uwagę, że inwestor oszczędzający 10 000 zł rocznie, zarabiający 7%, po 30 latach otrzymałby 761 000 zł. Analogiczny inwestor zarabiający 9% rocznie otrzymałby 1 326 000 zł. Te dodatkowe 2% rocznie oznacza prawie podwojenie majątku.

Posiadając akcje masz prawo do udziału w zyskach osiąganych przez spółkę. Jeśli posiadasz 100 akcji lokalnej restauracji, która wyemitowała ich 1000 – jesteś właścicielem 10% nie tylko firmy, ale i jej zysków.

Restauracja może podjąć decyzję o zatrzymaniu tych zysków w celu rozwinięcia działalności albo może przekazać wszystkie lub niektóre z tych zysków bezpośrednio Tobie. Kiedy zyski są wysyłane do właścicieli nazywa się je dywidendami.

Akcje dywidendowe mają wyższe zyski niż akcje bez dywidendy

Istnieje wiele estymacji i założeń w rachunkowości, które umożliwiają kierownictwu łatwe tworzenie rachunku zysków i strat, który wygląda na wyższy lub niższy od rzeczywistego.

To właśnie tam na ratunek przychodzą dywidendy. Jedną z rzeczy, której nie można podrobić są płynne zielone środki pieniężne, które można wepchnąć do kieszeni lub wpłacić do banku. Kiedy wypłata dywidendy pojawia się na Twoim koncie maklerskim, środki są Twoje. Możesz je wydać, przekazać na cele charytatywne, ponownie zainwestować lub dodać do swoich oszczędności.

Tak więc firmy o ugruntowanej historii ciągłego zwiększania wypłat dywidend, chwalące się konserwatywnie finansowanymi bilansami, zarabiają realne pieniądze.

Dywidendy podtrzymują akcje podczas załamania rynku

Podczas poważnych załamań na rynku, akcje z silną dywidendą utrzymują się znacznie lepiej niż akcje spółek nie wypłacających dywidendy. Wynika to z czegoś, co nazywa się „yield support”.

Wyobraź sobie, że masz portfel o wartości 400 000 zł. Jednak posiadasz tylko udziały w dwóch spółkach, a każde z nich są warte 200 000 zł.

Pierwsza spółka, Berkshire Hathaway jest jedną z najsilniejszych finansowo firm w historii. Jest właścicielem prawie 100 dużych korporacji zaangażowanych we wszystko. Od budownictwa, mebli i ubezpieczeń po bankowość, napoje bezalkoholowe i biżuterię. Posiada gazety i sklepy ze słodyczami, dostawców sprzętu rolniczego i linię kolejową. Jednak Berkshire Hathaway nie wypłacił dywidendy od lat sześćdziesiątych.

Druga spółka, Johnson & Johnson ma taką samą wielkość jak Berkshire Hathaway, ale koncentruje się na trzech głównych gałęziach przemysłu: farmaceutyce, urządzeniach medycznych i produktach konsumenckich związanych ze zdrowiem. W czerwcu 2018 r. posiadasz 413 akcji Johnson & Johnson o wartości 121 USD za akcję. Czyli łącznie około 200 000 zł. Każda z tych akcji wypłaca dywidendę gotówkową w wysokości 3,60 USD rocznie. Jest to stopa dywidendy w wysokości 2,98% w stosunku do aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że każdego roku otrzymujesz gotówkę w wysokości 6 000 zł przed odliczeniem podatków.

Wyobraź sobie, że świat się rozpada. Inwestorzy wpadają w panikę. Istnieje masowy chaos. W ciągu jednej nocy rynek akcji załamuje się o 50%.

Teraz cały twój portfel jest wart tylko 200 000 zł. Masz 200 000 zł strat. Twoje akcje Berkshire Hathaway są warte 100 000 zł, tak jak i akcje Johnson & Johnson – 100 000 zł.

Jednakże, akcje Johnson & Johnson nadal wysyłają 3,60$ za akcję każdego roku. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie 6,6%. Uwaga: Firmy mogą, w przypadku kłopotów zredukować wypłatę dywidendy. Jednak najsilniejsze firmy z dumą utrzymują dywidendy, a nawet zwiększają wypłatę każdego roku.

Jeśli istnieją inwestorzy z wolnymi środkami, istnieją szanse, że zostaną przyciągnięci do tego zwrotu z dywidend i kupią akcje Johnson & Johnson. Dzięki temu możliwe jest podwyższenie ceny akcji i stabilizacja.

Proszę to połączyć z własną ludzką naturą. Jeśli musiałbyś sprzedać akcje, aby uzyskać gotówkę – z której spółki najpierw zrezygnujesz? Berkshire Hathaway czy Johnson & Johnson? Pierwszym z nich nie wysyła Ci pieniędzy. Druga przesyła Ci 6 000 zł rocznie. Jak sprzedasz te akcje, dywidendy również się skończą.

Większość inwestorów zatrzymuje spółki, które wysyłają im dywidendy. Realne pieniądze wysyłane bezpośrednio na konto są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza gdy świat wokół ciebie się rozpada. Ci, którym udało się przetrwać straty, mogliby nawet wykorzystać ten dochód uzyskany z dywidend do sfinansowania zakupu innych tanich akcji. Dzięki temu wzrośnie ogólna liczba firm w ich portfelu.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


W spółkach dywidendowych kierownictwo jest bardziej zdyscyplinowane

Kiedy firma wysyła część pieniędzy, które generuje z powrotem do właścicieli, narzuca dyscyplinę. Jeśli nagle dwa potencjalne przejęcia trafią na biurko prezesa, musi on wybrać bardziej lukratywną opcję z lepszą obietnicą zwiększenia zysków. To właśnie ta psychologiczna powściągliwość jest odpowiedzialna za wyższe zyski generowane przez akcje dywidendowe w dłuższym okresie czasu.

Aby zilustrować jak bardzo jest to potężny czynnik, wróćmy do naszego hipotetycznego portfela w pierwszym punkcie. Charlie Munger powiedział kiedyś, że po śmierci jego i Warrena Buffetta najszybszym sposobem na rozwiązanie ryzyka reinwestycji kapitału Berkshire Hathaway byłoby wypłacenie większości zysków w formie dywidend. Kierownictwo nie może schrzanić tego, czego nie kontroluje. To genialnie proste. Dywidendy narzucają dyscyplinę.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.