Najbardziej zmienne i niestabilne pary walutowe na świecie

Omówimy niestabilne waluty Forex i wytłumaczymy dlaczego niektóre waluty na świecie noszą miano najbardziej zmiennych. Dowiesz się także na co zwrócić uwagę handlując właśnie tymi najbardziej zmiennymi parami walutowymi.

Co oznacza zmienność lub niestabilność walut?

Niestabilność zwykle mierzona jest odchyleniem i wariancją ceny. Taka informacja daje traderowi pojęcie o tym, jak bardzo kurs waluty może odchylić się od aktualnej ceny w zadanym czasie. Im większe odchylenie, tym większe ryzyko w trakcie inwestycji.

Niektórzy traderzy preferują właśnie handel niestabilnymi walutami z uwagi na możliwość wygenerowania większego zysku. Aby zminimalizować ryzyko handlu walutami o wysokiej zmienności, można ograniczyć wielkość jej pozycji. W pełni zostanie to wytłumaczone w dalszej części artykułu.

Zmienność na Forex jest względna

Jeśli kiedykolwiek handlowałeś już na giełdzie Forex lub chociaż miałeś okazję obserwować kursy walut, to zapewne zauważyłeś, że ich cena nie zmienia się liniowo. Czasami jednak zdarza się, że kurs oscyluje w bardzo wąskim zakresie zmian. Mówimy wtedy, że charakteryzuje się niską zmiennością. Z drugiej jednak strony, możemy zauważyć, że rynek lub cena jakiegoś aktywa charakteryzuje się dużą zmiennością, czyli jest niestabilna. Oznacza to, że jego ceny zmieniają się z bardzo wysokim odchyleniami.

Przykład: najbardziej zmienna i stabilna waluta (czerwiec 2019)

Przykład niestabilnej waluty na wykresie (BTC/EUR)
Źródło: investing.com
Przykład stabilnej waluty na wykresie (EUR/CHF)
Źródło: investing.com

Aby lepiej wyjaśnić teorię, posłużymy się kalkulatorem zmienności walut. Dostarcza je serwis investing.com.

Wszystko co musisz zrobić, aby uruchomić to narzędzie, to określić czas, w jakim zmierzona będzie zmienności. Czas ten należy wyrazić w tygodniach. Domyślnie kalkulator ustawiony jest na 10 tygodni.

Weźmy na przykład parę walutową USD/TRY (dolar amerykański i lir turecki). Aby określić niestabilność (zmienność) pomiędzy tymi dwoma walutami zaznaczamy je w tabeli.

Wynikiem takiego działania będą trzy wykresy:

niestabilna waluta usd-try przyklad

Grafiki pokazują zmienność walut USD/TRY dla każdego dnia począwszy od daty startowej (pierwszy wykres). Ponadto widzimy na nich zmienność tygodniową (trzeci wykres) oraz godzinową (drugi wykres). Zgodnie z podanymi informacjami możemy zauważyć, że zmienność kursów tych walut zmienia się wraz z upływającym czasem.

Na godzinowy wykresie zmienności walut USD/TRY widzimy, że szczyt został osiągnięty o godzinie 07:00. Różna zmienność walut może być zaobserwowana dla wszystkich pozostałych. Praktyka pokazuje również, że największa zmienność walut obserwowana jest po ogłoszeniu oficjalnych informacji dotyczących danego rynku w mediach.

Główne pary walutowe – którą są najbardziej niestabilne (zmienne)?

Główne pary walutowe charakteryzują się co do zasady dosyć niską zmiennością w porównaniu z walutami egzotycznymi. Niemniej jednak spośród nich wyłonić można najbardziej zmienne. Są to dane z drugiego kwartału 2019 z okresu 1 tygodnia. Są nimi:

  • ☈ NZD/USD – dolar nowozelandzki / dolar amerykański
  • ☈ AUD/USD – dolar australijski / dolar amerykański
Współczynniki zmienności z I tygodnia czerwca 2019.

NZD/USD – ta para walutowa odnotowała zmienność w okresie jednego tygodnia na poziomie 51.4 pipsów.

☈ AUD/USD – ta para w tym samym tygodniu charakteryzuje się odchyleniem kursu o 43,3 pipsów.

Bardzo niestabilne pary walutowe rynków wschodzących

Do najbardziej zmiennych możemy zaliczyć poniższe waluty:

☈ USD/ZAR – dolar amerykański / rand południowoafrykański

☈ USD/KRW – dolar amerykański / won korea południowa

☈ USD/BRL – dolar amerykański / real brazylisjki

☈ USD/TRY – dolar amerykański / lir turecki

☈ USD/HUF – dolar amerykański / forint węgierski

Waluty takie jak ZAR, KRW czy BRL  charakteryzują się wysoką zmiennością ponieważ i płynność jest bardzo niska. Ponadto są to waluty krajów o podwyższonym ryzyku ekonomicznym gospodarki.

Na poniższym przykładzie zobaczyć możesz, jak bardzo zmienia się kurs USD/ZAR (Południowo Afrykański Rand).  W okresie od 25/07 do 07/09 2019 kurs wzrósł o 14,65%

Wysoka zmienność waluty USD/ZAR
Źródło: bankier.pl

Które z walut są najmniej zmienne?

Najbardziej stabilnymi zawsze będą główne pary walutowe, ponieważ to one charakteryzują się dużą płynnością. Dzieje się tak również dlatego, że gospodarka eurorynku oraz Stanów Zjednoczonych jest znacznie bardziej stabilna. To najbardziej niezmiennych zaliczyć można:

☈ EUR/GBP – euro / funt brytyjski

☈ USD/CHF – dolar amerykański / funt szwajcarski

☈ EUR/USD – euro / dolar amerykański

Na poniższej grafice możemy zobaczyć jak w ostatnim tygodniu zmieniała się relacja euro do amerykańskiego dolara. Widzimy, że jej kurs osiągnął minimum na poziomie 1,1160, natomiast maksimum to 1,1347. Amplituda wynosi około 0,5%.

Stabilny kurs EUR/USD
Źródło: money.pl

Od czego zależy zmienność walut?

Najbardziej na zmienność wpływa płynność waluty. Klasyczna zasada mówi, że im większa płynność, tym mniejsza zmienność pary walutowej. Zasada działa również w odwrotną stronę – zmienność jest tym większa, im mniejsza jest płynności, czyli ilość transakcji dokonywanych na danej parze.

Płynność może także być wyrażona w postaci podaży i popytu na danym rynku. Im większa podaż i popyt, tym trudniej o duże ruchy cenowe. W związku z powyższym, możemy wnioskować, że egzotyczne pary walutowe charakteryzują się największą niestabilnością na rynku Forex. Dzieje się tak, ponieważ ich płynność jest znacznie niższa od głównych par walutowych, takich jak na przykład EUR/USD.

Zmienność, czy też inaczej niestabilność często pojawia się po informacjach prasowych. Aby przygotować się na taką okoliczność, dobrze jest zaopatrzyć się w dostęp do kalendarza ekonomiczny. Jeśli nie wiesz z którego korzystać, to rekomendujemy jeden z najpopularniejszych czyli kalendarz ekonomiczny Investing.com.

Pozwoli on ci uchronić się od niespodziewanych ruchów cenowych na poszczególnych walutach. Sprawdźmy zatem statystyki, aby potwierdzić powyższe stwierdzenia.

Egzotyczne waluty najbardziej zmienne – czy na pewno?

Powszechna teoria mówi, że egzotyczne waluty są najbardziej zmiennymi. Faktem jest, że znacznie częściej można odnotować wysokie skoki kursów. Pokażemy jednak, że w krótkim okresie potrafią nie różnić się wcale od zmienności głównych par walutowych.

Na potrzeby testu, weźmy pod uwagę siedem najważniejszych par walutowych oraz siedem egzotycznych.

Dane opieramy na kalkulatorze zmienności investing.com. Pod uwagę zostanie wzięty okres 1-tygodniowy (pierwszy tydzień czerwca 2019).

Spośród powyższych wyłoniliśmy siedem głównych oraz siedem egzotycznych walut. Oto porównanie:

Jak widać stabilność tych walut nie jest bardzo odmienna od podstawowych i głównych par walutowych.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak handlować niestabilnymi i zmiennymi walutami?

Decydując się na handel walutami,  powinniśmy brać pod uwagę właśnie głównie ich zmienność. Wielkość otwieranej pozycji również powinna być odpowiednio dobrana. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, aby ograniczyć ryzyko w handlu walutami o wysokiej zmienności możemy obniżyć wartość otwieranej pozycji.

Aby handlować niestabilnym i walutami powinno się dobrze zrozumieć czym różnią się te o dużej zmienności od tych o małej. Możemy także nauczyć się mierzyć zmienność walut samodzielnie.

Różnice w handlu walutami o dużej i małej zmienności:

  1. Kurs waluty o dużej zmienności z reguły zmienia się o większą liczbę pipsów w określonym czasie, niż kurs waluty stabilnej. Prowadzi to do większego ryzyka podczas handlu tymi pierwszymi.
  2. Niestabilne waluty są bardziej podatne na poślizgi cenowe.
  3. Kurs niestabilnych walut charakteryzuje się większym i odchyleniami dlatego należy odpowiednio dostosować wielkość zajmowanej pozycji.

Metody mierzenia stabilności i zmienności walut

Aby dobrze określić wielkość otwieranej pozycji powinniśmy dobrze zmierzyć zmienność pary walutowej, w którą chcemy zainwestować. W tym celu możemy wykorzystać kilka wskaźników:

  • Wskaźnik ATR

Wskaźnik zmienności ATR  to jedna z najlepszych metod mierzenia stabilności walut Forex. Wykorzystuje tak zwane luki cenowe podczas otwarcia. Jest to sytuacja, w której do czynienia mamy z inną ceną zamknięcia poprzedniej sesji oraz otwarcia następnej. Zdarzyć się może, że na rynku walutowym wystąpi taka luka właśnie po weekendzie.

Należy zauważyć, że wskaźnik True Range jest zawsze dodatni. Nie bierzemy pod uwagę jego ujemnej wartości, ponieważ interesuje nas jedynie zmienność, a nie kierunek w którym się odchyla. ATR to nic innego, jak średnia krocząca wskaźnika TR.

  • Kanał Donchiana

Kanał Donchiana (wstęgi) zaprojektowany został w celu pokazania zmienności danego instrumentu finansowego. Bardzo dobrze sprawdza się również przy określaniu stabilności par walutowych. Korzystając ze wstęg Donchiana zauważymy, że dla par walutowych o wysokiej zmienności kanał ten jest bardzo szeroki. Dla uwidocznienia małej zmienności kanał jest wąski.

Wskaźnik ten budowany jest na podstawie najwyższych i najniższych kursów w zadanym przez tradera czasie. Często przyjmuje się okres 20 dniowy.

  • Średnie kroczące (porównując średnią do aktualnego kursu)

Wykorzystanie średnich kroczących do określenia zmienności danej waluty polega na porównaniu aktualnego kursu do linii średniej kroczącej. Im bardziej odchylona jest ona od aktualnego kursu, tym większa jest zmienność danej waluty.  Dla walut stabilnych notujemy niższe odchylenia, niż w przypadku par niestabilnych.

Najważniejsze fakty zmienności i stabilności walut

  • Ważne informacje takie jak Brexit czy wojna mogą spowodować podwyższenie zmienności danych walut. znajomość przyszłych dat informacji prasowych może przygotować nas na taką ewentualność. Warto skorzystać z kalendarza ekonomicznego.
  • Zmienne i niestabilne waluty mogą nie reagować na podstawowe założenia analizy technicznej. na przykład mogą nie mieć zastosowania linie wsparcia i oporu,  linie trendu czy wskaźniki cenowe.

Podsumowanie

Powyższy artykuł może doprowadzić do konkluzji, że handel na egzotycznych walutach pozwoli ci zarobić więcej. Nie jest to jednak proste. W rzeczywistości zmienność tych walut jest wyższa i znacznie szersza od pozostałych, jednak ta zmienność wynika z niskiej płynności. Handel takimi aktywami jest znacznie bardziej ryzykowny.

Dla takich aktyw, wiele technik analizy technicznej może nie zadziałać. Jeśli zdecydujesz się na trading USD/SEK lub GBP/NZD, to wiedz, że klasyczne metody analizy technicznej mogą nie przynieść spodziewanego efektu. Powinieneś być przygotowany i spodziewać się fałszywych sygnałów. Dzieje się tak, ponieważ psychologia mało płynnych rynków nie rządzi się identycznymi prawami, jak pozostałe.

Drugą kwestią do zastanowienia pozostaje większy spread dla najbardziej niestabilnych walut. Większy spread oznacza większy koszt transakcji. Nie odradzamy gry na takich walutach, ale dobrze jest być świadomym wyżej wymienionych aspektów.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.