Jak kupić akcje 717 amerykańskich spółek – Apple, Tesla, Facebook, Google

Jeśli poszukujesz sposobu na to jak kupić akcje amerykańskich spółek w Polsce i nie wiesz jak nabyć akcje Apple, Tesla, Facebook, Google czy włoskiego Ferrari, bo może to wydawać się dość skomplikowane, to wiedz, że istnieją jednak proste rozwiązania, a i inwestowanie w wyżej wymienione podmioty nie musi być wcale skomplikowane.

Jak kupić akcje amerykańskich spółek

Akcje zagranicznych spółek to interesujący temat dla wielu inwestorów. Inwestując na polskiej giełdzie, często spotykamy się z sytuacją, w której nie mamy możliwości podparcia się dużą silną spółką, która zapewni nam stabilny wzrost na lata. Takimi firmami i aktywami nie wątpliwie mogą być akcje Apple, Tesla, Facebook czy Google. Giełda amerykańska natomiast, wydaje się być dla wielu z nas nieosiągalna. Nie należy również pomijać faktu, że rynek amerykański rośnie lepiej i stabilnie niż nasz rodzimy Polski. Na samej giełdzie NASDAQ notowanych jest prawie 3000 spółek, natomiast NYSE oferuje ich prawie 2000, co daje łącznie prawie 5000 największych korporacji świata, w tym takich globalnych marek jak Apple, Google, Microsoft, Procter and Gamble czy Johnson&Johnson, która to firma od ponad pół wieku nieprzerwanie wypłaca swoim inwestorom coroczne dywidendy.

Jak kupić akcje amerykańskich spółek
Dlaczego warto kupować akcje amerykańskich spółek – porównanie stabilności wzrostu spółek giełdy amerykańskiej oraz polskiej z okresu 3 lat. Źródło: eToro.com i bankier.pl

Klasyczne metody inwestycji na rynkach zagranicznych

Od wielu lat na rynku mamy wiele możliwości inwestycji. Aby kupić akcje powinieneś zapoznać się z poniższym opisem klasycznych metod inwestycji na rynkach zagranicznych oraz metody kupowania akcji amerykańskich spółek (w tym akcji Apple, Tesla, Facebook czy Google). Ich wady oraz zalety.

Fundusze inwestycyjne jako metoda nabycia akcji spółki z USA

Niewątpliwą zaletą tego rodzaju inwestycji jest jej bezpieczeństwo. Ryzyko bankructwa funduszu jest bardzo niskie. Fundusz zdejmuje z inwestora obowiązek regularnych analiz rynku, co sprawia, że korzystać mogą z niego nawet niedoświadczeni Traderzy. W Polsce istnieje ponad 60 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które w swoich portfelach posiadają fundusze uparte na rynku z USA. Nabycie jednostek uczestnictwa jest dosyć proste i nie wymaga, jak się wielu osobom wydaje, rachunków w domach maklerskich. Można bowiem takie jednostki nabyć w swoim banku lub u agenta. Oferują one szeroki wybór funduszy, zarówno agresywnych, spekulujących w sektorach technologicznych, jak również zrównoważone – oparte na stabilnym wzroście trwałych amerykańskich spółek dywidendowych. Dużym minusem funduszy jest bardzo wysoka cena ich obsługi oraz brak możliwości szybkiego dostępu do gotówki.

ETF – powielanie ruchów amerykańskich indeksów giełdowych

Jest to skrót od nazwy Exchange Trade Fund. ETF. To specyficzny rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, którego zadaniem jest śledzenie i powielanie ruchów giełdowych największych indeksów giełdowych świecie. W Polsce chcąc inwestować w giełdę amerykańską dostępny mamy ETFSP500, który nabyć można przez większość domów maklerskich. Jego dużą wadą jest jednak brak odwzorowania ruchów indeksu SP500. W praktyce oznacza to, że jeżeli zaplanujemy zarobek na wzroście amerykańskiej gospodarki i do takiego wzrostu dojdzie, to może okazać się, że ETFSP500 wcale nam tego zarobku nie zapewni.

Porównanie wykresów ETFSP500 i SP500, na których widać, że w skali jednego roku SP500 zarobiło dla inwestorów ponad 13%, natomiast ETFSP500 straciło ponad 5%.

Brak korelacji pomiędzy ETFSP500 i SP500
Brak korelacji pomiędzy ETFSP500 i SP500 w okresie 1 roku. Źródło: eToro.com i bankier.pl.

Akcje syntetyczne

Jest to specyficzny rodzaj kontraktów na różnice kursowe, które nie wykorzystują dźwigni finansowej. Korzystając z takiego rozwiązania nie nabywamy fizycznie akcji spółki, a co za tym idzie Nie jesteśmy współwłaścicielem firmy, nie mamy prawa do dywidendy oraz nie mamy prawa poboru akcji. Ich zaletą jest dostęp do wielu akcji zagranicznych spółek jak Google, Apple, Facebook czy Tesla, natomiast aby zrealizować akceptowalne zyski, musimy posiadać kapitał odpowiadający wartości akcji jakie chcielibyśmy nabyć.

Rachunek akcji zagranicznych w domu maklerskim

Bardzo wiele domów maklerskich w Polsce oferuje usługę prowadzenia rachunków umożliwiających inwestowanie w zagraniczne akcje. Z uwagi na fakt, że praktycznie wszystkie biura maklerskie korzystają z usług pośredników, to transakcji zakupu oraz w sprzedaży akcji spółek zagranicznych obarczone są dosyć wysoką prowizją. Najczęściej wynosi ona od 10€ do 50€ za transakcję kupna oraz sprzedaży jednocześnie, co skutecznie odstrasza małych inwestorów, planujących inwestycje poniżej kwoty 10 000 zł.

Inwestując w akcje spółek zagranicznych (w tym amerykańskich) należy pamiętać, że jeżeli taka spółka wypłaci nam dywidendę, to jesteśmy zobligowani do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 updof). Jeżeli kwota dywidendy została już pomniejszona o podatek obowiązujący w kraju danej spółki, to możemy odliczyć go od kwoty podatku należnego w Polsce. Pamiętać należy, że kwota odliczenia nie może być wyższa od wysokości obliczonego podatku w Polsce według stawki 19% (art. 30a ust. 9 updof).

Handel amerykańskimi kontraktami terminowymi oraz opcjami

Na rynku do czynienia mamy z wieloma domami maklerskimi, które posiadając w swojej ofercie możliwość zakupu akcji spółek zagranicznych, także umożliwiają inwestorom zawieranie kontraktów pochodnych na te akcje. Takimi kontaktami najczęściej są futures lub opcje na akcję. Ponieważ tak jak w przypadku zakupu akcji spółek amerykańskich u maklera koszty są dosyć wysokie, to zalecane jest dokładne zapoznanie się z tabelami prowizji również w przypadku zawierania kontraktów terminowych, gdyż może okazać się, że inwestując środki na poziomie kilku tysięcy zł, transakcje będą całkowicie nieopłacalne.

CFD – Jedna z prostszych metod inwestowania w akcji spółek amerykańskich

Są to kontrakty różnic kursowych i należą do grupy instrumentów pochodnych. Korzystając w tym paragrafie ze słowa „Zakup akcji” mam na myśli inwestowanie w kontrakty CFD na różnice kursowe, a nie fizyczne nabywanie tych papierów wartościowych. Wartość tego kontraktu zależy ściśle od kursu lub wartości instrumentu bazowego, na który ten kontrakt jest zawierana. W naszym przypadku będą to amerykańskie indeksy giełdowe oraz akcje spółek. Korzystając z tego rozwiązania stosujemy dźwignię finansową oraz fizycznie nie kupujemy danego aktywa bazowego, a jedynie inwestujemy, a wypłacana jest nam różnica w kurcie wejścia i wyjścia z inwestycji. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do inwestycji zagranicznych, z uwagi na prosty sposób obsługi. Procedura polega na otwarciu rachunku u wybranego brokera. Przed wyborem brokera należy upewnić się, czy oferuje on transakcje na poszukiwanych przez nas spółkach takich spółkach jak np. Google, Apple, Ferrari, Tesla czy Facebook. Zaletą wielu brokerów jest także możliwość inwestowania w indeksy giełdowe taki jak S&P500, Dow Jones czy NASDAQ.

Kupowanie akcji amerykańskich dla mniejszych inwestorów

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

Zarówno w Polsce jak i na całym świecie dosyć prężnie rozwija się branża usług inwestycyjnych skierowanych to mniejszych inwestorów. Mówimy tutaj o brokerach świadczących usługi umożliwiające inwestowanie na rękach zarówno walutowych jak i akcyjnych na całym świecie. Z pośród nich szczególną uwagę należy zwrócić na jedną firmę, która powstała w 2006 r. i do dzisiaj przyciągnęła do siebie ponad 7 milionów inwestorów z całego globu – eToro.

Nowatorskie podejście do tematu inwestowania na rynkach zagranicznych dla małych inwestorów sprawiło, że dzisiaj wiele osób korzysta z ich zaawansowanych narzędzi, w tym z innowacyjnego systemu zwanego Social Trading. Opiera się ono na możliwości śledzenie inwestycji doświadczonych graczy giełdowych oraz kopiowania ich giełdowych ruchów. Ponadto Broker posiada dostęp do w całej gamy akcji światowych firm, walut, indeksów giełdowych.

Przejdź do notowań akcji na eToro.com

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Ceny akcji notowanych na wyżej wymienionej platformie opierają się na kontraktach różnic kursowych CFD. Umożliwia to zajmowanie pozycji krótkich (Sprzedawanie) i długich (Kupowanie) oraz obracanie nawet niepełnymi akcjami. Umożliwia to inwestowanie w akcje spółek, których cena jednej akcji wyceniana jest na przykład na kilkaset dolarów. Za pośrednictwem eToro możemy zainwestować w taką spółkę przykładowo 50 $. Poniższe tabele przedstawiają uśrednione ceny na platformie. Zaleca się sprawdzenie na stronie dostawcy aktualnych prowizji, gdyż mogą się zmieniać.

Spready etoro na akcje spółek giełdy USA
Koszt rolowania overnight na akcje spółek amerykańskiej giełdy

Zalety

 • Prosty interfejs
 • Zintegrowany system Social Trading
 • Darmowe w pełni funkcjonalne konto demonstracyjne
 • Zintegrowany system zarządzania budżetem i ryzykiem
 • Możliwość kopiowania transakcji proporcjonalnie
 • Przyjazny system wyświetlania danych historycznych
 • Możliwość tradingu na walutach, indeksach, akcjach, towarach i ETF
 • Bardzo aktywna społeczność Inwestorska
 • Możliwość śledzenia inwestycji prawdziwych inwestorów
 • Możliwość stania się popularnym inwestorem
 • System CopyFunds umożliwiający kopiowanie całego portfela innego inwestora

Wady

 • Brak możliwości dostępu do całej historii transakcji innych inwestorów
 • Brak podglądu do stanu konta popularnego inwestora
 • Opłaty za rolowanie nocne
 • Możliwość inwestycji tylko w dolarach

Zakup amerykańskich akcji dzięki Revolut

Revolut oferuje handel amerykańskimi akcjami, dlatego muszą Państwo również przeliczyć aktywa bazowe na dolary amerykańskie.

jak kupic akcje amerykańskich spółek przez Revolut

Jednak dzięki aplikacji Revolut wszystko jest proste, szybkie i tanie. Mogą Państwo za darmo przelać pieniądze na swoje konto za pomocą karty. Następnie po korzystnym kursie przeliczają je Państwo na dolary i za pomocą kolejnego kliknięcia przelewają na Państwa konto inwestycyjne. Wszystko natychmiast, bez czekania.

Obsługa aplikacji Revolut

W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych funkcji, ta część aplikacji pozwala na monitorowanie kondycji finansowej firm, w które rozważasz zainwestować. Zakładka Finanse wyświetla dane historyczne w formie wykresów:

 • obrót i przychody (w tym całkowita rentowność) w %
 • aktywa i pasywa (w tym całkowite zadłużenie)
 • i przepływy pieniężne (suma działalności finansowej, inwestycyjnej i operacyjnej)

Oprócz ustawienia alertów dla poziomów cenowych, możesz również określić zlecenia, które zostaną automatycznie wykonane, gdy cena docelowa zostanie osiągnięta.

Jeżeli zamierzają Państwo inwestować w akcje dywidendowe, to wypłacane dywidendy będą trafiały bezpośrednio na Państwa konto inwestycyjne.

Opłata za obrót amerykańskimi akcjami

Użytkownicy planu standardowego mają 3 bezpłatne transakcje w miesiącu. Użytkownicy planu Premium mają 8, a użytkownicy planu Metal handlują w Revolut całkowicie za darmo. Jeśli przekroczą Państwo miesięczny plan, to płacicie Państwo ustaloną w cenniku stawkę za transakcję.

Do tego dochodzi opłata roczna w wysokości 0,01% wartości rynkowej wszystkich Państwa aktywów – pobierana co miesiąc.

Jak kupić akcje Apple, Tesla Motors, Facebook czy Google

Sprawdź akcje Google
Sprawdź akcje Facebook

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe możliwości zakupu kontraktów CFD akcji takich firm jak Apple, Google, Tesla Motors czy Facebook. Aby przejść do konkretnej firmy wystarczy kliknąć w zakładkę na górze tabeli.

Z pośród wszystkich powyższych metod inwestowania, zawieranie kontraktów CFD wydaje się być najprostszym sposobem. Szczególnie w sytuacji, gdy inwestorami są osoby, które nie mają zamiaru przekraczać inwestycji w kwocie kilku lub kilkunastu tysięcy zł. Kupowanie akcji amerykańskich spółek (a tak na prawdę kontraktów na akcje) za pośrednictwem platformy CFD sprowadza się do otwarcie konta inwestycyjnego, dokonania depozytu środków, które zamierzamy zainwestować oraz zlecenia transakcji poprzez system online. Dzięki platformie możemy zastosować dźwignię, która jednocześnie z wielokrotnym zyski ale również straty. Pamiętać należy, z że nie możemy stracić więcej niż zdeponowaliśmy na rachunku. Należy również poinformować, że inwestowanie za pomocą dźwigni finansowej wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Jak kupić akcje Apple

Zanim zdecydujemy się na zakup akcji firmy Apple, warto zapoznać się z jej historią. Firma Apple jest klasycznym przykładem spółki, która pokazuje nam jak ciężko pozostać liderem w swojej branży. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych przedsiębiorstwo było największym sprzedawcą komputerów osobistych. Jednak po 20 latach Apple napotkało poważne problemy i zostało zdeklasowane przez konkurentów takich jak m.in. firma Microsoft, która wprowadziła na rynek najpopularniejszy na świecie system operacyjny Windows. Firma powróciła na swoje tory dopiero w 1997 roku, kiedy za jej sterami ponownie stanął założyciel Steve Jobs. Jego innowacyjny sposób myślenia doprowadził do wprowadzenia na rynek nowatorskich technologii, między innymi telefon komórkowy iPhone, tablet iPad, laptop iMac czy iWatch jako inteligentny zegarek. Po 2005 roku ceny akcji spółki systematycznie rosną (z niewielkimi korektami), aby na początku marca 2018 roku przekroczyć granicę 180 $ za akcję.

jak kupic akcje apple
Przejdź do aktualnych notowań akcji Apple tutaj.

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Aby zainwestować w spółkę Apple, najprościej skorzystać z kontraktów CFD, o których pisaliśmy wyżej. Można skorzystać z opisanej platformy. Aby tego dokonać należy:

 1. Zarejestrować konto
 2. Potwierdzić swój profil
 3. Dokonać depozytu środków inwestycyjnych

[maxbutton id=”3″]

eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

Po tych czynnościach oraz po odszukaniu spółki Apple w polu wyszukiwania klikamy przycisk „Działaj”. Widoczne będzie poniższe pole, które umożliwia zajęcie pozycji na Apple. Oczywiście możemy nie wykorzystywać dźwigni, wtedy inwestycja będzie kosztowała nas (w momencie pisania artykułu) 174.50 USD za jedną akcję. Można również skorzystać z dźwigni finansowej np. x10. Wtedy zainwestujemy dziesięciokrotnie mniej, pamiętając także, że straty (jak i zyski) odzwierciedlane będą tak samo jak w przypadku posiadania np. 10 akcji. Jednostki poniżej odzwierciedlają ilość zakupionych akcji. W przykładzie spółki niżej pokazane jest jak wygląda sytuacja zakupu, gdy zmienimy opcję jednostek na „ilość”, czyli kwotę jaką chcemy zainwestować.

kupowanie akcji apple na kontraktach cfd

Jak kupić akcje Tesla

Początki firmy Tesla Motors sięgają roku 2003, w którym to czasie przedsiębiorstwo zostało założone przez 4 wspólników: Martina Eberharda, JB Straubela, Iana Wrighta i Marca Tarpenninga. Rok później w firmie pojawił się założyciel firmy PayPal – Elon Musk, który objął fotel prezesa firmy Tesla Motors. Firma jest znaczącym graczem na rynku technologii wykorzystujących energię elektryczną do napędu pojazdów, a akcje Tesla Motors są dziś warte prawie 300 USD. Firma posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do montażu samochodów, której powierzchnia wynosi prawie 560 tyś m2. W roku 2012 firma wypuściła najbardziej rozpoznawalny model Tesli na świecie -model S. W roku 2015 na rynku pojawił się pierwszy na świecie w pełni elektryczny SUV – Tesla Model X.

jak kupic akcje tesla motors
Przejdź do aktualnych notowań akcji Tesla

Aby kupić akcje Tesla Motors za pomocą kontraktów CFD, można skorzystać z opisanej platformy. Aby tego dokonać należy:

 1. Zarejestrować konto
 2. Potwierdzić swój profil
 3. Dokonać depozytu środków inwestycyjnych

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

W przykładzie akcji Tesla Motors poniżej pokazane jest jak wygląda sytuacja zakupu, gdy zmienimy opcję jednostek na „ilość”, czyli kwotę jaką chcemy zainwestować. Wartość tą można również wyrazić w ilości akcji.

kupowanie akcji tesla motors na kontraktach cfd

Jak kupić akcje Facebook

Początki korporacji Facebook sięgają roku 2004. Platformy na pewno nie trzeba przedstawiać, natomiast warto wspomnieć że w roku 2009 firmę chciało wykupić Yahoo, za kwotę 1 miliarda dolarów. Mark Zuckerberg nie oddał jednak firmy która w tamtym czasie zrzeszała 9 milionów użytkowników. W dniu dzisiejszym ponad miliard ludzi na świecie korzysta z portalu społecznościowego Facebook. W Facebook zainwestował także Microsoft, nabywając 1,6% udziałów spółki za kwotę 250 mln $. Firma zaczęła odnosić znaczące zyski dopiero w roku 2009, odnotowując 777 milionów dolarów przychodu. Firma weszła na giełdę w roku 2012 i została wyceniona na kwotę 104 mld USD. Niewiele czasu później Facebook wykupił firmę Instagram wraz z jej dziesięcioma pracownikami, za kwotę miliarda dolarów. Ważną datą w spółce Facebook jest 4 października 2012. W tym dniu bowiem liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła miliard. Facebook jest jedną z niewielu firm na giełdzie, których akcje od początku debiutu stare i systematycznie rosną, nie wliczając kilku okresowych korekt.

jak kupic akcje facebook
Przejdź do aktualnych notowań akcji Facebook.

Aby zainwestować w firmę Facebook wykorzystując kontrakty CFD, można skorzystać z platformy Etoro. Aby tego dokonać należy:

 1. Zarejestrować konto
 2. Potwierdzić swój profil
 3. Dokonać depozytu środków inwestycyjnych

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

W przykładzie z Facebook pokazane jest jak wygląda sytuacja zakupu, gdy zmienimy opcję jednostek na „ilość”, czyli kwotę jaką chcemy zainwestować. Wartość tą można również wyrazić w ilości akcji. W przykładzie nabywamy kontrakty na akcję firmy Facebook wykorzystując dźwignię finansową 10x. Dzięki takiemu zabiegowi możemy realizować zyski oraz straty równoważne z posiadaniem 10 akcji firmy, inwestując 10% wartości tych akcji. Możemy także nie wykorzystywać dźwigni i zainwestować pełną kwotę.

kupowanie akcji facebook kontraktami CFD

Jak kupić akcje Google

Idea wyszukiwarki i firmy Google powstała z końcem lat 90 i stała się jednym z najdoskonalszych narzędzi do wyszukiwania informacji w sieci. Firma została stworzona przez studentów, aby w roku 2004 wejść na giełdę. Wartość Giełdowa firmy Google w dniu dzisiejszym wynosi prawie 170 miliardów dolarów. W 2006 roku firma google postanowiła zainwestować i wykupiła portal YouTube. Pomimo wielu kontrowersyjnych ruchów oraz decyzji, takich jak cenzurowanie treści wyników wyszukiwania w Chinach lub odmówienie udostępnienia informacji z wyszukiwarki Google departamentowi sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, akcje spółki systematycznie rosną, uwzględniając korekty. Sytuację przedstawia wykres akcji Google od początku jej debiutu na giełdzie w Nowym Jorku:

jak kupic akcje google
Przejdź do aktualnych notowań akcji Google

Aby kupić akcje Google wykorzystując kontrakty CFD, można wykorzystać platformę Etoro. Aby tego dokonać należy:

 1. Zarejestrować konto
 2. Potwierdzić swój profil
 3. Dokonać depozytu środków inwestycyjnych

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

W przykładzie nabywania akcji Google poniżej przedstawiamy scenariusz zawarcia kontraktu cfd wykorzystujące dźwignię finansową 10X. Dzięki takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie realizować zyski oraz straty odzwierciedlone przez wartość aktywów dziesięciokrotnie wyższą od kwoty inwestycji. Przykładowo jeżeli akcje Google wzrosną o 2%, to nasze zyski będą opiewały na kwotę równą 10 razy wyższą, ale co za tym idzie jednocześnie gdy cena akcji spadnie, to stracimy tyle samo więcej. Oczywiście nie więcej niż posiadamy na rachunku inwestycyjnym.

jak kupic akcje google przez kontrakty CFD
eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.